Семейна федерация за мир
ООН на Мира
Ден на семействата
Среща на високо равнище
Истинската лобов
Думи на д-р Сан Мьон Мун проникващи в същността на истинската любов
Чудо: Небесна светлина
Лично преживяване с Исус ме доведе до Обединителната църква

Империята на Мун: Обединителна църква на Муун

ИМПЕРИЯТА НА МУН
Грешки в критиката на ТОМАС ГАНДОУ
(Обединителна църква на Муун, Сектата на Муун и други термини вкарващи фалшива и предубедена представа в хората, са преднамерено използвани от критици с лични интереси)
Томас Гандоу в книгата си, "Империята на Мун" разпространява отдавна опровергани лъжи в типично не християнски стил. С критиката си Гандоу вкарва омраза, страх и предразсъдъци в сърцата на хората. Толерантността, любовта, разбирането към другите са далеч по-добри методи от тези които предлага Томас Гандоу.


Видео линкове за Глобалния фестивал на мира!

Човек на мира - A Man of Peace


Томас Гнадоу е самият представител на протестантска секта и намеренията му са явно предубедени по отношение на д-р Мун. Но фалшивата негативност е явна от противоречията още в първите страници на книгата му. На едната страница той описва Обединителите (Мунистите), като много затворено сектатнско общество. На следващата страница Гандоу ни плаши, че Обединителите били много отворени и работели с всички. 
На едната страница той ги описва, като отделящи се от родителите, а на следващата страница ни плаши, че Обединителите правели семинари за хиляди родители и родителите били много вдъхновени. Съжалявам, но това са много нагли, фанатично лъжливи, дори подсъдими методи за негативна манипулация. Не смятам, че ние Българите сме чак толкова глупави, че да не можем сами да проучим и да си направим изводите. Всеки от нас знае, че новите, успешни и прогресивни религиозни учители винаги са били много преследвани и обвинявани преди историята да оцени приноса им.

Нека видим фактите:През 2004 г. ООН излезe с резолюция, за невъзможността да се премахнат световните напрежения и войни без активната подкрепа на религията. Диалога и помирението между религиите е една от основните цели на д-р Мун. Макар че ООН признава д-р Мун като шампион в областа на междурелигиозния диалог, не са малко тесногледите вярващи които изтръпват от ужас само при мисълта за такова помирение. Мартин Лутер Кинг Младши, Ганди, Исус Христос и много други миротворци, като д-р Мун, са били обвинени за секта и ерес и разпънати или убити. Но какво ще запомни историята? Това не е ли просто изпълние на пророчеството: "блажени гонените заради правдата, защото тяхно е небесното царство"?
Ако преди 30 години д-р Мун е често неразбиран и критикуван, то днес, държавници, нобелисти и религиозни лидери по цял свят признават усилията за постигането на Световен Мир на 88-годишния Сан Мьон Мун.
През 2004 и 2005 Сан Мьон Мун получава почетни награди, Корона на Мира, от Американския сенат и от Корейския парламент. Мун е признат за почетен гражданин на много щати и градове в САЩ. Едни от най-елитните университети в света му връчват докторска титла за приноса му към мира. Нобеловата комисия се подготвя да оцени безпрецедентния принос на д-р Мун за Световния Мир с Нобелова награда за мир. Сенатор Лари Преслър заявява, „Моето възхищение от д-р Мун и съпругата му нарасна безмерно. Неговата енергия, визия и отдаденост на каузата на мира са несравними в историята на човечеството.”
Днес вече на никого не изглеждат наивни или фалшиви идеите на д-р Мун, че световен мир може да се постигне само на основата на междурелигиозен диалог и помирение. Точно тесногледите критици, днес се оказват в позицията на пречка за постигане на мира.
Другата основна идея на д-р Мун е, че само на основата на здрави семейства може да се изгради здраво и мирно общество. Милионите семейства, които той е вдъхновил, днес са явно доказателство за практическата ценност на учението му за днешното ощбество и за възстановяването на семейните стойности.
Международните бракове които д-р Муун е вдъхновил, са шокирали, и предизвикали скандал преди 40 години, но днес те са нещо нормално, и младото поколение е освободено от предразсъдъците и ограниченията в сърцата на предците си. Днес все по явна е нуждата от усилия за преодоляване на международните, междурасови, междурелигиозни и етнически предубеждения, а д-р Мун е явен шампион във тази област.
Каква е мотивацията на Томас Гандоу за написване на "Империята на Мун"? Какви са собствените му сектантски предубеждения? Защо въпреки уж обстойните източници на информация Гандоу, заслепен от предубежденията си, не схваща обективната реалност за приноса на д-р Мун?
Фалшивият образ представен в Империята на Мун
Изкривяване на факти, изопачаване, лични предразсъдъци на уж християнин, който в невежеството си се опитва да критикува един от най-видните ралигиозни лидери на съвременната история. „Има много неразбиране в медиите относно работата на Преп. Муун, но той и семейството му практикуват това което проповядват; живот за благото на другите и изграждане на здрави семейства,” заяви Пастор Берет от Божията църква в Чикаго. Тук е представен обективен поглед на това което Гандоу представя в книгата си "Империята на Мун /Муун" и реалните факти.

