Семейна федерация за мир
ООН на Мира
Ден на семействата
Среща на високо равнище
Истинската лобов
Думи на д-р Сан Мьон Мун проникващи в същността на истинската любов
Чудо: Небесна светлина
Лично преживяване с Исус ме доведе до Обединителната църква

Прокламации за мир

Съдържание

Проект за Мир
Моделът за идеални семейства и нации
Да изградим свят на щастие и мир
Живеем в революционна епоха
Изграждане на нация модел
Нови технологии
СЪЗДАВАНЕ НА ЦАРСТВОТО НА МИРA
МИРНИЯ ИДЕАЛЕН СВЯТ
Aбсолютния сексуален морал
Мисия на посланиците за мир
Божието идеално семейство


Предисловие

Скъпи благословени семейства от целия свят, посланици на мира и лидери от различни сфери на живота!

Дванадесетте послания за мир, съдържащи се в това издание, представляват същността на учението на преп. д-р Сан Мьон Мун. Това са ценни слова. Моля Ви да ги четете със сърце на молитва и отворено будно съзнание, тъй като тези послания са ръководство за нашия вечен живот и основата, на която можем да осъществим свят на вечен мир.
Отец и майка Мун, на които служим като Истински Родители на Небето, Земята и Човечеството, са уникални в цялата история. От гледна точка на Божието провидение за възстановяване Бог е невидимият вертикален Истински Родител, а отец и майка Мун са видимите хоризонтални Истински Родители – Истинските Родители на Небето, Земята и Човечеството. Отец и майка Мун, Истинските Родители, са личностите, които изпълняват Божието провидение в това време от историята. Като грешни същества всеки един от нас без изключение трябва да бъде присаден в потомствената линия на Бог и Истинските Родители, за да се роди отново.

Сан Мьон Мун в позицията на Истински Баща е проявлението на Божия изначален идеал за истински родител, истински учител, истински господар и истински цар. Като Истински Баща той изявява Божията истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия и я предава на човечеството. В това си качество той е ключът към процеса на възстановяване на всичко, което беше загубено.

Да живеем в мирен идеален свят е надеждата на всички хора и идеалът, който Бог замисляше по време на сътворението. Такъв свят започва от едно истинско семейство, което изявява Божията истинска любов. Животът на саможертва на отец Мун и всички негови забележителни и чудотворни постижения имаха за цел да положат реална основа за осъществяване на този идеал.

Д-р Сан Мьон Мун (Д-р Муун) прокара пътя за приключването на епохата на студената война, като направи съществено контрапредложение на материалистическата комунистическа теория. Освен това през целия си живот неуморно инвестира и посвещава себе си на развитието на междурелигиозен диалог, помирение и сътрудничество за целите на световния мир. В тази насока той учредява и поддържа множество организации за хуманитарна подкрепа и служене.

Татко Мун (Д-р Муун) е централната личност на глобалното движение, насърчаващо изграждането на образцови семейства, в чиято основа са абсолютните ценности и истинската любов. Развивайки този идеал, той провежда церемонии на транскултурна брачна благословия за милиони двойки и така благоприятства за хармонията между всички човешки раси.

Той стои начело на глобално движение за мир, което включва федерации, свързващи в едно народите на островни, полуостровни и континентални нации, а също включва и федерация, обединяваща всички хора с монголско потекло. Нещо повече, с учредяването на Федерацията за вселенски мир – започнала като Надденоминационна и наднационална федерация за световен мир – той постави началото на движение за формиране на Авелов тип ООН, което е сърцевината на всичките му усилия за свят на вечен мир. В подкрепа на това начинание той положи основите на структурите „Пазители на царството на мира” и „Корпус на царството на мира”, които ще провеждат миротворчески дейности по целия свят.

Истинският баща създаде и разнообразна международна основа в областта на образованието, културата, изкуствата, спорта и промишлеността. Всички тези забележителни постижения са с цел да се изпълни Божията воля и да се осъществи идеален свят, характеризиращ се със свобода, мир, единство и щастие. Такъв идеален свят е заветната надежда на човечеството.

Вътрешната основна предпоставка за осъществяване на мирен идеален свят е появата на семейство, в чийто център е Божият изначален идеал на истинската любов. Първоначално Бог възнамеряваше Неговата любов да даде реален плод в живота на три поколения в семейството на Адам, нашия първи праотец. Това трябваше да се изпълни чрез завършването на семейната четири позиционна основа, т.е. основата от хармонични житейски взаимоотношения между Бог, мъжа, жената и децата. С други думи Божията истинска любов, живот и потомствена линия трябваше да бъдат здраво установени и хоризонтално разгърнати на земята чрез усъвършенстването на трите поколения, започващи с Адам, Ева, техните деца и внуци.

На 12 септември 2005 г. Сан Мьон Мун (Д-р Муун) учреди Федерацията за вселенски мир и се отправи на глобална учредителна обиколка, която го отведе в 120 нации, където той постави началото на националните клонове на ФВМ. След тази начална обиколка майка Мун заедно с деца, представляващи Авеловата и Каиновата страна, проведе втора световна обиколка в 180 нации, за да провъзгласи Пътя на Небето и да проведе брачни благословии на национално ниво.

На тази основа отец и майка Мун благословиха в брак четирима от своите внуци на 28 август 2006 г., като така напълно установиха победоносния фундамент за сферата на благословията в идеалното семейство от три поколения, основаващо се на четири позиционната основа.

След благословията на четиримата внуци трите поколения на Истинското Семейство обединиха сили и се отправиха на трета световна обиколка. Тази обиколка бе историческо начинание с цел да се разгърне победоносната основа на вселенско ниво, така че идеалът за Божията вертикална истинска любов да бъде цялостно установен на земята чрез изпълнението на четири позиционната основа в три поколения.
Освен това татко и майка Мун препоръчаха тези послания за мир да бъдат публикувани на четиридесет езика по повод честването на техния рожден ден през 2007 г. (която е 88-мият рожден ден на татко Мун, или "Мису" на корейски). Също така те помолиха 12 000 посланици на мира да провъзгласят тези послания по целия свят.
За наше щастие ние се радваме на облагите от провиденческата Небесна Благодат, просто защото сме живи по времето на Истинските Родители. Това е време на огромна надежда, когато въжделенията на всички хора през историята могат да се изпълнят.
Нека станем водеща сила в реализирането на мирния идеален свят, като използваме за ръководство в нашия живот словата от дванадесетте послания за мир в това издание и като следваме пътя на истинската любов, който Истинските Родители откриват пред нас.

Федерация за вселенски мир
февруари 2007 г.

Проект за Мир

Послание за мир № 1
Божието идеално семейство
и царството на мирния идеален свят

Това обръщение преп. д-р Сан Мьон Мун направи на събирания на Федерацията за вселенски мир под надслов „Да възстановим родината”. Те се проведоха от 25 март до 3 април 2006 г. в Сеул на Олимпийския стадион и в други главни градове на Р Корея. (Бел. ред)

Вие сте дошли от всички краища на света с надеждата да постигнем световен мир и да изградим идеалното родно място на Небето и Земята... в това събиране, за да разпрострем и издигнем Семейната партия за космически мир и единство на глобално ниво, така че тази структура да прерасне в Палатата за Мир и Обединение на Чон Ил Гук . Нека превърнем Федерацията за Вселенски Мир в организация-модел от типа на ООН; и да изградим Чон Ил Гук – Царството на мирния идеален свят, чрез съвместните усилия на всички нации по света.

В началото на 21 век се намираме в наистина повратен момент от историята. Момент, когато трябва да вземем важно решение. Може ли да се установи вечен мир или сме обречени да повторим мрачната и потискаща история на войни и конфликти от 20 век?Двадесети век бе период на непрестанни конфликти, в това число войни за колониално господство, Първата и Втората световна война, Корейската война, Студената война. Като съвременник на тази епоха посветих напълно живота си, за да постигна Божието царство – Царството на мирния идеален свят. Винаги искрено съм се молил Обединените нации, основани след Втората световна война, да бъдат институция, развиваща мира и подпомагаща Божията воля за постигане на вечен световен мир.Обединените нации имат важен принос за мира. И въпреки това на 60-та годишнина от основаването на организацията – вътре в нея и извън нея – има широк консенсус, че на ООН все още предстои да открие начина за изпълнението на целите от своето учредяване.Днес броят на страните-членки е почти 200, но офисите на тези държави имат едва ли не само представителни функции и отстояват единствено собствените си интереси. Изглежда, че Обединените нации са неспособни да разрешават световни конфликти и да постигат мир.Ето защо бих желал още веднъж да провъзглася пред цялото човечество посланието, което изнасях по време на учредителната обиколка на Федерацията за вселенски мир. Нейното начало поставих миналата година на 12 септември в Ню Йорк и продължих обиколката си в 120 нации по целия свят. Темата е „Божието идеално семейство и Царството на мирния идеален свят.” Мисията на Федерацията за вселенски мир е да обнови съществуващите Обединени нации, които са от Каинов тип, и да предложи ново ниво на лидерство като Авелов тип Обединени нации. Тази федерация ще обедини Небето и Земята и ще създаде Царството на мирния идеален свят.Това послание трябва да се запечата в сърцата на човечеството. Това е специална Небесна благословия в тази Епоха след идването на Небето. За нас това също е и предупреждение, което трябва да вземем присърце и да приложим на практика.

Божието идеално семейство
Уважаеми световни лидери, каква мислите е Божията крайна цел, с която Той сътворява човешките същества? Казано простичко, целта Му е да преживее радост, като се свързва с идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво е идеалното семейство? На първо място, всеки човек в семейството е господар на истинската любов. Когато Бог сътвори човешките същества, Адам бе създаден да представлява всички мъже, а Ева – всички жени. Намерението на Бог бе те да станат господари на истинската любов. Най-бързият начин да развият у себе си истинска любов бе като установят връзка на родител и дете с Бог, така че да живеят с Него, служейки Му като на свой баща. Те трябваше да живеят като едно семейство с Бог.Предлагам ви да навлезете в мистично състояние на духа и в молитва да запитате Бог какво е центърът на Вселената. Убеден съм, че отговорът, който ще чуете, е връзката между родител и дете. Защото нищо не е по-важно или по-ценно от връзката между родителя и детето. Така е, защото тя определя фундаменталната връзка между Твореца Бог и човешките същества.Тогава какво определя връзката между родителя и детето? Три неща – любовта, животът и потомствената линия.Първото е любовта. Можем да обичаме с истинска любов, защото Бог, нашият Истински Родител, първи ни обича с истинска любов. Бог сътвори човешките същества поради Своята абсолютна любов, за да бъдем Негови партньори в любовта. Тази връзка формира оста на любовта, която свързва Бог, бащата, с човешките същества като Негови синове и дъщери.Има ли нещо по-възвишено и по-ценно от това да бъдеш син или дъщеря на Бог? Ако имаше нещо по-възвишено, тогава със сигурност човешките същества щяха да се стремят да го постигнат. Но няма нищо по-висше. Мислите ли, че когато всезнаещият и всемогъщ Бог сътвори Адам и Ева, Той тайничко запази най-високата позиция за Себе си, а за Адам и Ева остави второто място? Не можем да си представим, че Бог би направил това спрямо децата Си, спрямо Своите партньори, които споделят абсолютна любов с Него. Като наш вечен Истински Родител Бог инвестира сто процента, за да сътвори хората и ни дари с правото да имаме равен статут с Него, да участваме в работата Му като равни, да живеем с Него и да наследяваме от Него. Бог дари човешките същества с всичките си характеристики.Въпреки че Бог е Абсолютното битие, Той не може да бъде щастлив сам. Прилагателни като „добър” и „щастлив” не могат да се приложат към никое битие, което живее в изолация. Прилагат се само там, където има интензивна взаимна връзка. Представете си професионална певица, която е заточена на необитаем остров. Тя може да пее по най-прекрасния начин, но ако няма кой да я чуе, дали ще бъде щастлива? По същия начин и независимо съществуващият Бог абсолютно се нуждае от обект, тоест от партньор в любовта, за да преживее радост и да бъде щастлив.След това е животът. Как трябва да живеем, за да станем Божии обект-партньори и да Му дарим радост? С други думи, как трябва да живеем, за да станем Божии деца – хора, които Бог с радост нарича Свой син или Своя дъщеря, защото вижда в нас божественост, еквивалентна на Своята?Как можем да станем Божии партньори в завършването на работата по сътворението; партньори, които ще наследят цялото творение? Аз отговарям: Трябва да въплътим идеала, който Бог установи, когато започна да твори. В началото на сътворението Бог установи принципа на „живот за благото на другите.” С други думи, всичко, което Бог правеше, бе заради Своите творения, за които се надяваше, че ще станат Негови партньори в истинската любов. Практикуването на истинска любов е сърцевината на Божията творческа дейност.Ето защо, за да станем Божии деца, първата ни отговорност е да приличаме на Него. Трябва да въплъщаваме истинската любов. Започваме да въплъщаваме истинската любов тогава, когато живеем като предани деца в семейството, след това като патриоти за нацията, светци за света и най-накрая като божествени синове и дъщери за Бог. На това ниво можем да преживяваме най-съкровените емоции на Божието сърце и да Го освободим от тъгата, която е преживявал десетки хиляди години след грехопадението на Адам и Ева. Бог е всемогъщ. Не поради някакви недостатъци или липса на способности Той е бил окован в мъчителна болка и е понасял огромно страдание зад сцената на историята.Причината е, че има условия в Принципа на възстановяване, които не е могъл свободно да разкрие и които Го карат търпеливо да чака, докато позициите на Адам и Ева, изгубени при грехопадението, бъдат възстановени с появата на съвършения „Втори Адам.” Въпреки че Бог е всемогъщ, Той няма да пренебрегне вечните закони и принципи, които самият Той е установил.

