Семейна федерация за мир
ООН на Мира
Ден на семействата
Среща на високо равнище
Истинската лобов
Думи на д-р Сан Мьон Мун проникващи в същността на истинската любов
Чудо: Небесна светлина
Лично преживяване с Исус ме доведе до Обединителната църква

Живот за мир

ЖИВОТ ЗА МИР


Трънливата пътека към Мира
Д-р Сан Мьонг Муун и неговата съпруга сключват брак през 1960 г. След неимоверно преследване и трудности в живота им днес плодовете в полза на мирното бъдеще са видни. Започвайки от нищото той създава световен фундамент за да обърне света според Божията воля. Чрез основаните от него Вашингтон Таймс и организацията за "Победа над Комунизма" той спомага за мирната победа над Комунизма. С това той предотвратява надвисналата заплаха, целия свят да бъде погълнат от атеизма и от безбожната тоталитарна система. Според Божия призив той обединява усилията на религиозните лидери за спирането на Марксическата идеология. Днес макар и 89 годишен той е лидер в усилията за постигането на световен мир чрез междурелигиозно помирение и чрез издигането на семейните ценности. Милиони обществени, политически и религиозни лидери са докоснати от неговата дейност. Милиони са вдъхновени от него да създадът семейства изпълнени с истинска любов и възпитат децата си в живот за другите. Проучете сами за да откриете какво е постигнал един човек отдал се напълно като инструмент на Бог.

Модел на Истинско семейство и Истински родители
Често наричани Истински Родители, със съпругата му, Хак Ча Хан Мун, те има 14 деца . Всички те са посветени на същата цел и визия за установяване на Божия Идеален свят на земята. Д-р Муун няма лична собственост и не е оставил наследство на децата си. Всичко което д-р Мун е създал чрез усилията на живота си е оставил в полза на човечеството за изграждането на бъдещия свят на мир, хармония и любов.

Третото поколение от семейството на д-р и г-жа Мун вече наброява повече от 40 внука. Те варират от всички възрастови групи, като някои вече са семейни. И трите поколения в семейството са изцяло отдадени на същата визия за постигането на Божия идеал за свят на мир и любов. Въпреки младостта си много от тях вече са се отличили в музиката, академичните и лидерските си постижения. През 2006 вниците на д-р Мун направиха световна обиколка с прокламация за мир.


 

РОЛЯТА НА Д-Р МУН ЗА ПАДАНЕТО НА КОМУНИЗМА

Приносът на Д-р Муун
за мирното разпадане на Комунизма


Днес няколко книги и многобройни свидетелства от политици признават следния факт, без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма..

Чрез Вашингтон Таймс д-р Муун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война. Сан Мьон Муун създава организация за "Победа над Комунизма" образова милиони обществени, политически лидери за Безбожна същност на Тоталитарната система. Чрез основаната от него "Световна медиина асоциация", д-р Муун образова дори журналистите в СССР от където вълната на осъзнаване ефектира в промяна на мисленето дори в КГБ. Горбачов лично отива да благодари на Сан Мьон Мун за напътствията при осъществяване на Перестройката. д-р Муун спря Комунизма в Никарагуа и на Съветските сили в Авганистан.

ФАКТИ: Буш на световен тур с преп. Муун Защо световни лидери и президенти подкрепят противоречивия Сан Мьон Муун? Ролята му в краха на комунизма!

Популярни статии