Кой и защо фабрикува абсурдни лъжи?
В България се е стигало до нахалството дори да се споменават истински имена в подобни фабрикувани лъжи. Майката на Албена от Русе се видя в чудо, че за найната дъщеря се пишеше, как била убита в сектата, при условие, че си е жива и здрава. А ходи обяснявай.
В друг български вестник пишеше, че за да те приемат в сектата на Муун, трябва успешно да се самоубиеш. Един привърженик пробвал 5 пъти безуспешно, и по тази причина не бил приет. За мен това беше страшно смешно, но някои явно му се връзват.
Гандоу продължава: "Асоциацията на светия дух" имала и друго название - "Църква на обединението", или "Църква на Мун". Въобще не го интересува, че такова название няма, а го използват такива като него в желанието си да критикуват. Откъде произхожда това наименование, продължава той. В средата на 70-те в американските средства за масова информация започнали да използват термина "мунисти" (moonies). В печата се умножавали историите...
Опровергани стари лъжи
Да тази информация е стара, и отдавна нещата в САЩ са се променили. Както и самия Гандоу по-нататък в книгата си ще признае, днес вече в САЩ не се гледа на Муун и движението му като на "Секта", напротив Муун се ползва с огромно политическо и медиино признание. Иронията е, че точно политици като сенатор Боб Доу, изиграли основна роля в преследването и негативността срещу д-р Муун, днес са променили менението си и го подкрепят.
Да напомня, Боб Дол използва политически натиск за да вкара д-р Муун в затвора за уж неплатени данъци. След което много християнси пастори се вдигат в защита на преподобния Муун поради факта, че по закон, църквите на плащат данък. Още повече, че по закон, той може да бъде осъден само ако данъците надвишават 7000 долара, а в неговия случай сумата е била по-малка. Д-р Муун е освободен и оправдан, но на невежи критици като Томас Гандоу им стига просто да изровят каквото и да било без да проверят правилно фактите, само за да могат да очернят този, който не им е изгоден. И както ни е ясно, самия Гандоу има достатъчно егоистични мотиви за това. Но едва ли мотива, че това е друга вяра, а не неговата, оправдава тези му неморални методи. А по-нататък в книгата му ще видим, че той доста умело ги използва.
Невероятния характер на Мунистите
За едно Гандоу е прав, "обединителите както мунистите сами се наричат са много саможертвени и добри хора: в студ и жега, в дъжд или сняг, от ранно утро до късна вечер, те продавали или свидетелствали неуморно и без да се оплакват." Какво лошо може да намери човек в това? Може би това е една от причините защо те създават много добри семейства и са изградили в себе си много добър, любящ характер, невероятна толерантност и способност да отвръщат на злото с добро. Факта, че те го правят по собствено желание и съвест показва, че Сан Мьон Муун наистина е открил разрешение на един от най-сериозните проблеми на съвремието - проблема за възпитанието на характера и съвеста у младите хора. Може би поради този факт много правителства и министерства в света започват да приемат неговите програми за Образование на характера в училищните си системи. За пример, в Русия над 10 хиляди училища използват успешно такива програми. Както учителите така и учениците са възхитени от ефекта им.
В няколко бивши Съветски републики тези програми са приети точно поради обединителния им дух. Те не прокарват критика към нито една религия, а напротив изтъкват моралните ценноти и поуки на всяка. Това е много полезно там където има население с различни религиозни традиции: будисти, християни и мюсюлмани, живеещи заедно.
Сектантски учебници биха внесли само напрежение в такива общности. Единствено обединителното разбиране на д-р Муун може да премахне тези сектантски напрежения и предразсъдъци.
Гандоу пише: "Предпочитали да не говорят за своята принадлежност към сектата и само в отговор на пряк въпрос те си признавали, че са мунисти." Това е нелепо, нима преди да си го питал будиста или християнина трябва да заявява, че е такъв дори когато е продавач на щанда? Нима като отидете да си купите хляб ви интересува вярата на продавача?
Гандоу, Гандоу, по голям сектант от теб не съм виждал. А аз съм виждал много. Наистина е жалко, ако има хора, които четат книгата му и не усещат, как той просто промива мозъците с негативност, омраза, предразсъдъци и какво ли още не... все нечисти и недобри неща. По скоро е срамно за такъв като него да се нарича християнин.
Точно последователите на Сан Мьон Муун обичат и приемат всички независимо от вяра, раса или националност. Гандоу сам пише за "обединителите": "всяка критична информация за Мун преминавала покрай тях, без да докосва съзнанието им, а на поставените въпроси предпочитали да не отговарят". Кой зрял нормален човек би отговорил на критик който не знае дори за какво говори? Самия д-р Мун никога не критикува, а по-скоро търси начин да спечели сърцето дори на критиците. Това е пътя на истинската любов. Библията казва, че желанието на духа е само любов, истина и добро. Гандоу иска да изкара това за зло, но Библията казва, че желанията на плътта ни водят към разпри, кавги, критики и спорове, а той е доста добър в тази насока.
Гандоу явно често използва в книгата си ефекта на огледалния образ. Да виждаш и проектираш в другите собстените си лоши характеристики. Той е този който само може "да предава" и у него явно работи т.нар. "ефект на включения магнетофон" - натискаш копчето, записът се включва и независимо от всичко, си свири докрай. В книгата си той няма никакво желание да изслуша другите и да разбере истинските им вярвания и мотиви.
Обединителите, за разлика от него, работят с всички хора, от всички обществени области, религии, раси и култури. Но нека бъдем честни, това от което човечеството се нуждае е точно да имаме отворено сърце към различните, да можем в диалог да откриваме общото и ценното за всички ни. Предразсъдъците и бързите критики не са довели до нищо добро в историята. Единсвения резултат от тях е бил войни, насилие и терор, от по-силните към по-слабите. Малко ли ни е историческия пример на инквизицията, че сега да се нуждаем от Гандоу да я възобнови.
Фабрикувания образ за секта
Тук идваме до дъното на изкривените представи на Гандоу.Той описва един страховит сектантски сценарий за последователите на д-р Муун. Но това не е нищо повече от негова измислица, която той самия ще опровергае, като неверна с фактите, които изнася на следващата страница. Не е възможно от една страна това да са хора откъснати от обществото, настроени срещу родителите си, а в същото време да работят с всички сфери на обществото, и да правят семинари за десетки хиляди родители. Да не говорим, че точно от родители на "мунисти" постоянно съм чувал оплаквания срещу неверните критики, негативности и лъжи. Родителите на последователите на д-р Муун се явяват най-големите поддържници и свидетели за добродетелите на организацията.
Ето как Гандоу описва живота на "сектантите: "При мунистите човекът е напълно потопен в живота на малък колектив и само дотолкова има отношение към външния свят. Границите на личността вече не съществуват - има само общоколективен стереотип на поведение, който определя всичко."
Познатия образ за секта, но дали той отговаря на реалността в организациите създадени от д-р Мун? Фактите показват точно обратното; отворени към всички, работещи във всички сфери на обществения живот, без следа от каквито и да било стереотипи, поради това, че движението обхваща хора от всички култури и сфери на живот. Обединителите винаги са добри, съвестни хора и с прекрасни семейства.
Егоистаът никога не може да си представи, как алтруистите са естествени. Но щом са алтруисти, значи са естествени, това е в основата на алтруизма, открито и искрено сърце на живот за другите... Гандоу прави огромна грешка, не може да се генерализира, особено когато говорим за Обединителното движение, говорим за стотици организации включващи всички области на обществения живот. Също и хора от всички възможни раси, нации и култури, така че всяко генеларизиране би се оказало абсолютно субективно. Но да се изкарва алтруизма, любовта, и животът за другите и обществото, като нещо лошо, това вече е прекалено.
Ето още една сектантска митология: "В пресата постепено станали обичайни съобщенията за безутешни родители, чиито деца ги напуснали и отишли при "единствените истински родители" - Мун и неговата жена; за осакатената съдба на хиляди юноши и девойки, за съвременните робовладения и лагери зад бодливата тел, където се намирали сектантските колонии и където входът за "външни лица" (т.е. за родители и близки на сектантите) бил забранен."
Описателно нали? И доста страшничко звучи. Но на Гандоу отново липсват факти, които да потвърдят думите му. А там където има някакви факти, те са урудливо изкривени.
Кой всъщност разяри родителите?
Преди да приемете измислиците на Гандоу попитайте родители на членове на Обединителното движение, и ще разберете точно обратното. Самите родители са срещу тези лъжливи измислици. Много голяма рядкост е днес да откриеш родители на членове на Обединителното движение, който да не са положителни и одобряващи дейностите на д-р Муун. Да, в началото докато не знаят от собствени впечатления, накои родители са стресирани и биват обхванати от страх поради тези фалшиви критики, но те скоро разбират истината. Гандоу би бил по-скоро разпънат от такива родители преживели огромни фалшиви страхове поради книги като неговата. Гандоу превключва от страховития образ на секта, към вкарване на страх поради големите постижения на д-р Муун и Обединителното движение. Той полага огромни усилия да извърти всяко добро постижение в нещо страховито и заплашително, но това което всъщност прави изглежда нелепо, смешно и жалко. Особенно жалка е целта му да накара хората, от страх, да не желаят дори да чуят и да разберат сами за какво става дума. Защо? Ами ако се поинтересуват ще разберат истината, затова Гандоу на всяка цена трябва да предотврати това да стане. За целта той систематично извърта всяко добро по сатанински умел начин в нещо зловещо.
Фундамент за изграждане на Световен Мир
"Известността на Мун се разпространявала", продължава книгата. "Неговата империя на милиони долъри, търговските му предприятия, връзките с Централното разузнавателно управление на Южна Корея (КЦРУ)." Да, има обвинително дело по този въпрос повдигнато от ляв политик в САЩ, което се оказва просто политическа схема за постигане на рейтинг, без никаква обвинителна основа. Никой никога не е могъл да упражни контрол върху д-р Мун освен разбира се Бог. Преподобния Муун е готов да премине през всяко изпитание и критика само за да постигне Божия идеал. Човешки сили и интереси не могат нито да го подкупят, нито да го отклонят. Това е най-изумителното в неговите постижения. Той е успял да изгради цялата тази система в служба на Бог и човечеството без да дойде под влиянието на нито една корумпирана схема или интереси. Преп. Муун разбира, че за да промени света според Божията воля той трябва да изгради независима структура, по-силна от тази на комунизма, по-силна от влиянията на мафията, по-силна дори и от християнския фундамент, за да може да осъществи това което християнството не е успяло досега - Божият свят на мир, хармония и любов на земята; свят без корупция и егоизъм. Спор относно мотивацията и добрата цел на усилията на д-р Мун няма, обикновенно спорът опира до въпроса: Възможно ли е или не изграждането на такъв свят? Ще успее ли Сан Мьон Мун в тази си прекрасна цел или не?
Месиянска роля призната от милиони
В западните вестници е сензация съобщението, че Мун открито и недвусмислено се обявил за месия. Трябва да се допълни обаче, че още по голяма сензация бяха множеството послания от духовния свят изпратени от основателите на основните религии: Исус, Буда, Конфуции и Мохамед. В тези послания те заявяваха пълната си подкрепа за работата на д-р Муун, и тяхното признание на неговата месиянска роля. Те категорично заявяваха желанието си последователите им да се обединят на земята, както те са обединени в духовния свят. Основателите на основните религии призоваваха последователите си да се опитат, да разберат учението на преп. Мун, и активно да подкрепят неговите усилия.
Както вече споменахме, невежите критици доста раздухват процеса срещу Мун за неизплатени данъци и присъдата над него, без да отбелязват факта, че тя е била отменена. Регистрирана по това време като църква, неговата асоциация не се облага с данъци. Делото е било чисто политическо издевателство, което всъщност обръща много християнски пастори в защита на д-р Муун. Разбира се, че вместо звездата му безславно да залезе движението на Мун станало още по-ефективно и по-бързо разрастващо се. И точно от годината на оправдаването му, 1985, започва неговия апогей в социалното и политическо всияние, което той оказва в САЩ и много други държави. Точно това влияние се оказва решаващо за блокиране експанзията на комунизма, идеологическото разобличаване, довело до икономическия и политически колапс на Комунистическата система.
Сега Обединителното движение работи главно за развитие на мрежа от религиозни, политически, културни и икономически организации. Организациите на д-р Муун са получили специален статут в Обединените Нации (ООН), като организации с огромен обществен принос.
Муун не е просто религиозен водач, а обединител на човечеството. За 20 години той създава световен фундамент целящ постигане на световен мир и ефективното разрешаване на най-належащите проблеми на съвремието. Чрез основаните от него Вашингтон Таймс и организацията за "Победа над Комунизма" той се превръща в основната сила за мирната победа над комунизма. Над 90% от финансите на организациите му отиват за междурелигиозен диалог. Обединението на наука и религия е също в центъра на усилията му. Десетократния конгресмен, преп. Уолтър Фаунтрой отбеляза: „Аз подкрепям напълно преподобния д-р Сан Мьон Муун, защото той влага всичките си финанси и целия потенциал на организациите си за две основни цели; мирът и семействата."
Днес дори критиците подкрепят
През 2004 г. ООН излезна с резолюция, за невъзможността да се премахнат световните напрежения и войни без активната подкрепа на религията. Диалога между религиите е ключа към разрешаване на световните конфликти. ООН призна преп. Сан Мьон Муун за лидер и шампион в областа на Междурелигиозния диалог. Д-р Муун е постигнал успех в тази и много други области, който едва ли някой друг би могъл дори да си представи за възможен. Сенатор Лари Преслър заявява: „Моето възхищение от д-р Муун и съпругата му нарасна безмерно. Неговата енергия, визия и отдаденост за каузата на мира са несравними в историята на човечеството.”
Какво ще запомни историята? Дали историята ще запомни критиците и преследвачите не с друго, а с това, че са спомогнали да се изпълни пророчеството: "блаженни гонените заради правдата, защото тяхно е небесното царство"? Може би просто не е възможно да направиш добри неща за света, без да минеш през преследване и критика. Така е било с Мартин Лутер, Ганди и много други като д-р Муун, дори Исус е бил обвинен за секта и ерес и разпънат. През 2004 и 2005 Сан Мьон Муун получава почетни награди, Корона на Мира, от Американския сенат и от Корейския парламент. Муун е признат за почетен гражданин на много щати и градове в САЩ. Едни от най-елитните университети в света му връчват докторска титла за приноса му към мира. Нобеловата комисия се подготвя да оцени безпрецедентния принос на Д-р Муун за Световния Мир с Нобеловата награда за мир.