Значимостта на потомствената линия
Знаете ли кое е наранявало Божието сърце и Му е причинявало най-голяма скръб през дългата история след грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. Със загубата на потомствената Си линия, Той загубва и правото Си на господство.Нека се спра на потомствената линия за момент. Потомствената линия е по-важна от живота и по-важна от любовта. Животът и любовта се сливат, за да създадат потомствена линия. Потомствената линия не може да бъде създадена, ако липсват животът или любовта. Ето защо, от трите качествени характеристики, които определят връзката между родител и дете, а именно – любовта, животът и потомствената линия, потомствената линия е плодът.

Божията потомствена линия носи семето на истинската любов. Божията потомствена линия предоставя контекста и средата за истински живот. Ето защо, за да станем идеалните хора, замислени от Бог, тоест хора с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да се свържем с Неговата потомствена линия. И ако отидем още стъпка по-напред, само когато се свържем с Божията потомствена линия, е възможно да създадем Божията родна земя и идеалната нация.Само когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да установим Царството на мирния идеален свят. Моля, запечатайте в сърцата си значимостта на потомствената линия! Сега нямам възможност достатъчно да наблегна на това.Без потомствената линия нито животът, нито любовта могат да продължат. Ако се стремите да установите добра традиция, която да пребъде занапред, то това е възможно само чрез потомствената ви линия. Потомствената линия е мостът, който позволява духът на родителите да продължи и през идните поколения. С други думи, потомствената линия е първото и последно условие, необходимо за родителите, за да пожънат плодовете на своята любов, плодовете на своя живот и плодовете на своята радост. Със сигурност трябва да знаем това.И въпреки това, когато Адам и Ева съгрешиха, тази потомствена линия, по-ценна и от самия живот, бе загубена. Превърнаха се в плодове на сатана и нямаха нищо общо с Небето. От тях се появиха шестте милиарда хора, които сега населяват земята.Бог възнамеряваше семената, които посади през пролетта на Едемската градина, да израснат в изобилна реколта, която да бъде пожъната през есента. Идеалът на Божието творение бе, Той да отгледа Адам и Ева, Своите син и дъщеря, до момента, в който те ще разцъфнат в истинска любов, ще се покрият с цветовете на истинския живот и ще дадат плод в истинска потомствена линия. Бог желаеше плодовете от жътвата Му да бъдат господари, семейства и нация на вечен живот, вечна любов и вечна потомствена линия; желаеше да пожъне Царството на мирния идеален свят – изначалната родина за Бог и човека.

Божието страдание
Но вместо това грешната любов, грешният живот и грешната потомствена линия изпълниха земята. Божията любов, живот и потомствена линия попаднаха в ръцете на прелюбодееца сатана, врага на любовта. Небето и Земята бяха задушени и превърнати в ад. Светът се превърна в мизерно място, далече от Божието присъствие. И въпреки че този ад е очевиден, човечеството до ден днешен живее в невежество за това. Хората биват заблуждавани да вярват, че потомствената линия на врага е животоспасяващата нишка, на която се крепи светът. Това е окаяната истина за човечеството, произлязло от грехопадението. Ето защо разглеждаме този свят като ад на земята. Божието сърце е изпълнено с болка, като гледа трагичната ситуация на човечеството.След като сътворява Адам и Ева в Едемската градина, Бог възнамеряваше да ги ожени, като им даде Своята свята Благословия и им завещае Небесното право на господство. Бог искаше Адам и Ева да наследят от Него господството над цялата Вселена. Но поради грехопадението всичко това попадна под контрола на сатана. Бог е като баща, който е работил и се е потил през целия си живот, за да натрупа блага за своите деца, а някакъв крадец му отнема всичко само за една нощ. Кой може да разбере скръбта и болката в Божието сърце? Бог загуби Своята потомствена линия, загуби децата Си и бе принуден да предаде господството над нациите и света на сатана. Имаше само един начин да бъдат възстановени тази потомствена линия и господство. Това бе пътят да се спечели естественото подчинение на сатана, т.е. той да се предаде доброволно. Каква е тайната, за да се постигне това? Това е възможно единствено чрез силата на истинската любов, когато обичаме враговете си повече от собствените си деца.Имало ли е някога време, когато Бог – като Истински Баща и Истинска Майка на хората – е могъл да се радва заедно с тях, наслаждавайки се на естествените връзки между родителя и детето? Дали Бог е могъл да се радва дори за година в уют и спокойствие заедно със Своите деца, като знае, че сътвореното от Него е добро? Отговорът е „не”. Бог не е имал това удоволствие дори за един час. А дали някой е могъл да утеши Бог в тази болка? Не, защото никой не е знаел причината за тази непреодолима пропаст, която е разделяла Бог от човечеството десетки хиляди години. Никой не е знаел защо Бог и човечеството са се озовали в такива трагични обстоятелства.Библейската история за Каин и Авел разкрива началото на човешките конфликти още в Адамовото семейство. Тя дава архетипа за човешката безконечна история на борби, войни и конфликти. Сблъскваме се с конфликти на много нива, като се започне с войната между духа и тялото във всеки индивид и се мине през войните между нациите, та чак до глобалния конфликт между материализма и теизма. Крайният егоистичен индивидуализъм заплашва благоденствието ни дори и днес. Считаме, че младите хора са надеждата на човечеството и че носят обещание за бъдещето, но наркотиците и свободният секс са ги поробили. Развитите страни сякаш вярват, че материалните блага са всичко, което е от значение. Признават само собствените си интереси, а пренебрегват нищетата на десетки хиляди, които всеки ден умират от глад.Кой може да развърже този древен възел, заплетен между Каин и Авел? Този възел е бил затяган хиляди години и е станал още по-заплетен и здрав. Мислите ли, че Обединените нации могат да го развържат? При своето основаване ООН провъзгласи движение за световен мир и за шейсет години организацията положи усилия в тази насока, но днес световният мир въпреки това е толкова далеч. Мирът между нациите не може да се постигне, когато тези, в чиито ръце е поверена тази задача, не са разрешили проблема на Каин-Авел връзката между собствените си дух и тяло. Ето защо настъпи времето да се постави начало на Авеловия тип суверенитет за мирен, идеален свят, който ще ориентира своя курс според Божията воля.Бог с нетърпение очаква да се появи някой и да разреши тези трагедии, но такъв човек не се е появявал на земята. Бог чакаше и чакаше, като търсеше някой, който да поеме ролята на Истински Родител. Ако се бе появил някой, сигурен съм, че Бог щеше да се явява в сънищата му, щеше да понесе слънцето и луната към него и да го облее от Небесата със светкавици от радост и гръм от възторг.В този смисъл е чудо на чудесата, че за първи път в историята един мъж е успял да установи позицията на Адам. Той постигна състоянието на господар на истинската любов и получи Божието помазание като Истински Родител на човечеството. Невероятен факт е, че неговият живот съвпада с вашия и че вие и той дишате един и същ въздух. Той е хоризонталният Истински Родител, който идва, за да спаси грешното човечество. Аз, преп. Мун, постигнах победа в позицията на Истински Родител. На тази основа на 13 януари 2001 г. предложих пред Небето „Церемонията по коронацията на Бог.” Чрез тази церемония освободих и избавих Бог, вертикалния Истински Родител, който носеше отговорността за Провидението на възстановяване. През цялата история това бе най-възвишената и най-голямата благословия, която човечеството някога е получавало. Тази победа бе абсолютна, уникална, непроменлива и вечна. Чрез тази абсолютна провиденческа победа Божието тяло и дух са напълно освободени!

Пътят към мира чрез Благословията
Уважаеми лидери, нашата обвързаност с потомствената линия на сатана е предизвиквала толкова много страдание през историята. Нека дръзко се отправим напред, за да я прекратим и да бъдем присадени към корена на потомствената линия на Истинските Родители. Защо трябва безсмислено да продължаваме да живеем и умираме като диви маслинови дървета? Дивото маслиново дърво дори и да живее хиляди години, само ще продължи да произвежда семената на повече диви маслинови дървета. Какъв е начинът да избегнем този порочен кръг? Това става чрез Святата Благословия.Церемонията на Святата Благословия предлага благодатта да бъдем присадени към истинското маслиново дърво. Тя бе установена чрез Истинските Родители, които носят Божията истинска потомствена линия за човечеството. Веднъж като присадите своята потомствена линия към Божията, вашите потомци естествено ще принадлежат на Божията потомствена линия. Святата Благословия се получава на три етапа: възкресение, новорождение и вечен живот. Веднъж получили Святата Благословия на Истинските Родители, можете да родите чисти, безгрешни потомци и да изградите идеално семейство.Най-добрият начин да получите Святата Благословия е с някой от друга раса, националност или религия. Това наричам „транскултурни бракове”. Те спомагат да се постигне огромната задача по преодоляване на расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се изгради единното човешко семейство. От Божия гледна точка цветът на кожата няма значение. Бог не стои зад бариерите на религията и културата. Това не са нищо друго освен трикове на дявола. Той ги е използвал, за да управлява над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години.Представете си две враждуващи семейства, които са се проклинали през целия си живот, хора, които никога не са си и помисляли да живеят заедно. Какво би се случило, ако тези семейства бъдат свързани чрез Свята Благословия на транскултурен брак? Да кажем, че син от едното семейство и дъщеря от другото се оженят, обичат се и създадат щастлив дом. Дали родителите на момчето и родителите на момичето ще прокълнат своя син и дъщеря? Когато синът им обича красивата дъщеря на омразен враг, а тя им стане снаха и роди Небесни внуци, чисти и сияйни като кристал, дядото и бабата ще се усмихват от удоволствие. С времето двата рода, някога пропити с омраза, ще се преобразят.
Кой друг метод, ако не транскултурните бракове, ще даде възможност на бели и черни, юдеи и мюсюлмани, хора от изток, от запад и от всички раси да живеят като едно човешко семейство? Идеалното семейство е моделът да живеем заедно в мир. Идеалното семейство е гнездото, където живеем и се учим да бъдем едно. В него откриваме основата за любов и уважение между родители и деца, споделено доверие и обич между съпруг и съпруга и взаимна подкрепа между братя и сестри. Поради тази фундаментална причина трябва да получите Святата брачна Благословия от Истинските Родители и да установите Небесната традиция на идеални семейства, дори това да означава, че трябва да рискувате и живота си.

Живот на истинска любов
Нека повторя: За да приличаме на Бог, изначалното битие на истинската любов, трябва да станем господари на истинската любов. Трябва да въплътим истинската любов и да я практикуваме, за да развием характера си. Това е начинът, по който всеки от нас може да стане Истински Родител.Какво означава да живеем, като обичаме истински? Истинската любов е духът на обществена служба. Тя носи мира, който е коренът на щастието. Егоистичната любов е маска на желанието да направиш така, че партньорът да живее за теб; истинската любов не носи такава поквара. По-скоро нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на една майка, която люлее бебето си на ръце и му дава да суче. Истинската любов е жертвоготовна любов, както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на родителите си. Бог сътвори Вселената, мотивиран именно от такава любов: абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, инвестираща всичко, без очакване или условие да получи нещо в замяна.Истинската любов е изворът на Вселената. Веднъж след като човек я притежава, тя го прави център и господар на Вселената. Истинската любов е коренът на Бог и е символ на Неговата воля и мощ. Когато сме свързани помежду си чрез истинска любов, можем да бъдем заедно завинаги, като радостта от взаимната компания се увеличава непрестанно. Магнетизмът на истинската любов поставя всички неща във Вселената на наше разположение, дори Бог ще дойде и ще обитава с нас. Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов. Тя има силата да накара да изчезнат всички бариери, създадени от грешните хора, в това число националните граници, расовите, дори и религиозните бариери.Основните характеристики на истинската любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който практикува Божията истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо живот, живян за благото на другите, живот на истинска любов, е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.Уважаеми лидери, сега живеете в епоха, когато всеки брак може да получи Божията благословия. Божиите обещания се изпълняват. Небесното царство на земята, което е Божият идеал на сътворението, се установява пред очите ви. Моят живот, повече от осемдесет години, е посветен единствено на Небесната воля. Това бе самотен път, обсипан с кръв, пот и сълзи, но сега дава победоносни плодове за шестте милиарда хора по света. От духовния свят основателите на световните религии, десетки хиляди светци и вашите собствени добри предци наблюдават всяко ваше движение. Така че всеки, който се отклонява от Небесния път, ще го последва наказание.В повече от 180 страни посланиците за мир, които са наследили Небесната воля и традиция, правят сериозни усилия ден и нощ, за да провъзгласяват стойностите на истинската любов и истинското семейство. Те са се отправили напред с пълна сила, за да установят Царството на мирния идеален свят на тази земя. В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война. Сега без много шум в обществото полагам успешни усилия за обединението на моята родина Корея.Но все още не съм удовлетворен, защото започнах делото на своя живот по заповед на Небето. С Божието помазание дойдох като Истински Родител за човечеството и съм решен да спазя обещанието си към Него. Решен съм да залича всички национални разделения и бариери, които са тровили земята и да установя Царството на мирния идеален свят, където всички навсякъде могат да живеят ръка за ръка.