Марксистко-ленинските режими доведоха до смъртта на милиони
Под влиянието на никоя друга идеология в човешката история не са проведени по-многобройни масови убийства от тези, извършени от правителствата на режимите, изградени върху или подчинени на марксизма, съответно на научния социализъм. „Комунистическите еднопартийни правителства са извършили 4,5 пъти по-често и многократно по-големи масови убийства, отколкото всички други авторитарни режими" (Файн 1993, 79-88). Убеждението на Д-р Мун е, че за да се противопоставим на комунизма, трябва да изясним основните позиции на Марксизма-Ленинизма. Сан Мьон Мун успешно изобличава безбожната идеология оправдала най-големите в историята масови убийства.
150 милиона невинни жертви
За СССР от 1917 до 1991 се дават подробни изчисления и данни за 70 милиона жертви. Тоталитарните режими във всички държави приели Марксизма са се изградили върху основата на систематични масови убийства. Общият им брой на световно ниво надхвърля 150 милиона невинни жертви. Но трябва да отбележим, че не всички архиви са достъпни, много често липсват или са унищожени огромни количества данни и документи, освен това за много операции на масови чистки и изкуствено създадени масови гладувания, никога не са водени документи. Тези гигантски цифри на загиналите от масови убийства не биха могли да се пренебрегнат и от най-упоритите скептици. Съдбата на тоталитарните режими, изградени върху систематични масови убийства е такава, че поради държаните в тайна от самата система данни не се дава пълна възможност да се узнаят размерите на престъпленията.

Мегаубийства на марксистко-ленинските режими
Статистики на историци за жертвите на марскистко-ленинските режими:
Изчисления за мега-убийства на по-важните марксистко-ленински режими между 1917 и 1987 чрез различни техники на избиване, без война: СССР 1917-1987 - 69 110 000 ; НР Китай 1949-1990 - 67 002 000; Камбоджа 1975-1979 - 2 035 000; Етиопия 1974-1991 - 2 000 000; НР Виетнам 1945-1987 - 1 678 000; Северна Корея(КНДР) след 1945 - 1 663 000; други държави - 10 милиона.
По изследване на историка Бекер (Becker 1998) за Китай през периода 1958-1961 трябва да се дадат минимум 20 милиона жертви повече. За цифрите при Сталин, историци се колебаят между 20 и 40 милиона. С допълнителните 20 милиона жертви на Мао за периода 1958-1961 по Бекер (Becker 1998), Мао би застанал на 1-во място.

Защо марксистко-ленинистките режими са избивали така безгранично?
Организацията за Победа над Комунизма, основана от Д-р Сан Мьон Мун (Муун), най-добре разкрива корените на тези зверства в самата идеология на Маркс. Трудовете на Маркс оправдават масовите убийства: Материализъм, Материалистичната диалектика, Исторически Материализъм, МАРКСИЧЕСКА ПОЛИТИКОНОМИЯ, Маркс за отчуждението... Марксизма е изцяло написан и систематизиран за да оправдае използването на насилие с уж красивите идеали за изпълнение на човешките мечти. Но действителната същност на Марксистката идеология е че тя принизява стойността на човека до тази на животните, които могат да бъдат избивани без никакви угризения на съвестта. Понятия като диктатура, тоталитаризъм, деспотизъм, психопати-водачи и т.н. служат по-скоро да прикрият съществуващото недоумение и широко разпространено неразбиране, отколкото да осветлят действителността на престъпленията на режимите и идеологическата им система. Въпреки това или, точно поради това, не е възможно до безкрайност да се отклоняваме в избягване на количественото изясняване на най-мащабните геноциди в историята - тези на марксизма-ленинизма. Поне един опит в тази насока би трябвало да бъде направен.

Страх, за да се държи мнозинството под власт
Относително просто могат да бъдат разбрани жертвите при революционните акции, съответно при преврати и при разширяване на властта на режимите. В същността си те не се различават на пръв поглед от останалите борби за диктатурна, съответно тоталитарна власт. Конкурентният елит бива елиминиран, всичко (и съответно всеки), което може да представлява противник, е заплашено да бъде унищожено. Национални малцинства, които вероятно се стремят да останат привързани към произхода си, са депортирани или избити директно на място. Така мотивираните масови убийства, разпространяват достатъчно страх, за да се държи мнозинството под властта на режима, далеч от желание за активна съпротива.Към избитите, нужни за поддържане и опазване на властта, принадлежат и жертвите от собствения идеологически лагер, които са имали намерение да поемат друг път към властта или са целяли, замисляли, организирали поставянето на други личности на върха на добитата власт. В тази област не съществуват марксистко-специфични основания за убиства.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Комунизма и Маркс: Илюзия, заблуда, машина на смъртта Илюзията на Комунизма - Tова което насилствените им революции донесоха в действителност бе, без изключение, лидери с окървавени ръце, подтиснати общества и търсещи начин да избягат бежанци, както и безнадеждно блокирала икономика. Кой доведе краха на Комунизма Проблема е в теорията на Маркс. Погрешната теория на Маркс е в основата за провала на Комунизма. Марксизма е Безбожна теория оправдаваща насилието, която доведе до 150 милиона невинни жертви. Преп. Муун изигра ключова роля в мирната победа над комунизма.Връзките между Муун и семейството на Буш
Братът на американския президент подкрепя проекти за мир.
Президентът Рейган заявява, "Ние имахме желанието, но без Преп. Мун никога нямаше да спрем Комунизма." Д-р Мун е известен с ролята си за падането на Комунизма. Чрез Вашингтон Таймс той обърна нещата в тази идеологическа война...
Какво е общото между считания от мнозина за месия Сан Мьон Мун и Нейл Буш, братът на президента на Съединените щати Джордж Буш? Като основател на вестник Вашингтон Таймс, изиграл основна роля в падането на комунизма, д-р Мун е дълбоко уважаван от почти всички Американски президенти от последните десетилетия. Нещо повече, проектите и дейностите за Световен мир които д-р Мун е инициирал се ползват с подкрепата не само на десетки бивши и настоящи президенти, но и от много членове на техните семейства. Това ясно показва, че не става въпрос просто за политически коректно добро отношение към д-р Мун и неговите организации, а искрено признание и оценяване на неговите усилия да разреши най-основните и належащи проблеми на човечеството; като гладът, пропастта между богати и бедни, проблема с междурелигиозната, етническа или расова нетърпимост.
Нейл Буш наистина оказва активна подкрепа на д-р Мун в околосветската му обиколка с послания за мир. Но той не е единствен. Дъщерята на Президент Рейган, както и членове от семейсто на бившия президент на САЩ, Джерълд Форд, както и самите им родители не само са изразявали одобрението си, но и активно подкрепят дейности на Организациите за Мир на д-р Мун. Сигурно си спомняте, че 88-годишният Мун е започнал от бедност кореец, който с много усилия изгражда световен фундамент в усилията си за мир и премахване на бариерите и предразсъдъците между религии, раси, култури и националности. Той притежава вестник "Вашингтон таймс" и организира международни бракосъчетания с идеята, че транскултурните бракове са най-добрия начин за премахване, веднъж за винаги, на съществуващите предразсъдъци, омраза и нетърпимост. "Тези бракове допринасят за осъществяване на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство. В Божиите очи цветът на кожата не е от значение. Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години", заявява д-р Сан Мьон Мун.
Преди две години в сградата на американския Сенат Сан Мьон Мун и съпругата му получиха почетната награда “Корона на мира” за усилията си в полза на световния мир, и то в присъствието на американски сенатори и видни християнски пастори. По време на церемонията Муун обяви също така, че дори хората от Ада като "Хитлер и Сталин" могат да намерят спасение в неговото учение основано на Истинската любов и миротворство. Самия Исус ни учи, „по плодовете му ще го познаете.” Или както Проф. Д-р Мортън Каплан, от Чикагския Университет заявява, „Работата на Преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и може би един ден ще служат, като опората на Архимед за промяна на света. Запознайте се с обхвата на дейностите на Д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това.
.
Революционна едея за мир
РЕВОЛЮЦИЯ НА СЪРЦЕТО И СЪВЕСТТА
Заедно с лидерите на движението за мир, сред които беше и Нейл Буш, по-малкият брат на американския президент Джордж Буш-младши, Мун пристигна във Филипините. Страната е част от 100 дневната обиколка на д-р Мун, която предвижда посещение в сто града от 67 страни и е дълга почти 1000 000 мили". По време на своето турне Муун провъзгласи революционната идея за това как да бъде установен световен мир. Той нарича своето виждане "World Peace King Bridge-Tunnel" (Кралски мост-тунел за обезпечаване на мира по целия свят) и като че ли е по-добре то да бъде обяснено с неговите думи:

"Много хилядолетия Сатаната е използвал Беринговия проток, за да разделя географски Изтока и Запада, Севера и Юга, а така също Северна Америка и Русия. Аз предлагам да се построи мост над Беринговия проток или да се прокопае под него тунел, за да може нашата планета да бъде опасана с една супермагистрала, от нос Добра Надежда в Южна Африка до Сантяго в Чили и от Лондон до Ню Йорк и така целият свят ще стане единна общност."