Посланиците на мира
Уважаеми посланици на мира!Надявам се, че сте научили много неща чрез това послание от Бог. Вие представлявате Небето и докато човечеството продължава да се носи без път и посока, то се нуждае от вашата помощ. Моля ви, използвайте тази възможност да подновите решимостта си да бъдете Небесните пратеници, които са готови да изпълнят заповедите на Небето! Бих желал да обобщя днешното послание, така че всички ние да поемем тази Небесна мисия и дълбоко да я запечатаме в сърцата си.Какво изгубихме поради грехопадението на Адам и Ева, които бяха създадени като Божии деца?На първо място, изгубихме потомствената линия, дадена ни от Бог. Потомствената линия е най-специалният дар, който родителите завещават на децата си. Чрез грехопадението Адам и Ева наследиха грешната потомствена линия на сатана и се принизиха до нивото на негови деца.Трябва със сигурност да разбираме, че днес всички човешки същества без изключение са потомци на грехопадението и са наследили потомствената линия на сатана.Когато Бог сътворяваше Адам и Ева, Той инвестира цялото Си същество сто процента. Той ги сътвори, основавайки се на стандарта за абсолютна любов, абсолютна вяра и абсолютно покорство. Той им даде Своята потомствена линия като семето на любовта и живота им.И тъй, от този момент Бог ви пресътворява като нови хора. Широко е отворен пътят да промените своята потомствена линия чрез церемонията на святото вино, която Истинските Родители са установили. Благословията е ваша, било то като младоженци или като вече женени двойки, така че да можете да създадете истински семейства.На второ място, грехопадението предизвика загубата на братско-сестринската любов, когато в семейството на Адам по-големият брат Каин уби по-малкия си брат Авел. Семейната структура, както бе изначално замислена от Бог, бе изпълнена с благословии, в т.ч. любов и хармония между братята и сестрите. Грехопадението принизи братско-сестринската връзка и я превърна в съперничество, изпълнено със завист и омраза.За да възстановя този проблем в потомствената линия, аз насърчавам хората по целия свят да участват в транскултурни бракове. Тези бракове възстановяват изначалната семейна структура, когато тези, които са „Авел” – относително по-близко до Небесната страна, заемат водеща роля и позиция на по-голям брат.Госпожи и господа, тъй като прекарах живота си, като откривах и разкривах тези тайни на сатана, бе неизбежно да не се изправя пред преследване. Понякога страданието бе толкова интензивно, че не може да се опише с думи. Но сега вече съм спечелил победа над всички препятствия. Ето защо, мога да провъзглася Епохата след идването на Небето, епохата, когато се проявява силата на Небето.На тази основа изграждам световна Авелова сфера, която обединява религии и нации, представляващи 78 процента от настоящето световно население. За да създам съответната световна Каинова сфера, обединявам всички онези, които са родени с монголското петно, а това включва 74 процента от световното население.Сега тези двете, световната Авелова сфера и световната Каинова сфера, трябва да станат едно и да се обединят с Федерацията за вселенски мир, която представлява Авеловия суверенитет. За да установим Царството на мирния идеален свят, трябва да минем отвъд религиозната и националната принадлежност и трябва да премахнем националните граници и всички други бариери. Искам да повторя, че това е единственият начин за човечеството да постигне изначалния идеал на сътворението. Нашата съдба е да изпълним тази отговорност. Като направим това, ще установим изначалното право на господство, изгубено поради грехопадението на Адам и Ева.Като формирате тази нова Авелова сфера, моля ви да помните, че сега имате отговорността да асимилирате Каиновата сфера по цялото Небе и Земя. Като направите това, ще създадете условия да бъде установено новото Небе и новата Земя, Божието царство на Земята и Небето, където Бог има пълна власт.

Проект за мир
Лидери от целия свят, позволете ми да се възползвам от възможността, дадена ми днес от този високопоставен форум, да повторя предложението си за наистина провиденчески и революционен проект. За да постигнем мира и благоденствието за човечеството, а също и да изградим Божието отечество и изначална родна земя, предлагам да се изгради път, прекосяващ Беринговия проток, където сатана исторически е разделял Изтока и Запада, Севера и Юга и където се разделят Северна Америка и Русия. Този път, който наричам „Царския мост-тунел за световен мир”, ще е свързващ елемент от международна магистрална система, която ще позволява на хората да пътуват по суша от нос Добра надежда в Африка до Сантяго, Чили и от Лондон до Ню Йорк през Беринговия проток и така тази магистрална система ще свърже света в една общност.
Бог предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение. Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени между раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание.Съединените щати и Русия могат да станат като едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световните религии могат да слеят усилията си за успеха на този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяване Царството на мира, където хората няма вече да воюват.

Госпожи и господа, някои може би се съмняват, че такъв проект е изпълним. Но там, където има воля, винаги се намира и начин – особено ако това е Божията воля. От гледна точка на науката и технологиите на 21 век е възможно да се конструира тунел под Беринговия проток. Цената на изграждането му също не е проблем. Помислете колко много пари светът прахосва във война. Човечеството трябва да осъзнае, че извършваме страшни грехове пред очите на историята и на нашите потомци. Да вземем един пример. Колко пари похарчи Америка за войната в Ирак през последните три години? Сумата наближава 200 милиарда долара. Този бюджет ще е повече от достатъчен за изпълнението на Беринговия проект.В тази епоха войната е най-примитивното и унищожително средство за разрешаване на конфликти, което никога не ще доведе до траен мир. Сега е времето, както проповядва пророк Исая, да претопим мечовете в плугове, а копията в сърпове. Човечеството трябва да сложи край на извратения порочен кръг на войната, в който единствено жертваме живота на децата си и прахосваме астрономически суми. Настъпи времето, когато страните по света трябва да обединят средства и усилия и да се устремят към Царството на мирния идеален свят, желан от Бог – Господарят на тази величествена Вселена.Госпожи и господа, човечеството върви надолу по задънена улица. Единственият начин то да оцелее, е като практикува мирната философия на истинската любов, истинския живот и истинската потомствена линия, проповядвана от преп. Мун. Вашите добри предци са напълно мобилизирани. Така че в тази Епоха след идването на Небето, когато Небесните сили стремително вървят напред, дори дадена страна или народ да изглеждат силни и могъщи, те нямат друг избор освен да се съобразяват с изискванията на Небесната съдба.

Нашата мисия
Оставям избора на вас. Не може да се постигне съвършенство в невежество. Посланието от Небето, което ви предавам днес, е както благословия, така и предупреждение за това поколение. Ще влезете ли в крак с мен – преп. Мун, който се издигам по пътя на победата, следвайки Небесната съдба, и ще станете ли водещи личности в изграждането на истински семейства, истински общества, истински нации и истинското Царство на мирния идеален свят? Или ще останете затворници зад същите стари стени, всички те дело на сатана – стените на вашата религия, култура, националност и раса – и ще прекарате ли остатъка от времето си на земята в агония и съжаление? Небето ви призовава да бъдете мъдрите лидери, които ще преобразят този свят на злото и ще установят новото Небе и новата Земя, новата култура и идеалното царство.Федерацията за вселенски мир, която се роди чрез съвместните усилия на присъстващите тук, представлява Божията победа, плода от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители и въплъщава съкровените надежди на света. Тя ще изпълнява ролята на Авелов тип партньор спрямо съществуващите Обединени нации; ще представлява новия суверенитет за изграждане на сферата на универсален мир, известен като Чон Ил Гук. Моля ви, имайте предвид, че ви е поверена Небесната мисия да изградите на практика Божията родина, което не е нищо друго, а идеалът, който Бог замисляше по време на сътворението.Помислете си за мироопазващата работа на Обединените нации. Понякога те са отдръпвали силите си преди мисията им да е завършила. Корейската война е един такъв пример. Ето защо на 20 октомври в Украйна по време на световната обиколка в 120 нации за учредяване на Федерацията за вселенски мир, провъзгласих пред света създаването на структурите „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”, които ще гарантират благоденствието и бъдещето на човечеството.Тези две организации ще гарантират реда и мира в новия свят. Човечеството все още е впримчено в капана на разделението и себичните интереси, които са остатъци от Епохата преди идването на Небето. Тези две организации ще бъдат авангардът, който ще образова човечеството в принципите и практиката на истинската любов през Епохата след идването на Небето. Целта на това образование ще бъде да създаде истински индивиди, истински семейства, истински нации, истински свят и истинска Вселена.Надявам се, че в тази нова епоха ще облечете новите доспехи на истинската любов и ще бъдете мъдри и смели деятели в „Корпуса на Царството на вселенския мир”, като всеотдайно работите за благото на Небето и идните поколения на човешкия род.Моля, запечатайте дълбоко в сърцата си това предупреждение от Небето. Помнете, че единствено чрез Святата брачна Благословия, установена от Истинските Родители, можете да наследите Небесната потомствена линия и да формирате сферата на свобода и пълно освобождение. Освен това, Святата брачна Благословия ни показва как да създадем Божието идеално семейство и Царството на мирния идеален свят.Моля ви, тъй както Истинските Родители са правили досега, дайте най-доброто от себе си за развитието и успеха на Федерацията за вселенски мир и за създаването на Божието идеално семейство, идеална нация и Царството на мир.Моля ви да станете истински принцове и принцеси, които могат да служат на Бог и да живеят заедно с Него, защото Той е вечният Цар на мира и Истинският Родител на човечеството. Нека живеем в съответствие със стандарта за истински предани деца, патриоти, светци и членове на Божието семейство! Нека създадем вечното Царство на мирния идеален свят!Нека Божиите благословии бъдат с вас, вашите семейства и вашите нации!Благодаря ви!Моделът за идеални семейства и нации

Послание за мир № 2
БОЖИЯТ МОДЕЛ ЗА ИДЕАЛНОТО СЕМЕЙСТВО, НАЦИЯТА И ЦАРСТВОТО НА МИРА

Това обръщение бе изнесено от преп. д-р Сан Мьон Мун и д-р Хак Ча Хан Мун в поредица от национални срещи на посланиците за мир, журналисти от в. „Сеге Таймс” и други лидери на Корея. Тези събития се състояха в периода от 16 до 17 март и от 22 до 24 март 2006 г. (Бел. ред.)

Изтъкнати световни лидери, посланици на мира и благословени семейства, които сте дошли от всички краища на света с надеждата да постигнем световен мир и да изградим идеалното родно място на Небето и Земята! Бих желал да изразя дълбоката си благодарност към всички ви за това, че се събрахте тук въпреки заетостта си и участвате в това събиране, за да разпрострем и издигнем Семейната партия за космически мир и единство на глобално ниво, така че тя да прерасне в Палатата за Мир и Обединение на Чон Ил Гук . Нека превърнем Федерацията за вселенски мир в организация-модел от типа на ООН; и да изградим Чон Ил Гук – Царството на мирния идеален свят, чрез съвместните усилия на всички нации по света. Както може би знаете, тази година се отбеляза осемдесет и седмия ми рожден ден. По този забележителен повод като основател на Федерацията за вселенски мир, която трябва широко да отвори вратите на Епохата след идването на Небето, искам да ви предам същността на Небесната истина, която моята съпруга и аз сме преподавали през целия си живот. Заглавието на това послание е „Божият модел за идеалното семейство, нацията и Царството на мира”.Госпожи и господа!Когато погледна назад, животът ми беше като сън.Едва на шестнайсет години, когато нямах нищо друго освен жизнерадостен дух и въжделенията на младостта, бях призован от Небето и започнах да живея за Божията воля. Това не остави място в сърцето ми за никакви светски амбиции, които може би съм имал. Това не бе лесен път, но аз го следвах повече от осемдесет години без да гледам никъде настрани, а само напред. Такъв бе отреденият от съдбата ми живот. Нямах друг избор, освен да се откъсна от прегръдката на своите обични родители, братя и сестри, които бяха много привързани към мен и искаха да остана с тях. Те направиха големи саможертви и заради мен преминаха по трънливия път на ужасно страдание.Това бе път през пустошта, който никой от шестте и половина милиарда хора, живеещи на земята, не би могъл да разбере. Дори когато шест пъти преминавах през трудностите на затворническия живот, никога не съм загърбвал отговорността си в Божието провидение; такъв бе моят живот.

Дълбоката тъга на Бог
Това е така, защото знаех много добре колко измъчено, оскърбено и изпълнено с горчива тъга е Божието сърце, докато ни е чакало хиляди години. Аз осъзнах, че ако Бог, който е произходът на милиардите хора и Творецът на всичко във Вселената, не бъде облекчен от тази тъга, човешкият живот ще бъде напълно без стойност.Кога, къде и как стана така, че Божието сърце бе изпълнено с толкова мъчителна скръб? Кой въобще би могъл да причини такава печал на Него – абсолютното и всемогъщо Същество?Бог сътвори Адам и Ева, първите предци на човечеството. Той посвети Себе Си сто процента да ги отгледа като Свои син и дъщеря, свързани с Него чрез любовта, живота и потомствената линия, тъй като връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички взаимоотношения. Наследствената връзка между родителя и детето е единственият начин, по който Божията потомствена линия може да бъде унаследена и продължена за вечността. Но тази връзка между родителя и детето – по-ценна и важна от самия живот, бе прекъсната чрез грехопадението на първите човешки предци. Адам и Ева, които бяха Божия плът и кръв и Негови вечни възлюбени син и дъщеря, се свързаха в кръвна връзка с Божия враг – сатана, и станаха вместо това сатанински деца. При тази реалност през цялата история Божието сърце бе разбито и наранено от мъка и печал. Това все още остава най-опечаляващото и оскърбително страдание, което никой в историята преди не е могъл да разбере или прекрати.Така бе осуетен Божият идеал на сътворението да бъде създадено истинско семейство в първото поколение чрез Адам и Ева; семейство, чрез което Бог да може да предаде Своята потомствена линия за вечността. Единственият начин да се облекчи Божията тъга е като се възстанови и създаде истинско семейство, което няма връзка с потомствената линия на сатана. Това е и причината, поради която всички ние трябва да създадем истински семейства, които са Божият идеал на сътворението. В това се състои и основната задача и цел за основаването на Федерацията за вселенски мир.

Божията цел за сътворението на Адам и Ева
В Битие 1:27 от Стария завет се казва – „и Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.” Като разглеждаме Божието сътворение според изразеното в този пасаж, можем да заключим, че Бог е същество, което включва същността на един мъж и на една жена. Имайки такива характеристики, Бог не може да се чувства радостен от самотния живот. Затова Той създава Вселената като Свой обект-партньор. С други думи, Той сътвори всички неща във Вселената в позицията на обект-партньори в образ (т.е. подобни на Него) и в тази среда сътвори човешките същества като субстанциални (т.е. напълно въплъщаващи Неговите характеристики) обект-партньори. Така че, първият мъжки представител, сътворен от Бог като Негов субстанциален обект-партньор, е Адам, а женският представител, който сътворява, е Ева. Бог има цел, когато създава човешките същества по отделно като един мъж и една жена. Първо, невидимият Бог, който макар и да съществува напълно независимо като субект и хармонично да въплъщава двойките характеристики, се нуждае от физическа форма, за да може да се свързва със субстанциалния свят. Тази физическа форма не може да се представя само от мъжа или само от жената. Затова Той се въплъти в телата и на Адам, и на Ева и така можеше свободно да общува и действа в субстанциалния свят. Така е, защото без да има физическа форма, Бог е по-ограничен във връзката Си с видимия субстанциален свят. Ето защо, ако Адам и Ева бяха служили на Бог в сърцата си, ако бяха станали едно с Него, след това се бяха оженили въз основа на това, че са постигнали съвършенство, и бяха създали деца и семейство, те щяха да станат външните хоризонтални субстанциални Истински Родители, а Бог щеше да бъде вътрешният вертикален субстанциален Истински Родител. Ако това се бе случило, Адам и Ева щяха да приличат на Бог сто процента, както във вътрешната си природа, така и във външната си форма. Ако Адам и Ева като съвършено подобие на Бог бяха станали Истински Родители на човечеството, в ежедневния си живот човешките същества щяха да чувстват истинската реалност на Бог чрез преживяванията със своите родители.На второ място Бог сътвори Адам и Ева, за да реализира истинската любов. Той искаше Адам и Ева да достигнат съвършенство и в своето единство да бъдат въплъщение на истинската любов. На тази основа Бог щеше да дойде, да живее с тях и да бъде Родителят на истинската любов за цялото човечество. Адам и Ева, заставайки в позицията на субстанциални родители по Божий образ, щяха да създадат идеално семейство и в последствие идеален свят, като родят деца и умножат своето потомство. Ако това бе станало, духовният свят и земният свят щяха да бъдат свързани чрез човешките същества. Можем да заключим, че Бог ни сътвори с целта да бъдем свързващата точка между духовния и физическия свят.Като обитава в Адам и Ева въз основа на истинската любов, Бог щеше да бъде Истинският Родител, субстанциалният родител на човечеството. Нещо повече, когато за Адам и Ева настъпеше времето да приключат живота си на земята и да преминат в духовния свят, дори там Бог щеше да използва духовните тела на Адам и Ева и да се проявява като Истински Родител чрез тяхната форма. Но поради грехопадението на Адам и Ева, Бог не можа да види изпълнението на този идеал. Бог не се нуждае от пари, познание или власт. Тъй като е абсолютно, всемогъщо същество, Той не се нуждае от такива неща. Въпреки че съвременната наука бележи удивителен напредък, всичко това е процес на откриване на нови факти и истини в сферата на Божието творение. Огромната безбрежна шир на тази Вселена функционира в съответствие със закони и ред, които не могат да бъдат напълно разбрани от човешката мисъл и науката. В този смисъл Бог е също и абсолютният учен.

Божият идеал на сътворението
Тогава какъв ли е бил идеалът, който Бог се е надявал да постигне чрез сътворяването на човечеството? Идеалът бе да изпълни четири позиционната основа. Четири позиционната основа означава Адам и Ева в състояние на пълно единство с Бог. Това предполага, че те не могат да се отделят от Божията сфера на любов, дори да се опитват по всякакъв начин. С други думи, това е основата на семейство, чиито център е Бог, установена когато съпругът и съпругата са постигнали пълно единство не само един с друг, но също и с Бог, когато са станали идеална двойка и са родили идеални деца. Когато семейната четири-позиционна основа бъде завършена, това семейство въплъщава идеала за сътворението, желан от Бог. Семейството се създава, когато се съберат в едно съпруг и съпруга, родители и деца. В центъра на тази семейна група трябва да бъде Божията любов. Тогава съпругът представлява Небето, а съпругата – Земята. Въпреки че са две отделни същества, когато съпругът и съпругата станат едно, от хоризонтална гледна точка тяхното единство символизира единството на Небето и Земята. Просто казано, когато съпругът и съпругата са обединени въз основа на Божията любов, се отваря и пътят за постигане на единство във Вселената.
Госпожи и господа,Бог сътвори света, за да получи радост от него. Щом като дори и абсолютното битие, Бог, не е могъл да чувства радост сам, то Той се е нуждаел от партньор, с който да сподели даването и получаването на любов. Така е, защото радостта не може да бъде разбрана, когато човек е сам. Тя може да бъде преживяна само чрез партньор. Казано иначе, Бог сътвори света, за да чувства радост, като вижда как човечеството и всички неща от творението стават едно чрез Неговата любов и създават хармоничен и мирен свят на любов. На такава основа човешките същества трябваше да изградят съпружески отношения, чиито център е Божията любов, и да формират семейства, родове, народи, нации и свят на истинската любов. Бог създаде света, за да участва пряко в този процес и да чувства радост от него. Можем да видим, че човешките същества са абсолютно нужни, за да се изпълни Божият идеал на любовта и в тази светлина можем по-добре да разберем идеята, че абсолютната ценност произтича от абсолютен партньор. Бог, като бащата, и човечеството, като Негови деца, трябваше да изградят вертикална ос и това бе целта за сътворението на човешките същества. Ако тази ос бе съвършено свързана, т.е. ако бе установена взаимовръзка, която обединява човечеството и Бог в едно чрез истинска любов, тази взаимовръзка щеше да бъде абсолютно неразделна и никоя сила във Вселената не би могла да я прекъсне. Как може човек, който е свързан с изначалната любов на Бог и който е вкусил тази любов, някога да се отдели от нея? С идването на пролетта медоносните пчели се събуждат от дългия сън и вкусват свежия нектар на разцъфналите цветя. Опитайте се да дръпнете за коремчето такава пчела, която в унес е забравила за всичко останало и смуче от този нектар. Ще видите, че тя не може да се отдели от нектара, дори ако коремчето й бъде откъснато. А как е при вас? Веднъж само наистина да разберете вкуса на Божията истинска любов, няма да можете да се отделите от нея. Винаги ще се връщате и ще я търсите. Това показва, че силата на вертикалната истинска любов, която ни свързва с Бог, е по-голяма от силата на живота.

Ценността на семейството
Госпожи и господа, на нас ни липсва семейството, което сме оставили зад себе си, защото у дома откриваме споделената любов. Това е мястото, където са пуснали дълбоки корени любовта на майката и бащата, любовта на по-големите и по-малките братя и сестри, любовта на нашия партньор и деца, любовта на близки и съседи. Това е място на взаимна обич, където всички взаимоотношения и чувства на близост се сливат в едно чрез взаимна любов. Това ви кара да копнеете за всеки един член от вашето семейството. Копнежът и желанието на всеки скитник, напуснал семейството си, е да застане отново смело пред своето семейство като освободено същество, да прегърне планини, потоци и дървета, да обича своите близки и сънародници и да пее песни на възторг. Но ситуацията на човечеството, произлизащо от грехопадението, е различна: пропъдени от изначалния си Небесен дом и обречени да се скитат в изолация и покруса, човешките същества не могат да се върнат, независимо колко много им липсва семейството, тъй като са изгубили мястото, където се корени сърцето на изначалната родна земя. Но с настъпването на епохата на новото Небе и новата Земя, хората биват изкарвани от блатото, което ги засмуква, и пред тях се отваря пътят да се върнат по родните си места, които не са забравили дори за миг, и да се срещнат със своето истинско семейство. Може ли да има ден на по-голяма благословия за човечеството? Сега настъпва времето на Небесната мощ и съдба, което ни дава възможност отново да установим изначалното семейство, загубено поради грехопадението на Адам и Ева.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония
Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на постигналия съвършенство Адам, позицията на постигналия съвършенство Исус и позицията, представляваща постигналия съвършенство Господ при Второто Му пришествие. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците. Семейството ни дава модела как да живеем заедно в хармония. Семейството, в което родителите и децата се обичат и уважават, съпругът и съпругата са изпълнени с взаимно доверие и любов, а братята и сестрите се уповават и разчитат един на друг и всички живеят заедно като едно, е идеалното семейство-модел. Това означава, че трябва да създадете истинско семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов. Коренът на историята живее в такова семейство и в него се простират корените на Небесното царство. Именно от такова семейство произлиза Небесното царство на земята. Тук почиват и вечните корени на царския авторитет. Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представят съответно от дядото и бабата, родителите и децата. Коренът на миналото представлява духовния свят; коренът на настоящето е дворецът, представляващ днешния свят; а коренът на бъдещето установява внуците като принцове и принцеси. Такова семейство е дворецът на мира, представляващ хармонията на двата свята – духовния и физическия. Трите поколения от дядо и баба, родители и внуци трябва да живеят заедно като едно семейство, служейки на вечно съществуващия Бог. Трябва да знаете, че отговорността на родовите месии, мисията на посланиците на мира и желанието на Бог е да се стремим към този семеен идеал и да създадем семейства, които представляват Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), т.е. Божието царство. Трябва да създадете семейства, които ще липсват на Бог и при които Той ще копнее да се завърне, ако е бил някъде другаде. Трябва да отгледате семейства, в които Бог може да идва свободно като родител, който посещава Своите деца. Това означава да живеем в служба на Бог. В такова семейство Бог е вертикалният субект на съвестта. Като следва този вертикален субект, съзнанието ви застава в позицията на вертикален субект спрямо вас самите и обединява духа и тялото ви. Това е мястото, където се усъвършенстват родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов – четирите сфери на любовта или сърцето. Единствено в такова семейство могат да се свържат в едно горе и долу, отпред и отзад, ляво и дясно и така да се поддържа непрестанно кръговото движение. Това води до осъществяване на Божиите вечни идеални семейства-модел и нации-модел, до осъществяването на Божието царство на мира.

Целта на брака
Госпожи и господаЗащо трябва човек да се задоми? За да възстанови позицията на собственик. Мъжът или жената сами по себе си са само една част от цялото. Така ни е сътворил Бог. Ето защо, Той взаимно разменя позициите между мъжа и жената, като поставя брачния партньор да бъде собственик на органа за възпроизводство, органа на любовта. Собственикът на половите органи на съпругата е мъжът й, а собственикът на тези на съпруга е жена му. Единствено когато са изпълнени с любов един към друг, партньорите могат да застанат взаимно един спрямо друг в позицията на собственик. Задомяваме се, за да установим тази позиция на собственик. Какво се опитваме да постигнем, като възстановяваме позицията на собственик? Правим го, за да изпълним и въплътим Божията любов от тази позиция. Бог е субектът на трите велики сфери на любовта. Като Собственик на Вселената, Той е учителят, собственикът и партньорът на истинската любов. Това е изначалната светогледна система за трите велики субекта. Всички тези учения и истини са обобщени въз основа на живота на истински, образцови семейства и след като веднъж те се разпрострат, обществото, нацията, света, та дори Небето и Земята могат да се трансформират в Царство на мира, изградено от идеални семейства-модел. Изтъкнати лидери, сега живеете в най-благословеното и възвишено време в историята. Сега провъзгласявам началото на ерата на новото Небе и Земя, Епохата след идването на Небето, за която са чакали и жадували милиарди ваши предци, дошли си и заминали си през историята; това е ерата на Царството на мирния идеален свят. Не само четирите велики религиозни основатели, но и милиарди добри предци слизат на земята в това време, за да ви водят по Небесния път. Отминава епохата, в която грешният и покварен свят предизвиква разрушение в човешкото общество, като позволява на онези, които са зли, да живеят по-добре от останалите. Аз, преп. Мун, който получих Небесния печат, идвам като Истински Родител на човечеството и като Цар на мира. Аз ще остана верен на обещанието си пред Бог. Със сигурност ще направя възможно епохата на Царството на мирния идеален свят да даде плодове тук на земята. Затова ви моля, всички вас, които сте се събрали тук днес, да помните, че сте централните личности, които ще установят Царството на мирния идеален свят тук на земята, като служите на Царя и Царицата на мира, Истинските Родители. Под флага на Авеловия тип ООН нека премахнем абсурдите и злото в този свят чрез силата на истинската любов. Нека чрез Федерацията за вселенски мир се превърнем в горди „Пазители и Корпус на Царството на мира” и нека закриляме благословените семейства по света! Нека пазим и бдим над тази благословена земя, която е наша планета! Моля се Божиите благословии и благодат да бъдат с всички вас – лидери, които представлявате различни сфери на човешката дейност и които чрез присъствието си издигнахте още повече значимостта на това историческо събитие. Моля ви, тъй както Истинските Родители са правили досега, дайте и вие най-доброто от себе си за развитието и успеха на Федерацията за вселенски мир и за създаването на Божието идеално семейство, идеална нация и Царството на мира. Моля ви да станете истински принцове и принцеси, които могат да служат на Бог и да живеят заедно с Него, защото Той е вечният Цар на мира и Истинският Родител на човечеството. Нека живеем в съответствие със стандарта за истински предани деца, патриоти, светци и членове на семейството от Божествени синове и дъщери! Нека създадем вечното Царство на мирния идеален свят! Нека Божиите благословии бъдат с вас, вашите семейства и вашите нации! Благодаря ви!
Нацията на космическия мир и единство

Да изградим свят на щастие и мир

Послание за мир № 3
ИСТИНСКИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО НА КОСМИЧЕСКИЯ МИР И ЕДИНСТВО

Това е основната реч, произнесена от преп. д-р Сан Мьон Мун на Третата асамблея на Федерацията на монголските народи за световен мир, която се проведе на 10 април 2006 г. в Р Корея. (Бел. ред.)