Идеите на д-р Мун за бъдеще на мир и хармония между расите и народите наистина е пред нас. Икономическия прогрес наистина позволява, чрез световна магистрала светът да се превърне в едно голямо село. "Бог ни предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение. Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени между раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание. Съединените щати и Русия могат да станат едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световните религии могат да обединят усилията си, за да успеем в този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяването на мирния идеален свят, където хората повече няма да воюват помежду си." - Сан Мьон Мун

В идващите години хората все повече ще могат да пътуват, бариерите които сега изглеждат непреодолими естествено ще изчезнат. Междуетническата и междурелигиозна омраза също ще останат само като болезнен спомен от миналото.
Института за изучаване на Американските религии, нарича движението на преп. Муун, „Най-успешната нова религия на миналия век.”

Д-р САН МЬОН МУУН:Пророк или Месия?
Нострадамус директно използва името "Мун" в предсказанията си. Роден на Исток, преследван и неразбиран, носещ новата истина, обединяващ религиите срещу Комунизма, и благославящ семействата. Според Нострадамус "Мун" е месиянската личност която чакаме, и всички ще знаят за него... в началот на 21 век, чрез него ще се установи Новия свят на мир и просперитет на земята... Но преди да бъде признат "Мун" и последователите му ще бъдат преследвани предсказва пророкът.
Д-р Мун, "Шампионът на мира", награден от Сената на САЩ... получава световно признание на усилията си за мир. Семейната Федерация е централната организация въплащава иделите му за здрави семейства, като основа за свят на мира. Семейната партия е политическа партия основана от Д-р Сан Мьон Мун в Южна Корея.
Противоречивите митове за Мун(Муун) и неговото движение произхождат от ролята му за краха на Комунизма. По-конкретно чрез основания от него Вашингтон Таймс и Международната организация за Победа над Комунизма. Лявата схема в България допринася за яростните атаки и лъжи срещу Обединителната църква. Преди година Германският върховен съд обяви, че забраната за влизането на Мун е противоконстутиционна, а в много страни той е приветстван на правителствено ниво.
Днес мого от наивните критици са опровергани, а д-р Мун се ползва с все по-голямо признание. Хиляди християнски пастори свидетелстват за чудесата обграждащи преп. Мун.
През последните години д-р Мун направи редица Прокламации за Мир с призив да се сложи край на разделенията и бариерите в Божието семейство и с общи усилия да изградим мирния свят за който всички копнеем. Световния Мир е основната цел на д-р Мун.
Сан Мьон Мун възстановява семействата и морала. Д-р Мун работи за изграждането на Световна Магистрала за да разреши икономическите и културните проблеми на света. Исус води и подкрепя директно д-р Мун от духовния свят.
Библията и Нострадамус предсказват за него
Милиони смятат, че Сан Мьон Мун е Второто пришествие на Христос. Нострадамус пророкува за "Мун"; раждането му на Исток, преследван и неразбиран, носещ новата истина и спасение на света. Настрадамус заявява, че той ще обединява религиите срещу червеното (Комунизма). Библията говори за появата на Червения Змей (Комунизма) и раждането на безгрешно момче веднага след това, което ще сложи края на Комунизма, ще мине през преследване и отхвърляне от това поколение и ще кани хората от цял свят на голяма Свадба, но много от поканените (хрисияните) не ще пожелаят да дойдат. Според Библията Исус ще заяви на тези, макар и много вярващи и вършещи чудеса християни, "Не ви познавам, махнете се от мене злодейци", ако не приемат Второто пришествие. Според Библията Второто пришествие ще бъде нова личност с "друго име, което никой не знае," а не самия Исус. Второто пришествие на Илия бе осъществено по същия начин, в лицето на Йоан Кръстител (друга личност, с ново име, но същата мисия). В ръкописи от корейски пророчества от преди 500 години, в абсолютно съгласие с Библията и Настрадамус, се подкрепя твърдението, че Месията ще се роди на Исток (в Корея), ще бъде преследван преди да го разпознаят и приемат. И Библията и Нострадамус и Корейските пророчества са единодушни, че името му ще бъде "Мун". Всички те са единодушни, че това ще се осъществи в нашите дни (края на 20, началото на 21 век.). Като чуете за небесния син идващ с облаците (от свидетели), заявява Библията, "вдигнете очи и знайте, че скоро Царството идва." В множество послания от духовния свят основателите на основнте религии (Исус, Буда, Конфуции, Мохамед и др.) свиделстват на своите последователи за Месиянската роля на д-р Мун. Те призовават земните си последователи да последват и разберат ученията на д-р Мун, да преодолеят различията си и да се обединят, както те самите са единни в духовния свят. Тези свидетелства бяха публикувани във всички основни вестници в САЩ и много други страни.
Предсказано е че ще бъде преследван
Добрите хора винаги са били преследвани и неразбирани. ПРЕДСКАЗАНИЯТА ГОВОРЯТ ЧЕ ТОЙ, МЕСИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕСЛЕДВАН И НЕРАЗБРАН. Дали наистина това не е Сан Мьонг Мун? Не Сектите са истинския проблем днес, а тесногръдието, корупцията, аморалността и егоизма, срещу които д-р Мун усилено работи. Както и пророчествата предсказват той е преследван и хвърлян неколкократно в затвора. Но днес, уж сектата или Империята на Мун, е разпознавана все повече, като надеждата за света. Невежеството по отношение на приноса на д-р Мун и признанието, което той получавава по света е факт. Преподобния Мун не създава Обединителна църква, както някои мислят! Исус го призовава да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. Т.нар. "секта" на д-р Мун(Муун) е критикувана от комунисти, хомосексуалисти и други аморални сили. Дали империята на Мун наистина няма да донесе Световния Мир обещан от Бог? Времето ще покаже!

"Дарвин изправен пред съд" - Най-новите научни открития доказват интелигентен дизайн. Теорията на Дарвин съдържа множество допускания, които съвременните научни открития отхвърлат напълно. В учебниците по Биология децата изучават схеми на развитието, които са отдавна опровергани... Религиозен фанатизъм на дарвинистите не позволява децата да получат адекватна научна информация.
В много щати на Америка учени представиха данни за най-новите генетични открития и със съдебно решение бе утвърдено, че дарвиновата теория за произхода на видовете съдържа грешки и в училищата не трябва да се преподава неговата теория. Съдебните решения постановиха, че ако се преподава дарвинизма в училище, той трябва да се споменава само като една съществувала теория и задължително да се иснасят и новите научни факти, които опровергават много от тезите му.
Преди години ситуацията бе точно обратната. През 1987 Върховният Съд на САЩ е разгледал 2 случая - Съдът постановява - "Креационизма" е религиозно учение". Наистина креационизма с твърдението за сътворение в шест буквални дни е не само "Религиозно", но и фаниатично твърдение. Всъщност бих казал "Анти-религиозно", и водещо хората към неверие...
Но най-новите генетични открития на учените, обръщат делото от 2005 - (в този процес вече става дума за "intelligent design" (интелигентен дизайн) вместо за креационизъм...). Първоначално съдиите го свързват с единственото познато, Креационизма. Съдът постановява - "Изучаването на "интелигентен дизайн" в часовете по биология в училищата за невъзможно, а преподавателя е отстранен от длъжност.
Но развитието продължава: Следват още серия от дела, и през 2007 няколко щата постановяват, че Дарвинизма е неправилен... имаше статии озаглавени "Дарвин изправен пред съд" и т.н. Оказа се че училищната система от предразсъдъци към религията автоматически отхвърля и не приема най-новите научни открития, които доказват интелигентен дизайн. С други думи, сложната кодова информация на ДНК е невъзможно да съществува без зад това творение да стои невероятно интелигентно същество - Творец или Бог, както и да го наречем.
В серия от дела бе доказано, че теорията на Дарвин е пълна с допускания, които съвременните научни открития отхвърлат напълно. Например за "Естествения подбор и еволючията на видовете", днес се знае, че всяка генетична промяна в природата остава без потомство. Като катъра, мулето и другиподобни... Промяната не е бавна и наследствена, както твърди Дарвин, а се осъществява със скок, и то директно на генетично ниво. Новите научни изследвания доказват също, не бавна еволюция на видовете, които постепенно се разклонявали в нови, както Дарвин е предполагал, а точно обратното, бърза революция на многобройни видове още в началото на появата на живот. А това е невъзможно да стане, чрез бавен еволюционен процес.
Оказва се, че в учебниците по Биология децата изучават схеми на развитието, които са отдавна опровергани... Отговора бил, "да може да не са верни, но поне показват това което е прието". С други думи говорим за религиозен фанатизъм у Дарвинистите, които не желаят децата да получават свободно научна информация и в часовете им да се дискутират нови генетични открития...
Интелигентния дизайн "intelligent design" е научна теория, но тя все повече ще бъде използвана и от вярващите, въпроса е да се прави разлика между "сътворение 6 дни" (религиозно фанатично), и интелигентно сътворение за милиярди години (което доказва науката).
Или на кратко казано, днес и науката, може би, дори по-добре от религията показва, че Бог съществува. Най-скорошните открития относно Големия взрив доказват същото. Те шокират научния свят с факта, че появата на звездите не е хаотично, както се е предполагало, а много точно и логично, като закодирано послание към човечеството.

СПОРТА В ПОДКРЕПА НА СВЕТОВНИЯ МИР
Пеле, „Царя на Фудбола”, подкрепя д-р Мун в спортна инициатива за мир. Виждането на д-р Мун (Муун) е че враждуващите нации, класи, религии и раси е по-добре да се съревновават в спорта отколкото на бойното поле.
Футбола е естествен мост между култури, религии, раси, етнически групи и нации. Поради тази визия за футбола, като мощна обединителна и миротворна сила д-р Мун основа през 2002 Световната купа по футбол за мир.
Турнира (The Peace King Cup) подкрепя световния мир чрез футболни игри, надхвърляйки бариерите на идеология и религия. В турнира участват световно известни футболни отбори които представят различните континенти.
С подкрепата на Пеле, „Царя на Футбола”, Купата за Мир се роди от желанието за преодоляване на идеологическите различия можду нациите, и мост между расите и религиите. Купата за Мир цели да обедини всички хора по света в името на мира, като световен фестивал на характера, спортменството и честната игра.www.peacecup.com/eng


25 години Вашингтон Таймс
Тачър поздрави д-р Муун за приноса му с основания от него Вашингтон Тайс за мирното приключване на студената война.
Лейди Тачър изпрати най-добрите си пожелания за 25 годишнината на Вашингтон Таймс. Тя изрази голямото си желание да присъства лично и признанието си за "точните коментари и най-висше ниво репортажи" за четвърт век от съществуването на вестника.
В поздравлението си тя заявява: "Не бе лесно когато основателя на вестника, д-р Муун, започна Вашингтон Таймс... но можем да бъдем сигурни, че докато Вашингтон Таймс съществува консервативните възгледи не ще бъдат удавени... Имам предвид твърдото изправяне на вестника срещу Съветския Комунизъм и подкрепата, която той даде на президента Рейгън и на мен самата за приключване на Студената война".
Маргарет Хилда Тачър, Баронеса Тачър е първата жена министър-председател в Обединеното кралство от 1979 до 1990 г. Тя е член на Консервативната партия и е наричана Желязната лейди в Съветската пропаганда.
Самия д-р Муун и движението му от неправителствени организации посветени на мира и диалога попадат под остра критика от множество комунистически настроени институции. Ролята му в падането на Комунизма е многократно признавана от Белия дом. В писмото си към д-р Муун, Тачър подчертава, "... И за това има достатъчно критици и песимисти, но аз не съм от тях".

Муун: ОТ ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ПРИЕМАНЕ
Рязък обрат в международното отношение към световния религиозен и обществен лидер, Сан Мьон Мун.
Д-р Мун е известен като основател на Вашингтон Таймс, изиграл централна роля за падане на комунизма, е признат за шампион на междурелигиозния диалог и революционен подръжник на семейните ценности.
В миналото преп. Мун често се стрещаше с медийни атаки и неразбиране. Днес по-цял свят се наблюдава рязък обрат в това. Примери долитат от всички краища на света едва ли не всекидневно.
В Парагвай синът на д-р Мун организира Световен фестивал за мир в зала с 25 хиляди души. Но хората показват толкова огромен интерес, че министърът на туризма изразява притеснение: „Целия Парагвай се интересува от това събитие, а тази зала е прекалено малка.” Полицията блокира движението на колите цели десет пресечки, нещо което не е правено никога в историята на нацията. Дори при папското посещение това не се е случвало.
Само опашката за билети се проточва над двадесет пресечки със десетки хиляди чакащи. Дори и когато вали и през ноща чакащите остават, само и само да могат да присъстват на събитието. Статиите показват снимки от хеликоптер на този невероятен прецедент. „Никога в историята на Парагвай не е имало подобно събитие. Това Движение за мир раздвижи цялата нация”, коментира един от вестниците.
Кой в миналото е очаквал движението за мир на д-р Мун, един започнал от нищетата на опустушената след войната Корея, да премине през световно преследване и да достигне толкова силно световно влияние и признание.
Пионерът в борбата за човешки права и десетократен конгресмен, преп. Уолтър Фаунтрой отбелязва: „Аз подкрепям напълно преподобния д-р Сан Мьон Муун, защото той влага всичките си финанси и целия потенциал на организациите му за две основни цели; мирът и семействата.” Сенатор Лари Преслър добавя: „Моето възхищение от Д-р Муун и съпругата му нарасна безмерно. Неговата енергия, визия и отдаденост на каузата на мира са несравними в историята на човечеството.”
След като разбират визията на д-р Мун за световен мир, конгресмени предлагат пълна подкрепа и с целия си персонал организират конференция в зградата на Корейското национално събрание с 300 членове на Националния съвет и посланници на Корея от други нации. Събитието бива предавано по телевизията и няколко кандидат-президенти се изказват. Този феномен също става често явление. Много правителства по света вече осъзнават ползата и дават пълна подкрепа на организациите на преподобния д-р Мун.
Изследване за причините на този обрат в отношението показва, че това се дължи на революцията на интернет. Силите които не желаеха истинската информация за огромния принос на д-р Сан Мьон Мун да излезне на яве, лесно успяваха с малки негативни кампании да настроят обществото така, че дори да не желае да чуе. Тези преднамерени негативни сили разчитаха, че страхът който вкарват в сърцата на хората ще е достатъчен инструмент за техните егоистични каузи. Днес обаче живеем в ерата на свободния достъп на информация и хората сами могат да открият фактите и разберат истината без някой да ги манипулира преднамерено към негативизъм.