Лидери от целия свят, които работите упорито за развитието на Федерацията на монголските народи за световен мир, както и за развитието на Федерацията за вселенски мир – Авеловата организация на ОН! Поведена от Небесната съдба, най-сетне настъпва нова пролет в моята родина, тук на Корейския полуостров. От мое име и от името на моето семейство ви приветствам с добре дошли на това значимо събитие, на което участвате въпреки голямата си заетост. Надявам се да изпълните сърцата си с новата пролет на Небесната съдба и да отнесете тези благословени слова във вашите нации.
Изтъкнати световни лидери, Това е третата Асамблея на Федерацията на монголските народи. След като основах Федерацията за вселенски мир на 12 септември 2005 г. в Ню Йорк, аз се отправих на световна обиколка в 120 нации, за да изнеса програмното послание от учредяването. Предложих Федерацията за вселенски мир, в позиция на Авелови Обединени Нации, да се развие като нова международна организация за мир. В същото време, съществуващата ООН – Каинов тип институция, трябва да се реформира, като създаде в своите структури Съвет за мир – законодателна организация, в която влизат световни религиозни лидери и която има същия ранг на значимост както съществуващия Съвет за сигурност. Имам предвид, че в Съвета за мир ще се говори не за интересите на една определена нация, както постъпват представителите в ООН, а наистина ще се работи за благоденствието и мира на човечеството от междурелигиозна и всеобща перспектива.

Замисълът за Федерацията за вселенски мир, която беше създадена с такава голяма цел, не би могъл да се появи от ничий човешки ум. Това е най-великата, най-голямата благословия, дадена на хората от Небето, и чрез тази благословия се открива едно ново хилядолетие. Моята надежда е, че Федерацията на монголските народи ще изпълни ролята си на партньор спрямо Федерацията за вселенски мир и заедно ще постигнат своите благородни цели. В тази насока, днес бих желал да ви предам откровение от Бог, което е от абсолютна важност за всички шест и половина милиарда души, съставляващи човечеството. Надявам се да бъдете мъдри лидери, които ще отворят съзнанието си и ще чуят гласа на Небето. Това пространно послание от Небето, което ще ви предам, е със заглавие “Истинските собственици в създаването на Царството на космическия мир и единство”.

Лидери на света!
Бог, Творецът на всички неща под слънцето, е Истинският Родител на цялото човечество. Той не е родител в тесния смисъл на думата, т.е. не съществува само за една определена религия, определена раса, или за жителите в определен регион. Може да го наричате с различни имена, било то Йехова, Аллах или някое друго име. Важното е, че Той наистина съществува и живее като Истински Родител на всички хора и изпълнява великото дело на творението в съответствие с принципите и законите на природата, които Той установи в самото начало. Той управлява всичко във Вселената и осъществява Своето провидение чрез историята.

Духовният свят действително съществува
Госпожи и господа,Всеки човек има съзнание и тяло, а също и духовна същност, която е по-извисена от съзнанието. Бог обитава в света, в който живеем с физическите си тела, а също и в духовния свят, в който нашите духове са предопределени да отидат. Ето защо, само когато сме станали единно цяло с Бог в истинска любов, ние сме завършени. Такъв съвършен човек може да е малък индивид, но представлява цялата история и всички потенциални бъдещи взаимовръзки, затова може да се каже, че човекът притежава безкрайна стойност. Веднъж проумели тази космическа стойност, осъзнаваме, че животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба. Затова вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Вашата съвест знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Така че, ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест, която е вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран. Така Бог е сътворил нещата.Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умаление на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И тъй, човек е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, духът ни преминава естествено и автоматично в нематериалния духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната и изначална родна земя, сътворена от Бог.Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Връзката между духовното и физическото тяло
Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре? Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят.Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическото си тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия, физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното Аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между своя дух и тяло по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно Аз може да съзрее напълно.

Госпожи и господа,
За да узрее и бъде прибран в хамбара за есента, плодът първо трябва да израсте през пролетта и лятото, и да получи хранителните елементи от природата и нежната любеща грижа на своя собственик. Плодът, отгледан в градината на мързелив и невеж собственик, ще бъде засегнат от какви ли не болести и ще бъде повлиян от лошото време. Накрая ще падне от дървото преди да узрее или ще бъде изхвърлен, защото е червясал. Въпреки че все пак е плод, той е различен от другите плодове, тъй като никога няма да е достатъчно добър за продан на пазара.Плодът, който е напълно узрял на дървото, автоматично ще отиде в хамбара на собственика. Животът във физическия свят може да се оприличи на такова дърво. Затова единствено когато духът на човека е достигнал съвършенство по време на живота във физическия свят, той може автоматично да влезе в Небесното царство на нематериалния духовен свят. С други думи, човек ще влезе в Божието Небесно царство автоматично, единствено когато се е квалифицирал за това и се е радвал на живот в Небесното царство на земята, живеейки като напълно зряла личност във физическото си тяло.

Докато живеете на земята, без изключение всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно Аз’, върху което със 100 процента точност е записан животът ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия. Ако човек осъзнава това удивително правило на Небето, дали дните на живота му ще бъдат прекарани в егоизъм и аморалност, отдавайки се на изкушенията на сатана и следвайки единствено удоволствията? Не, точно обратното, дори с риск за земния си живот човек би се въздържал да наранява и оставя белези по духовното си тяло. Моля ви, помнете тази истина: дали сте се запътили към Небето или ада, се определя от вашите мисли, думи и поведение във всеки един момент.Това обаче не означава, че духът си има отделен живот или че може да изразява истинска любов чрез своите собствени действия. Духовната ви същност израства, съзрява и достига съвършенство единствено във физическото ви тяло чрез живот на земята, който въплъщава истинската любов и създава хармонична връзка на даване и получаване между вашия дух и тяло.Както и да погледнете, не можете да отречете, че външната и вътрешната ви същност са в постоянен конфликт и борба. Още колко дълго ще позволявате да продължава тази борба? Десет години? Сто години? От друга страна, не можем да отречем, че има установен ред за всички форми на съществуване във Вселената. Това ни показва, че Бог не сътвори хората в настоящото състояние на конфликт и безредие. Трябва да знаете, че ваш дълг и отговорност е да отхвърляте всички изкушения, отправени към външната ви същност – физическото тяло, и да постигнете победа в живота, като следвате пътя, който ви сочи вътрешната ви същност – вашата съвест. Небесната съдба ще бъде с онези, които водят живота си по този начин. Те ще постигнат съвършенство на духовната си същност.

Границата между Небето и ада
Госпожи и господа, Какви места са Небето и адът? Какви хора отиват на Небето? Ако то наистина съществува, къде би трябвало да бъде? Би ли било извън галактиката, от другата страна на небето? Или то е само продукт на нашето въображениеr? Това са въпроси, които всеки си е задавал поне веднъж в живота.Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят.Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радост за всички.Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Живот на истинска любов
Трябва да се посветите на това да живеете живот на истинска любов. Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Адам и Ева Го обичаха? Можете ли да обичате Бог, повече отколкото Исус Го обича? Трябва съвършено да обедините духа и тялото си като напълно въплъщавате в действията си истинската любов. Трябва да установите взаимоотношения на истинска любов с всеки около вас. Казано иначе, трябва да създадете съвършено истинско семейство, състоящо се от три поколения – дядо и баба, родители и деца, които живеят заедно в истинска любов. Направете това на земята и ще бъдете допуснати в Небето.Какво представлява истинската любов? Същността на истинската любов не се открива, като караме другите да ни служат, а като даваме, служим и живеем за другите. Това е любов, която дава, забравя, че е дала, и продължава да дава безкрайно. Това е любов, която дава с удоволствие. Това е сърцето на радостта. Това е любовта на майката, която е прегърнала бебето в обятията си и го кърми. Това е любовта, изразена чрез саможертва, когато детето проявява с радост синовна преданост към своите родители. Това е любовта на Бог, която Той изрази чрез сътворението на човечеството. Сътворението изискваше абсолютна, неповторима, непроменлива и вечна любов, която дава без условия и очаквания да получи нещо в замяна.

Госпожи и господа,
Истинската любов създава духовния ред, мир и щастие, които служат на общото благо. Истинската любов определя кой е изворът, центърът и господарят на Вселената. Тя е коренът и символът на Божията воля и мощ. Когато сме свързани в истинска любов, единственото нещо, което желаем, е да бъдем завинаги заедно, защото това е любов, която привлича не само Вселената, но и самия Бог. Стойността на истинската любов се състои в нейната сила, достатъчна, за да премахне стените на националните, расовите и религиозните граници, създадени от грешното човешко потомство. Затова абсолютното условие, необходимо да се влезе в Небесното царство, е да живеем за благото на другите, т.е. да живеем чрез истинска любов. Но погледнете света, в който живеем днес. Хората са попаднали в капана на крайния егоизъм и ламтят за материални печалби. Загубили са всякакво чувство за това какво е ценно и са затънали в бездната на самодоволството и упадъка. Светът е пълен с алкохолици. Сякаш наркотиците и свободният секс не са достатъчни. А има и хора, които вършат кръвосмешение – акт, непознат в света на животните – и все още живеят с високо вдигнати глави. Светът се превърна в място, където зверове с човешки лица се разхождат свободно, дори след като са насилили жени – баби, майки, съпруги, дъщери. Размяната на партньорите при семейните двойки е широко разпространена. Такива ситуации без съмнение са върха на моралния упадък и израз на най-низшите грехове. Този свят се е превърнал в ад на земята, където дори не може да се мечтае за съвършения свят, който олицетворява идеала, замислен от Бог по време на сътворението.

Резултати от грехопадението
Всички тези проблеми се коренят в Грехопадението на Адам и Ева – нашите първи предци. В процеса на израстване до съвършенство в края на периода на растеж Адам и Ева, изкушени от сатана, са имали преждевременна сексуална връзка. Грехопадението представлява забранен сексуален контакт между мъжа и жената. Това е причината през хилядолетията хората да продължават да извършват такива непристойни предателски действия, които са като остър нож, забит в Божието сърце. Хората не могат да избягат от сферата на грешната потомствена линия.

Госпожи и господа,
Мъжът или жената са само половината от цялото. Така ни е създал Бог. По тази причина Той е разменил позициите на собствениците на репродуктивните органи, органите на любовта. Собственикът на женския орган е нейният съпруг, а собственикът на мъжкия орган е неговата съпруга. Единствено когато са изпълнени с любов един към друг, партньорите могат да застанат взаимно един спрямо друг в позицията на собственик. С други думи, всеки човек без изключение, когато чрез брака си подсигури позицията на собственик, се превръща от половин човек в пълноценно човешко същество.Сексуалният орган на човека е най-свещеното място. Там е дворецът на живота, където е посято семето на живота; дворецът на любовта, където цветето на любовта разцъфтява, и дворецът на потомствената линия, където се ражда нейният плод. Въз основа на този абсолютен сексуален орган се пораждат абсолютната потомствена линия, абсолютната любов и абсолютния живот и така се стига до абсолютна хармония, абсолютно единство, абсолютно освобождение и абсолютен покой.Каква е причината да се опитваме да възстановим позицията на собственик на репродуктивните органи? За да можем от тази позиция да притежаваме любовта на Бог. Той е субектът на трите велики вида любов. Като собственик на Вселената Той е истински учител, истински собственик и истински любящ родител. Това оформя основата за истинската философска система на “трите велики субекта”. Всички тези учения и истини са създадени чрез живота на истинското семейство-модел и с неговото разрастване обществото, нацията, светът и дори Вселената ще бъдат преобразени в Царство на мира, основаващо се на идеалното семейство-модел. Но поради грехопадението първият Адам загуби първоначалната истинска потомствена линия и като последствие не успя да създаде първоначалната съпружеска двойка и семейство. Адам, който трябваше да стане истински учител, истински родител и истински цар, наследи потомствената линия на сатана и изпадна в позицията на грешен учител, грешен родител и грешен цар. Когато мислим за това, разбираме, че причината Исус да дойде тук на земята не е друга, а да възстанови грехопадението. Ако Исус, който идва като втори Адам, не беше загубил живота си на кръста, той щеше да възстанови първоначалната потомствена линия на Бог, която няма връзка с грехопадението. Той щеше да поправи грешката на първия Адам, да създаде истинско семейство като Спасител на човечеството и да основе на земята изначалната човешка родина, т.е. царството на света, олицетворяващ идеала за мир, Небесното царство на Земята. Но Неговите последователи, юдейските лидери и водачите на Израилевата нация – всички те, не разпознаха Христос и тяхното неверие бе причината животът на Исус да приключи по такъв окаян и трагичен начин.Познавал ли е някой печалното сърце на Исус, който трябваше преждевременно да напусне земята и да остане без потомство? Въпреки че са минали 2000 години християнска история, дали е имало християнин, който да си е представял тъжните обстоятелства около Исус? Исус си замина внезапно, оставяйки след себе си малко следи и обещанието, че ще се върне отново. Въпреки, че Неговото тяло отдавна е погребано и се е превърнало в прах, волята, която Бог се е опитвал да осъществи чрез Него, най-накрая е в процес да бъде изпълнена в нашето време – в края на човешката история, чрез Истинските Родители, които получиха печата на Небето и се появиха на земята.Животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване.Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии.Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява велико дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който никой не може да разбере напълно.Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправя отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в нелегалното корейско движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който попадна под комунистическо управление веднага след постигането на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе възродила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота на преп. Мун? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, стиснал зъби, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад.

Небето започва от семейството
Госпожи и господа,Грешната епоха на възстановяване чрез изплащане, Епохата преди идването на Небето, вече е отминала и епохата на конституционно управление, водено от Небесния закон – времето след идването на Небето, е вече при нас. Вие живеете сега във време на милост, в което, след като получите брачна Благословия от Истинските Родители, промените потомствената линия и водите живот без сянка на поквара, автоматично можете да влезете в Небесното царство. Това означава, че ако създадете истинско семейство на земята и водите Небесен живот, когато умрете, животът ви ще бъде свързан с Небесното царство на Бог и ще се радвате на вечен живот.Затова в своето семейство трябва да служите на Бог като на баща във най-висока позиция. Всички трябва да станете Негови деца, да създадете връзка на родител-дете с Бог и да усъвършенствате характера си, като живеете и споделяте всичко заедно с другите, с които сте свързани чрез Божията потомствена линия. Или с други думи, ви призовавам да живеете като Божии партньори в любовта.Кой би трябвало да е най-великият дядо във Вселената? Човешките предци, Адам и Ева, са наричали Бог „Татко”. Трябва ли техните деца да Го наричат „Дядо”? Не, те също трябва да го наричат „Татко”. Защо е така? От гледна точка на Бог, вертикалният център, всички негови обект-партньори в любовта са равни. Неговите обект-партньори, създадени чрез хоризонтално разрастване и умножение на Неговата любов, притежават еднаква стойност без значение кои са те отвъд границите на времето и пространството. Казано просто, в съвършената любов всеки е с еднаква стойност. Небесното царство трябва първо да бъде постигнато на земята. Това означава, че Небесното царство, изградено в материалния свят, е предпоставка за създаването на Небесно царство в нематериалния свят. Небето не е свят някъде във Вселената, от другата страна на галактиката, нито пък е продукт на човешкото въображение. Става дума за истинско Небесно царство на земята! Но то може да бъде създадено, ако водите живот, изразяващ истинската любов. Когато напуснете физическия свят, въз основа на земния си живота тук вие автоматично влизате в Небесното царство на духовния свят. Това означава, че само когато водите Небесен живот на земята, ще можете да имате такъв живот и на Небето. Само плод, който напълно е узрял на дървото, може да бъде съхранен като плод от най-добро качество. И затова ви казвам, че физическият живот не бива да бъде свързан с постъпки, водещи към ада, т.е. плодът не бива да червясва, докато е още на дървото. Никога не бива да забравяте, че вие самите чрез живота си на земята определяте дали ще отидете на Небето или в ада.

Стойността на семейството
Госпожи и господа, на нас ни липсва семейството, което сме оставили зад себе си, защото у дома откриваме споделената любов. Това е мястото, където са пуснали дълбоки корени любовта на майката и бащата, любовта на по-големите и по-малките братя и сестри, любовта на нашия партньор и деца, любовта на близки и съседи. Това е място на взаимна обич, където всички взаимоотношения и чувства на близост се сливат в едно чрез взаимна любов. Това ви кара да копнеете за всеки един член от вашето семейството. Копнежът и желанието на всеки скитник, напуснал семейството си, е да застане отново смело пред своето семейство като освободено същество, да прегърне планини, потоци и дървета, да обича своите близки и сънародници и да пее песни на възторг. Но ситуацията на човечеството, произлизащо от грехопадението, е различна: пропъдени от изначалния си Небесен дом и обречени да се скитат в изолация и покруса, човешките същества не могат да се върнат, независимо колко много им липсва семейството, тъй като са изгубили мястото, където се корени сърцето на изначалната родна земя. Но с настъпването на епохата на новото Небе и новата Земя, хората биват изкарвани от блатото, което ги засмуква, и пред тях се отваря пътят да се върнат по родните си места, които не са забравили дори за миг, и да се срещнат със своето истинско семейство. Може ли да има ден на по-голяма благословия за човечеството? Сега настъпва времето на Небесната мощ и съдба, което ни дава възможност отново да установим изначалното семейство, загубено поради грехопадението на Адам и Ева.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония
Когато търсите изгубеното изначално семейство, трябва да започнете от позицията на постигналия съвършенство Адам, позицията на постигналия съвършенство Исус и позицията, представляваща постигналия съвършенство Господ при Второто Му пришествие. Бог ще обитава в такова семейство. Това семейство включва три поколения – дядо и баба, родители и деца, живеещи в хармония. Родителите и децата живеят в служба и на разположение на дядото и бабата, които са историческият корен, представляващ предците. Семейството поставя модела за съвместен хармоничен живот. То е моделът как да живеем заедно като едно. В семейството откриваме любов и уважение между родители и деца, взаимна вярност и обич между съпруг и съпруга, доверие и взаимно упование между братя и сестри. Трябва да се стремите към истинското семейство, в което се корени, расте и дава плодове дървото на истинската любов.В такива семейства живеят корените на историята, корените на Небесното царство се простират в тях. Такива семейства са мястото, където почиват корените на Небесното царство на земята. Тук се установяват корените на продължаващия във вечността царски авторитет. Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представляват съответно от дядото, бабата, родителите и внуците. Корените на миналото представляват духовния свят, корените на настоящето са дворецът, представляващ днешния свят, а корените на бъдещето установяват внуците като принцове и принцеси, т.е. живеем, като изграждаме Двореца на мира, представляващ духовния и физическия свят. Да установите такива Чон Ил Гук семейства, в които трите поколения – дядо, баба, родители и внуци, живеят в едно семейство и заедно служат на вечния Бог, е отговорността на родовите месии; това е мисията на посланиците за мир; това е Божието желание.Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като повалим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развиваме и установим Царството на космическия мир тук на земята.Създайте семейства, за които Бог да копнее и при които да може да се завърне, след като е бил някъде другаде. Подгответе семейства, които Бог може свободно и с радостно сърце да посещава, тъй както родител отива в дома на своите деца. Това именно означава да живеете в служба и с грижа за Бог.В такива семейства Бог е вертикалният субект на съвестта, а вашият дух, следвайки този вертикален субект, заема позицията на субект спрямо тялото и осъществява единството на тялото с духа. В тези семейства биват усъвършенствани четирите велики сфери на любовта, т.е. четирите велики сфери на сърцето – родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов. Именно такова семейство обединява в едно всички посоки – горе, долу, ляво, дясно, отпред, отзад – поддържа непрестанно сферично движение и се превръща във вечно съществуващия Божий модел за идеално семейство, идеална нация и идеално Царство на мира. Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии. Замислете се! Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца.Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от Небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене , свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.

Почитаеми представители на Федерацията на монголските народи, Всички ние трябва да отвърнем с благодарност и прослава на Бог и Истинските Родители за просветлението относно изключителната провиденческа епоха, в която живеем. Трябва да отправим думи на вечна благодарност и възхвала към Истинските Родители за това, че отвориха дверите на Епохата след идването на Небето, епоха – безпрецедентна в историята и неповторима в бъдеще; както и че прокараха пътя към епохата на установяване на сферата на истинско освобождение и пълна свобода. Както слънцето изгрява от изток и облива света с ярка светлина, така и Небесната съдба блести над всички хора. Завесата на тъмнината, спуснала се върху нас за десетки хиляди години, най-сетне се вдига и Небесната воля пуска корени в сърцата ви. Това е път, който не можете да избегнете. Затова смело се изправете и извикайте: “Който иска да умре ще живее, а който иска да живее ще умре!”
Госпожи и господа, Мисията на Федерацията на монголските народи сега е съвсем ясна. Служейки на Федерацията за вселенски мир, вертикалния Авел, и на религиозната и национална сфера в света – хоризонталния Авел, Федерацията на монголските народи трябва да застане в позицията на Каин и да работи като централна фигура в създаването на световно царство на идеала за мир. Надявам се също, че активно ще участвате в проекта за тунел под Беринговия проток, един от настоящите проекти на Федерацията за вселенски мир. Чрез изпълнението на този проект човечеството ще се превърне в едно семейство и ще се доближи до мирния идеален свят, където хората няма да воюват, а с песен ще възхваляват вечния мир.Станете истински принцове и принцеси, които живеят заедно с Бог – вечния Цар на мира, и Му служат като на свой Истински Родител. Нека дадем възможност на Федерацията на монголските народи да прерасне във Федерация на монголската потомствена линия. С тази цел приемете брачната Благословия от Истинските Родители и по този начин завършете промяната на своята кръвна линия. Моля ви, вземете присърце тази мисия, дадена ви от Бог, и станете истински господари при изграждането на Царството на космическия мир и единство.Нека Божията благодат да бъде с вас, вашите семейства и вашите нации!Благодаря ви!

Тъй както няма сянка при обедното слънцестоене (в някои части на света), така и в нашия живот, когато сме в синхрон с Божията воля, няма да има сянка на поквара.

Живеем в революционна епоха

Послание за мир № 4
МИСИЯТА НА РОДОВИЯ МЕСИЯ В РЕВОЛЮЦИОННАТА ЕРА СЛЕД ИДВАНЕТО НА НЕБЕТО

Тази реч е произнесена от преп. д-р Сан Мьон Мун по време на среща на Асоциацията на обединените корейски родове под надслов “Да спасим родината на вселенския мир”. Събитието се проведе на 1 юни 2006 г. в хотел “Мариот”, Сеул, Р Корея. (Бел. ред.)

Изтъкнати лидери, представители на асоциацията на обединените корейските родове, госпожи и господа!Благодаря ви, че ни почетохте с присъствието си днес. В ушите ни все още звънти могъщата прокламация на новото хилядолетие; този ден бележи началото на втората година, откакто се обяви започването на революционната Ера след идването на Небето. Тази декларация влива обещание за нова надежда и ново бъдеше в сърцата на шест и половина милиарда жители на света. Продължава динамичният период на изграждането на Божието царство – Чон Ил Гук, където един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден.Навлизайки в това значимо и ценно време от Божието провидение, бих желал да използвам възможността да ви предам специално послание от Небето, отнасящо се до вашата мисия, в светлината на Божия зов към корейците и представителите на асоциациите на корейските родове. Темата на моята реч днес е „Мисията на родовия месия в революционната Ера след идването на Небето”.

Надеждата на човечеството
Госпожи и господа, има ли мечта, която е обща за всички хора, независимо от пола, възрастта, времето и мястото? През епохите хората навсякъде са копнеели и са се надявали да осъществят идеала за световен мир. Но никога в историята не е осъществяван вечният мир, който може да донесе радост на Небето. Този факт остава като основа за нашата историческа тъга и болка. Какво се обърка? Кое доведе хората да изпаднат в невежество за идеала, който Бог копнееше да осъществи чрез сътворението? Съвършенството не може да бъде открито в невежество, дори ако човек чака в продължение на десетки хиляди години.Тогава как стана така, че човешките същества, сътворени като деца на всемогъщия и вездесъщ Бог, изпаднаха в такова състояние на невежество? Първите предци – Адам и Ева, последваха грешния родител – сатана, по пътя на грехопадението. Наистина, това е първата трагедия и най-унизителният и ужасен срам в човешката история.Бог не може да изостави човечеството. В Неговия величествен идеал за сътворението човешките същества бяха създадени да бъдат Негови деца и Негови абсолютни партньори в истинската любов. Ето защо Бог е търпял през дългите години на историята със сърце, изпълнено с горчива болка, скръб и отчаяние. Бог е вечният Истински Родител на човечеството, но въпреки това като в буквален затвор Той е трябвало да упорства през сенките на историята. Никой не е познавал тази реалност.
Ограниченията на стремежа за мир, основаващ се единствено на човешките усилия
През цялата история хората са полагали незначителни човешки усилия за постигане на мир. Вземете за пример противопоставянето между демокрацията и комунизма. Всяка една от страните се стремеше да постигне мир според своите условия, но те не можаха да разрешат основните разлики помежду си, които са свързани с въпросите за човешките права, свободата и равенството. Но все пак, от гледна точка на Божието провидение комунизмът и демокрацията са като деца, изгубили своите родители. Двете се разделиха съответно в позициите на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братски конфликт.Без изключение, човешките същества са деца на сатана. Всеки човек се ражда, като наследява сатанинската потомствена линия. За миг вземете себе си за пример. Във всеки момент и аспект на вашия ежедневен живот, не са ли доброто и злото в конфликт вътре във вас, като всяко едно от тях се опитва да вземе надмощие? Тъй като ние сме несъвършени човешки същества, движенията за мир, които сме прокарвали през историята, винаги са се сблъсквали с ограничения и провал. Ето защо Обединените нации, създадени с прекрасната мечта за осъществяване на световен мир, днес трябва да се изправят пред своите вродени ограничения и да признаят, че не могат да продължат да дават надежда на човечеството. Казано простичко, ООН бе създадено през епохата преди времето, в което Небето можеше пряко да се включи в развитието на Божието провидение в историята.Госпожи и господа, въз основа на всеотдайността на преп. Мун по пътя на Небето през целия му живот - повече от 80 години, се появява един нов свят. На този победоносен фундамент бе провъзгласена революционната Ера след идването на Небето. Сега живеем в епохата на Небесната благодат – епоха, в която всички хора могат да бъдат освободени и спасени от тресавището на греха. Това е ерата, в която може да бъде установен светът на свободата и щастието, идеалният свят, както бе изначално замислен по време на сътворението.Има няколко ясни причини, поради които Небето определи човека, стоящ пред вас – преп. Мун, като Истински Родител на човечеството и по този начин отвори вратите за нова ера. На първо място, аз успешно практикувах пътя на живот за благото на другите. С други думи, през своя живот аз съм практикувал ценностите на истинската любов, така спечелих победа и я предложих на човечеството. Всички хора са родени да живеят за благото на другите. Но поради невежеството, произтичащо от грехопадението, хората практикуват точно обратното – егоистичен индивидуализъм. Открил съм тази тайна на Небето и съм дал това познание на човечеството за първи път в историята. Бог добре знае, че по житейския си път съм минал през огън и вода.На второ място, посветих целия си живот, за да преодолея всички препятствия и да поставя победоносен фундамент. Чрез образованието, получено благодарение реалната практика на истинска любов, изпълних всички необходими условя да бъде възстановена връзката родител-дете между Бог и човечеството. Отворих пътя за човешките същества, които станаха деца на прелюбодееца сатана, врага на любовта, и които живееха като роби на грешната любов, грешния живот и грешната потомствена линия, да се родят отново и да възкръснат в истинската потомствена линия на Бог, изворът на истинската любов. С други думи, отворих широко пътя за хората да достигнат пълна духовна зрялост като индивиди и да установят истински семейства, истински родове, истински народи, истински нации и истински свят, като живеят живот на истинска любов.