Как се учим на любов

Unification Family Therapy
Без да се преживее, любовта не може да се научи.
Пример за това са децата отгледани от животни. Те са неспособни да съчувстват или изпитват любов. Те не са преживели любовта на родителите си. Психологическия период в който е трябвало да развият тези способности е отминал.Любовта се научава чрез физическа интимност
· Най-силния движещ импулс при децата е нуждата им от интимност
· Те биха направили всичко за да я получат (по правилен или неправилен начин)
· Преживяната интимност е единствената интимност която те познават и търсят в живота си
· По начина който са я получавали в детството те ще я изразяват в целия си живот

Неправилна интимност:
Предаване на безпокойство в интимни моменти
Понякога родителите систематично предават безпокойствата си, проблемите и негативните чувства на децата си. Това обикновенно се прави в най-интимните моменти на сърдечно споделяне. Те не осъзнават, че за децата им това ще е най-дълбоката форма на интимност и любов която ще научат. По-късно в живота си тези деца винаги ще търсят сърдечна връзка с другите на базата на споделяне на всякакви негативни чувства, безпокойства и критики. Това ще се превърне в техния живот, тяхната идентичност, понеже то е същината на техните сърца. Сърцето им е пристрастено към наркотика на негативните чувства. В Обединитлената Терапия ще възприемем термина Триангулиране, взаимстван от Семейната Терапия, за да обясним този процес. В Принципа това съответства на грешната природа за Размножаване на злото, и по-специално предаване на негативните ни чувства на другите по най-ефективния, силен и сърдечен начин.
ЗАБЕЛЕЖКА:
· Този процес не е логически основан, с цел търсене на разрешение на ситуация. Централния, макар и неосъзнат мотив, в тази „игра” е получаване на негативните Витални елементи, чрез извъртяното сърдечно споделяне към което те са пристрастени. Поради това всички действия на даване и получаване са напълно емоционални и лишени от логика. Инициаторите дори не осъзнават, че те са тези, които са предали тези негативни чувства на другите и по-късно ще използват тяхната негативност, като основен довод за собствената си негативност. Това се дължи на факта, че те са неспособни рационално и зряло да осмислят и контролират собствените си емоции, както и тези, които другите им предават. И най-нелогичните обвинения напълно обземат чувствата им и те са неспособни на друго освен да ги Триангулират (Мултиплицират), което разбира се не води към разрешение, а само към влошаване на ситуацията. (Transactional Analyses)
„Нека се научим да се освобождаваме от безпокойството и прекалените притеснения. Помнете израза, „Да се безпокоите прекомерно е като да седите в люлеещ се стол. Дава ви занимание, но няма да ви доведе до никъде” Това представляват прекомерните притеснения.” (Hyung Jin Nim, Having God's strength and letting go)
Но помислете за момент за ефекта от предаване на нашите притеснения на децата ни. Най-разрушителен е когато целта е да се предизвика съпричастност от страна на децата в съпружески конфликт, настройвайки ги така на наша страна срещу другия им родител. Това ще унищожи същността на сърцето, съвестта и характера им. Това е самата есенция на стореното от Луцифер на Ева.
Всяка форма на неодобрение един към друг от страна на съпрузите, вербално или с жестове, ще бъде копирано от децата и ще унищожи завинаги основата за връзка на доверие в тях. Това унищожава най-основната връзка във вселената, връзката родител-дете.
След като вече няма да са способни да вярват на собствения си родител, те няма да могат да имат доверие и сигурност в когото и да било. Това ще ги направи емоционално нестабилни за цял живот, понеже всяка дума или жест подсъзнателно ще се възприема негативно и като заплаха.
Към това се добавя и придобитата в семейството лесна емоционална зависимост от чувствата на другите. Използването на децата като емоционален отдушник в тези негативни триъгълници води до липса на емоционално разделение и независимост. При тази връзка негативните емоции са се предавали безпрепятствено във възраст където детето не е било способно логически да оцени ситуацията. Така детето не е развило емоционална зрялост и дори в зряла възраст ще бъде лесно обладано от негативните емоции и неспособно да ги контролира и овладее. Още повече те подсъзнателно ще търсят дори работят за създаването на такива ситуации, за да могат да си набавят негативните витални елементи от които техния живот е станал зависим. С други думи, сърцето и любовта им се изкривяват и опрочават..


Възпитание на Децата

Unification Family Therapy
"Човечестшото дължи на децата
най-доброто, коеот мовеже да даде..."
ООН – "Декларация за Правата на Детето

Всички желаем да бъдем по-добри родители и учители. Има няколко простички методи, които ни дават способност да извлечем най-доброто от децата. Те се базират на най-основния и добре познат от Принципа процес на Даване и Получаване в съчетание с разбирането на дестската психология на възприятие.
Грешки които можем да допуснем като родители
С погрешни думи и заплахи можем да настроим децата си негативно за целия им живот. Как става това? Понякога в забързания си живот забелязваме децата си само тогава, когато се държат лошо. Ние винаги сме там, за да им направим забележка, когато не слушат, допускат грешки, получашат слаби оценки, вдигат силен шум, карат се с братчетата или сестричетата си.
Грешки при възпитанието
· Децата търсят интимност
· Дори и тя да е под формата на бой и порицание
· Ако белята ще им донесе това внимание те ще я направят
· Това ще стане метода им за получаване на интимност
Имайки повече давани и приемане с тези отрицателни изяви ние всъщност ги стимулираме и генерираме енергия за тяхното усилване. Детето естествено и подсъзнателно търси интимност, и ако му се обръща повече внимание когато върши пакости то ще продължи да ги прави всеки път когато има нужда от него.
Но за да бъде стимулирано доброто поведение то също трябва да бъде оценявано. Ние трябва да даваме много повече внимание и любов на децата когато покажат и най-малкото подобрение, вместо да се фокусираме да откриваме и порицаваме грешките. Ние трябва да се фокусираме да им казваме какво обичаме да правят, вместо вечно да ги гоним с команди какво не трябва да правят. Това са елементарни грешки които често допускаме като родители. Те нарушават принципа за даване и приемане и са срещу постигане на добри резултати при възпитанието на децата. Просто казано, ние им предаваме нашето негативно мислене и мироглед без самите да осъзнаваме какво правим.
Погрешно придобити навици
· Да търси интимност по погрешен начин
· Да мисли и реагира негативно
· Да оценява с външни субективни критерии
· Да бъде хуманист