Какво наследяват човешките същества
Госпожи и господа, пробивайки си път в живота, откриваме, че върху него неизбежно влияят много връзки и отношения. Повечето от тези връзки са в резултат на изборите, които правим, и обстоятелствата, в които се намираме. Ние изграждаме взаимоотношения, които когато пожелаем, могат да бъдат променени или изтрити чрез нашите собствени усилия.От друга страна, Небесните взаимоотношения, завещани ни от Бог от момента на раждането, са извън сферата на избора. Тези фундаментални и неизбежни взаимоотношения се основават на кръвни връзки. Въпреки че може да не ви харесват вашите родители или братя и сестри например, вие не можете да ги замените по собствен избор или да гласувате да бъдат свалени. Така е, защото те са свързани с вас чрез кръвни връзки. Веднъж след като се родите в семейство с фамилно име Ким, трябва да живеете винаги като част от потомствената линия на семейство Ким.Коя е причината, поради която човечеството все още трябва да се избави от капана на греха? Така е, защото хората са родени от грешната потомствена линия на сатана. Това наследство не е вродена кръвна връзка, дарена от Небето в съответствие с провиденческата Воля и цел. Тя не се основа на Принципа. Точно обратното, това е връзка, която възниква при нарушаване на Принципа; връзка, предизвикана от човешка грешка. Въпреки че човешките същества са били принизени до позицията на сираци, които са загубили своите родители чрез грехопадението, фундаменталната връзка, дарена от Небето, остава непокътната: Бог е нашият родител, а ние сме Неговите деца. В резултат на грехопадението човешките същества станаха невежи, сякаш живеят във вегетативно състояние, неспособни да познаят собствения си родител, въпреки че Той е вътре в тях и до тях.Ето защо всички хора, независимо кои са те, принадлежат на грешната потомствена линия. Всички хора без изключение трябва да бъдат родени отново чрез промяна на потомствената линия. Това е единственият начин, по който можем да бъдем възстановени в изначално замислената кръвна връзка, с която Бог ни е надарил.

Ценността на транскултурната брачна Благословия
Нещо повече, най-добрият начин да се възстановят хората в позицията на Божии деца е като променят своята потомствена линия чрез транскултурната брачна Благословия. Тя е най-големият морален акт, който създава Небесната потомствена линия на едно ново ниво, преминаващо отвъд стените на раси, култури, националности и религии. Това е действие, което прекъсва всички връзки на враждебност. Това е свещен ритуал на промяна на потомствената линия, чрез който всички могат да бъдат пресътворени чрез Истинските Родители. Те са Царят и Царицата на мира, субстанциалният израз на Бог, който Му дава възможност да упражнява Своето провидение в настоящия свят.
Обични представители на асоциациите на корейските родове, сложете ръка на сърцето си и тихо в себе си се замислете по този въпрос! Има ли някакъв друг начин, по който да спасим този свят от войните и антагонизма, които виждаме покрай нас? Има ли друг по-сигурен начин да създадем единно глобално семейство, където няма омраза между членовете на семейството, освен чрез транскултурните бракове между враждуващи родове, или ако минем стъпка по-нататък – между враждуващи нации?Като представители на родове, които включват стотици хиляди, дори милиони души, всеки един от вас е в позицията на “родов Месия”. Десетки, стотици поколения от вашите предци, са се мобилизирали да наблюдават всяка ваша стъпка. Мисията ви сега е съвсем ясна. На първо място, трябва да провъзгласите пред всеки член на своя род и пред всички ваши познати, че светът вече навлезе в революционната Ера след идването на Небето, Ерата на установяването на Нацията на космическия мир и единство. Вие сте отговорни да ги образовате за провидението, което Бог изпълнява на глобално ниво в тази ера с център Истинските Родители.Освен това, трябва да им обясните, че транскултурната брачна Благословия е основното средството, чрез което може да се установи мирният идеален свят тук на земята и трябва да напътствате хората от вашите семейства и родове, да напътствате корейския народ да се присъедини към светите редици на онези, които получават транскултурната брачна Благословия.Госпожи и господа, наистина жалко е, че не можете да видите със собствените си очи тази ценна революционна Ера след идването на Небето. Никога такова нещо не е било виждано и никога не ще се повтори. Причината е, че вие разчитате единствено на своите пет физически сетива. Надявам се, че ще отворите петте си духовни сетива възможно по-скоро, така че да можете ясно да усетите как духовното провидение се разгръща в тази епоха. Има нещо, което със сигурност трябва да знаете: тази провиденческа епоха, тази епоха на Небесна благодат, която сте получили, без да сте дали нищо от своя страна, не ще ви чака неограничено.Сега настъпи времето да се обедините в едно като представители на асоциациите на корейските родове, които са запазили духа на корейския народ и гордостта на народа на белите одежди. Няма време за губене. Какво значение има дали се казвате Ким или Пак? Каква причина има за провинция Кьон-сан и Чол-ла да не се обединят в хармония? Про-сеулският съюз на корейските жители в Япония (Мин-дан) и Про-пхенянската асоциация на корейските жители в Япония (Чо-чон-рьон), всички водят началото си от един и същи корейски полуостров. А какво да кажем за Южна и Северна Корея? Та нима хората на този народ не са братя и сестри, споделящи обща потомствена линия? Сега трябва да помним, че сме потомци на народа на белите одежди и сме призовани, избрани и помазани от Бога в тази ера.Трябва да търсим и да установим Божието царство и Неговата правда, тъй като крайната цел на всички е да живеят в нация, която служи на Бог като свой център. Какво означава „Божие царство”? Това означава Царството на мирния идеален свят. Това е нация с формата на идеалното семейство-модел с три поколения, които живеят заедно в хармония, уважават се, взаимно се подкрепят и са едно цяло в любовта. Накратко, това е нацията, за която човечеството е копняло през вековете; идеалната нация, където Бог управлява.Тогава какво се има предвид под „Неговата правда”? Това означава Небесния път и Небесното управление. Всеки един от нас на тази земя има заповедта да предизвика съд чрез Небесния авторитет на истинската любов спрямо този зъл свят, който страда поради заговорнически и предателски режими. Наш дълг е да установим идеалния мирен свят на истинска любов; освободен, свободен свят, основаващ се на справедливост и истина. Тъй или иначе, човечеството е замислено да бъде едно семейство. Впечатляващият напредък на съвременната наука допринася изключително много за превръщането на този свят в едно глобално село. Настъпи времето да се изгради красивото Царство на мирния идеален свят, където бели и черни, хора от изток и запад живеят заедно в хармония като едно велико семейство.

Появата на Федерацията за вселенски мир
В този период на преход Федерацията за вселенски мир и Федерацията на монголските народи, основани от мен, ще играят важна роля. Федерацията за вселенски мир сега ще застане в позиция на Авел спрямо съществуващата ООН. Тя няма да бъде арена на съперничество подобно на това, което съществува между страните-членки и отделите на ООН. Вместо това тя ще осъществи историческа революция за мира и благосъстоянието на човечеството на пан-глобално и вселенско равнище. За разлика от ООН, която се фокусира върху решаване на проблеми, Федерацията за вселенски мир ще изпълни месианската си отговорност и наистина ще допринесе за издигане на човечеството на по-фундаментално и реално ниво.На 20 октомври миналата година, докато бях в Украйна по време на моята световна обиколка, представяща учредителната реч на Федерацията за вселенски мир в 120 страни, аз обявих пред света създаването на структурите „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Тези две организации ще играят същата роля както червените и белите кръвни телца в нашето тяло. Във всички части на света те ще закрилят благословените семейства, започнали ново начало, присаждайки се към Небесната потомствена линия. Те ще изпълнят също и своя дълг на стражи, които защитават, закрилят и облагородяват този красив свят, за който трябва да сме благодарни, тази Едемска градина, дадена ни от Бог.

Федерация на монголските народи за световен мир
Госпожи и господа, монголската раса, която съставлява 74 % от световното население, е най-голямата расова група в света. Трябва да вдъхновим всички тези пет милиарда и да създадем климат на истинска любов на нашата планета. Вие и аз сме родени на Корейския полуостров и споделяме еднакво културно наследство. Вие трябва да станете посланици на мира и специални пратеници на Небето, които предават моите учения и образоват другите, за да създадат образцови семейства чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия.Монголското петно, което всички ние имаме, не е просто физически белег на монголската раса. Това е отличителен белег, даден от Небето много отдавна на племената тонг-и, за да бъде знакът, чрез който Истинските Родители ще издигнат и обединят цялото човечество с настъпването на революционната Ера след идването на Небето. Освен това, корейският народ, стоящ в центъра на монголските народи, е избраният народ, който трябва да застане на фронтовата линия на шестте и половина милиарда по света и да изпълни мисията си да предаде традицията на Истинските Родители като техен представител.Трябва да се присъедините към гордите редици на „Пазителите и Корпуса на Световното царство на мира”, като се подчинявате на възвишените цели на Федерацията за вселенски мир в името на Бог и човечеството. Родовете в Корея – повече от 280 – трябва да станат едно, като преодоляват границите, предизвикани от име и родова принадлежност, и в тази епоха да се обединят гордо като народ, избран от Бог. Моля, помнете, че това е мисия, дадена ви от Бог като лидери, представляващи корейските родове и етническа група.Моля ви, не забравяйте, че мирният идеален свят, който Бог замисляше по време на сътворението и за който копнеше, когато създаваше човечеството, сега се изгражда пред вашите очи. Ако това не е чудо, тогава какво е? По целия свят двойките, които участваха в транскултурната брачна Благословия, създават корените на Божията истинска любов. Новата потомствена линия дава плод. Наближава денят, когато тази красива земя ще се превърне в изначалната Едемска градина, където ще се радваме на вечен мир и щастие. Със сигурност нашите потомци безброй поколения напред ще ликуват: „ Да живее Чон Ил Гук (Нацията на космическия мир и единство).”
Нека Божията велика благословия и благодат бъде с вас, вашите родове и корейския народ!
Благодаря ви!

Изграждане на нация модел

Послание за мир № 5
Чон Ил Гук е идеалното Небесно царство на вечен мир

Тази реч бе изнесена от д-р Сан Мьон Мун по повод Церемонията по влизане в Двореца на мира ‘Чон Джонг Гунг’ и Коронацията на Царя на космическия мир. Тези събития се проведоха на 13 юни 2006 г. в Чонг Пьонг, Република Корея. (Бел. ред.)

Високопоставени лидери от всички нации по света, уважаеми гости на Небето, събрали се от всяко кътче на земята, за да отпразнуваме този ценен исторически и провиденчески ден, и хора от духовния и физическия свят, които получавате новорождение като граждани на Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук)!От името на цялото човечество в духовния свят и физическия свят, наброяващо повече от 300 милиарда, предлагам безгранична благодарност и слава на Бог – Твореца на всички неща, вечния Истински Родител на човечеството и Величествения Цар на Космоса.Моля ви да извисите гласове и прославите победата на Истинските Родители на Небето и Земята, Царят и Царицата на космическия мир. Те лично извървяха целия път на възстановяването чрез изплащане, за да спасят човечеството, което в противен случай като резултат от грехопадението щеше да бъде обречено да се лута в зло и страдание и да се свлича все по-надолу по пътя към ада.
Днес присъствате на чутовно събитие в провиденческата история. Това събитие е безпрецедентно и никога не ще се повтори. Това е денят, когато Царят на мира най-накрая се възкачва в слава. Моля ви, имайте предвид, че макар и да не ги виждате, хиляди, десетки хиляди ваши добри предци, получили Благословията, са дошли тук. Те са над главите ви сега и празнуват заедно с вас този величествен момент. Цялата природа се радва, а по Небето и Земята отекват песни на възхвала.Ако наистина разбирахте безграничната ценност на този ден, не бихте могли да стоите спокойно. Щяхте да тръгнете по света, да пеете химни на радост и да танцувате от възторг.

Коронацията на Бог
Знаете ли с какво е значим 13 януари 2001 г.? Това бе денят на Божията коронация. Безброй години Небето е очаквало това събитие с пламенен копнеж. Това бе най-великото и най-възвишеното празненство, на което човечеството е било свидетел. На този ден преп. Мун, който бе помазан като Истински Родител на цялото човечество и премина през път на неописуемо страдание и болка, докато не спечели окончателната победа, предложи целия си фундамент на Небето.Десетки хиляди години Божието съществуване е било изпълнено с жал и тъга, дори докато е провеждал Своето Провидение със сърцето на родител. Церемонията на коронация отбеляза момента на Неговото дългоочаквано освобождение и избавление. На този провиденчески ден провъзгласихме пред цялото Небе и Земя, че ще служим на Бог като вертикалния Истински Родител и великия Цар на Космоса, че ще разгърнем и развеем знамето на Нацията на космическия мир и единство и че е започнал новият суверенитет на Небето.През трите години след Божията коронация Истинските Родители здраво държаха кормилото, докато ветровете на Небесната съдба бушуваха около нас като тайфун. Бяхме устремени напред сякаш един ден е хиляда години. Тогава, въз основа на победата на Истинските Родители, провъзгласихме на 5 май 2004 г. деня на Санг-хап Шип-сънг. На този ден Истинските Родители приключиха Епохата преди идването на Небето, която бе изпълнена с дълги години на тъга, и откриха Епохата след идването на Небето, новата епоха, когато можем да изградим ново Небе и нова Земя. Това постави началото на велика и исторически значима революция, чрез която връщаме обратно земята като субстанциална реалност, принадлежаща на Бог.

Обичани граждани на Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), днес получавате невероятна благодат. Участвате в церемонията на коронацията на субстанциалния Цар на космическия мир и се регистрирате като граждани на Чон Ил Гук. Не само вие, но и вашите десетки хиляди предци за цяла вечност ще благодарят за благодатта, която получават заедно с вас днес.Библията казва – „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда.” (Мат. 6:33) Днес сте свидетели на чудо на чудесата: установяването на Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук), субстанциалния суверенитет в Епохата след идването на Небето. Наистина неведоми са пътищата Божии. До първия ден на новото хилядолетие Бог бе вече поставил Нацията на космическия мир и единство на хоризонта. Но кой би могъл да си представи, че ще види деня, когато Царят на космическия мир ще се възкачи на трона си? Мислехме, че това е само мечта, но сме свидетели на всичко това в нашия живот.

Пътят пред гражданите на Нацията на космическия мир и единство
Граждани на Небесното царство, това е ценен и благословен ден на победа и слава. Сега като Цар на космическия мир ще провъзглася на този 13 ден от юни, 6-та година от Нацията на космическия мир и единство (Чон Ил Гук) основния дълг и мисия, които всеки гражданин на Чон Ил Гук трябва да разбира и според които трябва да живее, като следва Небесния път.

На първо място, отсега нататък вие – като истински деца на Бог, който е вертикалният Истински Родител, трябва да постигнете сферата на три поколения в собственото си семейство, да усъвършенствате Четирите велики сфери на сърцето и да живеете, като служите завинаги на Бог, който е вертикалната ос.Освен това, запечатайте в сърцата си, че трябва да почитате Царя на космическия мир – хоризонталните Истински Родители, т.е. хоризонталната ос, и трябва като граждани на Чон Ил Гук да сте първите, които с добрината си дават пример за живот на абсолютно покорство. Живейте за благото на другите, т.е. практикувайте истинска любов и установете това като стандарт за своя живот. Създайте истинско семейство и отгледайте истински деца, които са безгрешни и чисти и които могат за безброй поколения напред да пазят и предават неприкосновеността на Небесната потомствена линия.

Второ, трябва да живеете обединили дух и тяло в едно при каквито и да било обстоятелства. Аз също от деня, когато реших да следвам Небесния път, се отправих с непоколебима готовност в сърцето и си поставих следното мото –„Преди да очакваш, че ще владееш над Вселената, трябва да овладееш себе си.”Бог ви е дал съвестта като пътеводител, за да постигнете тази цел. Съвестта ви знае всичко за вас. Тя не само напълно познава всяко действие и всяка стъпка, които предприемате, но знае дори и мислите ви. Съвестта ви знае всички тези неща преди вашия учител или духовен наставник. Тя ги знае преди родителите ви. Тя знае всичко това дори по-добре и от Бог. Сигурно е, че ще постигнете сферата на резонанс и съвършено единство между духа и тялото си, ако в своя живот поставите съвестта си в позицията на Бог и вървите по пътя на абсолютно покорство, по пътя на праведност - както по пладне, когато няма сянка на отклонение.

Свят на мира чрез транскултурни сватби
Граждани на Чон Ил Гук, обединението на духовния свят приключи. Въпросът сега е за шестте и половина милиарда хора, живеещи на земята във физически тела. Те се борят и гърчат в грях и страдание, но все пак те са ваши братя и сестри. Третата ви мисия е да ги образовате и доведете у дома като граждани на Чон Ил Гук.Трябва да образовате хората, докато не осъзнаят, че всички човешки същества без изключение произлизат от грехопадението и трябва да променят потомствената си линия, като получат Святата брачна Благословия от Истинските Родители. Трябва да продължите работата по присаждането на хората в Истинското маслиново дърво, като давате възможност на всеки да преживее благодатта на транскултурните сватби, докато цялото човечество, наброяващо повече от 300 милиарда души , не бъде възстановено в Божията потомствена линия.На четвърто място помнете, че сте създадени да прекарате 9 месеца в майчината утроба; около 100 години на земята, като дишате въздух, и после цяла вечност в духовния свят. Трябва да разберете, че тъй както е нужна правилна подготовка в утробата, за да живеем, радвайки се на добро здраве след раждането, по същия начин трябва да посветите земния си живот на това да се подготвите за следващия етап – живота в духовния свят. Никога не забравяйте, че по всяко време, на всяко място и независимо какво правите, вашите предци в духовния свят са с вас. Помнете, че трябва да живеете в хармония с духовния свят. Изпълнени с искреност и всеотдайност, общувайте в молитва с Небесния свят, така че да можете да усъвършенствате духа си, докато живеете на земята.На пето място, вашите таланти и умения са необходими за управлението и ръководството на Чон Ил Гук. Затова сега премахнете от себе си и изхвърлете маската на егоистичния индивидуализъм. Това не е нищо друго освен остатък от Епохата преди идването на Небето. За да принадлежите на Небето, трябва да промените господството, като участвате в церемонията по връщането на господството, предлагайки всичко, което притежавате, на Бог, а след това като го получите обратно от Него.Освен това всички граждани на Чон Ил Гук ще предоставят средства за благоденствието и мира на човечеството не чрез облагане, а чрез доброволни дарения. Те ще демонстрират модела да предлагат първите три десети от своя приход за обществени цели. Това не може да бъде наложен данък; това трябва да е дар, който гражданите предлагат доброволно на Небето с радостни сърца.

Животът на гражданите на Чон Ил Гук
На шесто място, обичани граждани на Чон Ил Гук, в Епохата след идването на Небето е възможно да възстановим идеалния свят на сътворението, който бе загубен в резултат на човешкото грехопадение. Бог сътвори всички творения по земята като наша естествена среда. Те са абсолютно нужни за нашето благоденствие. Човешките същества и природата би трябвало да споделят сфера на взаимен резонанс; човешките същества са субект-партньорите на любовта, а природата е обект-партньорът, процъфтяващ под човешкото управление и разкрасяван от човешките творчески способности. Повече не може да толерираме действия, които унищожават природата и замърсяват околната среда.
Като граждани на Чон Ил Гук, моля ви, имайте мъдростта да закриляте и обичате природата. Върнете се сред природата и се радвайте, като живеете волни и освободени. Да обичаме природата, означава да обичаме Бог и човечеството. Когато човешкият живот е в резонанс с природата, човешкият характер може да разцъфне в съвършенство. Ще разцъфнат цветовете на една истинска култура на сърцето, на един истински свят на изкуството. Това ще бъде Едемската градина, изначалният свят, където човешките същества и цялото творение живеят в пълна хармония и изразяват изначалната си природа.

Ако практикувате такава истинска любов в ежедневния си живот, би ли могъл Бог да не ви дари с велики благословии? Ще живеете в благословия и щастие за цяла вечност.На седмо място, Епохата след идването на Небето, която Бог и Истинските Родители откриха, е време на драматични промени. Като регистрирани граждани на Чон Ил Гук имате мисията да дадете възможност на тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава. Затова ви моля да станете пратеници на Небето, като изпълните двойната мисия на „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Служете на човечеството под флага на Федерацията за вселенски мир, която работи да установи позицията на Авелов-тип Обединени нации. Достойни сънародници, ако не вие, кой друг ще се грижи и закриля благословените семейства и тази благословена планета Земя, която Бог ни е дарил?Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които живеят в служба на Бог като на свой Истински Родител, защото той е Царят на мира за всички ни. Нека изградим вечното Царство на мира като служим на Царя на космическия мир и нека като семейства извървим всеотдайно пътя на предани деца, патриоти, светци и Божествени синове и дъщери.

Възлюбени граждани на Чон Ил Гук, надявам се, че наистина ще празнувате и ще се радвате на този ценен и свят ден. Отмахнете всички грижи и тревоги и празнувайте днес от все сърце в радост заедно с Небесния Баща и Истинските Родители. Искреността и всеотдайността, изразявани от всички вас, овенчават този ден с още по-голяма слава. Красивите планини, потоци, дървета и цветя тук в околностите на езерото Чонг Пьонг изливат своята благословия над вас сега, когато се подготвяте да се отправите по пътя на едно смело начинание. Вашите потомци също ще се гордеят, че сте участвали в този дълго очакван ден и ще ви почитат и славят завинаги.

Моля се Божията изобилна благодат и благословии да бъдат с вас и вашите семейства.
Благодаря ви.
Нация на космическия мир и единство
Има се предвид ‘души на човешки същества’ в духовния и физическия свят заедно. (бел. ред.)

Нови технологии

Послание за мир № 6
ОБРЪЩЕНИЕ, Направено при започването на строителния процес на Авиационния индустриален комплекс „Таймс Аероспейс” в Кимпо, Р Корея

Това обръщение бе направено от преп. д-р Сан Мьон Мун на церемонията при започването на авиационния индустриален комплекс на Таймс Аероспейс Корея, LLC, която се проведе на 10 юни 2006 г. (Бел. ред.)

Уважаеми губернатор Хак Гю Сон, почитаеми г-н Бьонг Джик Чо (министър на строителството и транспорта), лидери на корейската хеликоптерна индустрия, жители на Кимпо, изтъкнати гости от страната и чужбина; уважаеми изпълнителни лица от компанията “Сикорски”, които долетяхте отвъд океана, за да ни поздравите в този радостен ден!

Искрено ви благодарим, че сте тук въпреки вашата ангажираност и участвате в церемонията за начало на строежа на авиационния индустриален комплекс „Таймс Аероспейс” в Кимпо.

Нещо повече, бихме искали да изразим своята благодарност още веднъж на всички, които направиха възможно провеждането на днешната церемония в град Кимпо, намиращ се на половината път между Международното летище Инчон и Международното летище Кимпо, което беше открито преди повече от половин век. Ние се надяваме, че този авиационен индустриален комплекс идейно и практически ще се разрасне като водещо начинание в бранша, ще получава все по-широко одобрение и ще привлича все повече чуждестранни капиталовложения.

Аз посветих целия си живот да разяснявам принципа на “живот за благото на другите” чрез практикуването на истинската любов. Това е основен принцип, който със сигурност може да бъде приложен не само на индивидуално, но и на всички други нива, от семейството до обществото и нацията. Още в началото на своя житейски път бях убеден, че моята родина, Корея, която някога страдаше в нищета, ще процъфтява и ще стане нация, която ще споделя това, което притежава духовно и материално с останалия свят. Ето защо основах преди около четиридесет години „Тонгил Хеви Индъстрис” Ltd. Компанията внесе от Германия най-новите автомобилни технологии и по този начин положи основите на автомобилната технология в съвременна Корея.

Борейки се за постигането на световен мир чрез усилията, които надхвърлят отделните религии или нации, се осмелих да започна един много мащабен проект за свързване на световните религии чрез построяването на мост-тунел през Беринговия пролив между Русия и Съединените щати. Посредством това начинание правя всичко възможно да ускоря процеса, чрез който технологията допринася за мира и благополучието на човечеството.
Сега, след 34 години работа далеч от моята родина Корея, когато се върнах в страната, реших да положа основите на нова авиационна технология, изискваща голяма прецизност, така че в двадесет и първия век Корея да може да стане лидер в машинната индустрия и, по-специално, да спомогне за развитието на авиационната индустрия. Затова основах „Таймс Аероспейс – Корея” и развих технологическо сътрудничеството с компанията “Сикорски”, която е известна с най-добрите хеликоптерни технологии в света.
Отсега нататък „Таймс Аероспейс – Корея” ще се фокусира върху разработването на хеликоптери за превозването на големи групи хора, като по този начин ще посреща обществените нужди и ще открие нови хоризонти в хеликоптерната индустрия. Очакваме това не само да революционизира масовия превоз в Корея, но и да спомогне да се подобри качеството на живота в тази страна, като се използва по-ефективно нейната територия.
Надявам се, че „Таймс Аероспейс – Корея” чрез посредничеството на Тонгил Груп ще се развие в 180 нации по целия свят посредством реализирането на кампании за равномерно разпределение на технологиите, за което аз винаги съм ратувал. Това ще изиграе важна роля за установяването на Корея като индустриална сила и по този начин ще допринесе много за развитието на нацията, както и за щастието на всички хора по света.
Госпожи и господа,Моите усилия за мира и благото на цялото човечество дори сега дават принос в различни области. След учредяването на 12 септември миналата година в Ню Йорк на Федерацията за вселенски мир, обиколих 120 нации по света, за да представя учредителната реч. Предложих Федерацията за вселенски мир, в позицията на “Авелова ООН”, да бъде развивана като нова международна организация за мир. В същото време Обединените нации, като институция от „Каинов тип”, трябва да бъде реформирана, като вътре в нея се създаде Съвет за мир – законодателна организация, състояща се от световни религиозни лидери със същия ранг както членовете на сегашния Съвет за сигурност към ООН. Имам предвид основаването на Съвет за мир, който няма да защитава интересите на отделни нации, както го правят представители на съществуващата ООН, а наистина ще работи за благополучието и мира на човечеството в междурелигиозна и универсална перспектива.
Започвам този грандиозен проект заради мира и благополучието на човечеството. Затова хората по целия свят ме наричат Цар на мира и Истински Родител на човечеството. „Таймс Аероспейс – Корея” ще се превърне в голям дарител за осъществяването на подобен род световни проекти.
Изказвам своята благодарност на управата на провинция Кьонг Ги и на град Кимпо; на Министерството на търговията, икономиката и енергетиката; на Министерството на финансите и икономиката; и специално на Министерството на строителството и транспорта. Също бих искал да изразя своята дълбока признателност към жителите на Кимпо за тяхната подкрепа и не на последно място специална признателност към компания “Сикорски” за нейната категорична ангажираност за сътрудничество в областта на технологиите.
Нека Божията милост и благословия да бъде с всички вас!Благодаря ви!
Книга:

РОЛЯТА НА Д-Р МУН ЗА ПАДАНЕТО НА КОМУНИЗМА

Приносът на Д-р Муун
за мирното разпадане на Комунизма


Днес няколко книги и многобройни свидетелства от политици признават следния факт, без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма..

Чрез Вашингтон Таймс д-р Муун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война. Сан Мьон Муун създава организация за "Победа над Комунизма" образова милиони обществени, политически лидери за Безбожна същност на Тоталитарната система. Чрез основаната от него "Световна медиина асоциация", д-р Муун образова дори журналистите в СССР от където вълната на осъзнаване ефектира в промяна на мисленето дори в КГБ. Горбачов лично отива да благодари на Сан Мьон Мун за напътствията при осъществяване на Перестройката. д-р Муун спря Комунизма в Никарагуа и на Съветските сили в Авганистан.

ФАКТИ: Буш на световен тур с преп. Муун Защо световни лидери и президенти подкрепят противоречивия Сан Мьон Муун? Ролята му в краха на комунизма!

Популярни статии