Използвайте положителни изрази с децата си
Положителните изрази ви помагат да получите това, което искате
Да се фокусираме върху негативните неща, да мислим и виждаме нещата негативно, това са навици, които често са вкоренени в подсъзнанието на децата от детството. Например, обърнете внимание, дали ползвате положителни или отрицателни команди в семейството си.
Нека дадем следния пример: детето се затичва към вратата и тъй като вие предполагате, че излизането му ще бъде доста шумно, му нареждате: "Не блъскай вратата!". Как си представяте сценария след тези свои думи "Не блъскай вратата!" - какво ще последва? Разбира се, затръшване на вратата.
Това е така, защото сте използвали отрицателно твърдение. "Отрицателно" не означава, че то е било лошо, просто дава противоположна представа за това, което желаете. Помислете за момент, как бихте изразили молбата си чрез положително твърдение? Има нчколко начина. Бихте могли да кажете: "Ако обичаш, затвори вратата внимателно" или "Моля те, излез тихо!". Това са положителни твърдения, защото думите създават мисловни образи на това, което искаме.
Думата "недей" е сигнал, че следва отрицателно твърдение. Трябва да спрем, да помислим и да осъзнаем какво желаем в действителност и да създадем положителна мисловна картина, според която съзнанието на детето да действа положително.
Представете от колко голямо значение е използването на положителни твърдения при възпитанието на децата ни. Осъзнайте колко важно е да си служите с думи, които създават у тях мисловни картини, които вие бихте желали.
Какво ще научат децата
Дори когато във всекидневието наблюдаваме неща които не бихме желали децата ни да правят, трябва да знаем, че съществуват и по-ефективни методи да ги коригираме от критиката и наказанията, особенно ако целта ни не е да ги научим те да критикуват и наказват.
На първо място целта ни не е наказанието, нито вечно да вървим след тях и да им казваме какво да не правят. Напротив целта ни е да ги научим как да правят нещата правилно, така че, защо вместо постоянно да обясняваме какво да не правят не започнем да им обясняваме как е добре и правилно да правят всяко нещо.
Когато родителите постоянно натякват на детето, "Не прави това" и "Не прави онова", можем да забележим, че то започва да копира същия модел на поведение спрямо другите си връстници. Но това не е всичко. Дори когато порасне това дете ще има тази тенденция подсъзнателно, много дълбоко вкоренена, да осъжда постоянно поведението на околните според тези външни и твърде незначителни и субективни критерии насадени от родителите.
Какво всъщност искаме да предадем на децата си? Като Благословени семейства ние желаем да научим децата си не на външни и хуманистични ценности през призмата на които ще пречупват всичко през живота си, а вътрешни, абсолютни ценности според пръвоначалния идеал на Бог.
Ако осъзнаем описаното до тук, ще разберем как методите ни на възпитание всъщност определят и ценностите които предаваме на децата. Нашите всекидневни действия в опита ни да ги възпитаваме са носител на мироглед който автоматически се възприема от тях. Така че ако целта ви е да им предадете негативен мироглед продължавайте смело с негативните команди. Ако ли не, то спрете да го правите.
Наивността на критиците
Що за култ е любимата секта на Стоян Ганев?
За уж- сектата Мун /Муун/ се заговори в България непосредствено след 10 ноември 1989 г. Особенно след организираната от тях Анти-Комунистическа конференция през 1991. Д-р Муун е известен с ролята си за падането на комунизма. За /мунистите/ невярно се твърди от някои, че уж са нерегистрирани, а те имат официална регистрация в България. Само неосведомените не знаят това, а точно те се пишат за «осведомени». Проблема е, че лъжливо се поднася на обществото, че говорим за секта, култ, обединителна църква. Д-р Муун никога не е основавал такава, и неговата дейност е междурелигиозна, в сверата на диалог и помирение към световен мир. Което в същността си е точно обратното на секта /деление, цепление/. Днес дори ООН признава д-р Мун за шампион на междурелигиозния диалог.

Поради факта, че основните организации основани от д-р Муун се ползват със специален статут в ООН, бившия външен министър Стоян Ганев неизбежно е имал пряк контакт с тях. Медиите лъжливо информираха, че той е присъствал на световни събрания на «сектата» в САЩ, без да имат представа, че говорим за Неправителствени организации от много високо равнище и с огромен спектър и принос в обществения живот. Това че Ганев е личен познат с основателя на уж- култа /или секта/, е просто смешно да се използва за обвинение. Всички Американски президенти също са присъствали и изпращали представители на събития организирани от Обединителното движение. Нито един от тях обаче не би го нарекъл секта. Нелепо е да се смята че видни политически, религиозни лидери, нобелисти и знаменити учени от цял свят участващи в събития на Федерацията за мир са неинформирани. Факт е че нашите медии са неинформирани, или по-лошото, дезинформирани целенасочено от елементи на бившата държавна сигурност.

Поради факта, че д-р Муун дискредитира маневрите, тактиките и злоупотребите на комунистите чрез основания от него Вашингтон Тайс, мотивация за насочени лъжи и критика не липсва. Критикуваше се, че Стоян Ганев "имал намерение да привлече няколко милиона долара като инвестиции за страна ни" от нетрадиционното религиозно движение. Това обвинение разкрива кого и от какво го е страх. Ако д-р Муун основе филиал на Вашингтон Тайс в България, ще е трудно за някои да прикриват далаверите си и да манипулират обществото чрез съществуващия ляв контрол на медиите. Точно това се получава в САЩ, когато цялото медиино пространство става ляво и за президентите е трудно да предприемат анти-комунистическа дейност без да попаднат под яростна критика. Манипулираното така общество лесно се вдига на демонстрации уж за мир и разоражаване, докато Комунизма безнаказано завладява нация след нация. Не само това но светът остава безучастен и сляп за милионите невинни жертви избити без съд и присъда в ново-комунизираните страни. Например, навсякъде се тръби за 60 хиляди Американски войници пожертвани в Южен Виетнам, а нито медиите нито обществото забелязва, че при идването на комунистите 3 млн. биват избити.

Бившият външен министър преподава в щатски университетсъс който се финансира от Мун. Не се отбелязва обаче, че децата на много Български политици също учат там. Тогава и те ли са сектанти. Не се отбелязва, че студенти от този университет са участвали в дизайна и проектирането на някои технологии коитио и самите ние ползваме. Нима и притежателите на джип Чироки са сектанти, понеже страхотния им дизаин бе направен точно в Университета Бриджпорт. В интервю консултанта по образованието в чужбина Мадлена Тодорова обяснява: "Определено най-често ни задават въпроси за опасността детето да попадне в секта. Притесненията обаче са неоснователни. Например в САЩ наистина повечето университети са издържани от някоя църква, но там има такава религиозна свобода, че никой не налага определена вяра. Ето, университетът на Бридж Порт е издържан от Мун. Там вече учат 30-40 българи. Нито едно от децата обаче не се присъединило към сектата."

Огромен е приноса на Сан Мьон Мун за развитието на корея. Преди 40 години, той внася технологии от запада и развива тежко машиностроене с което дава основата за развитие на автомобилостроенето в Южна Корея. Д-р Муун бе проведена срещата между лидерите на двете Кореи. Дори шестстранните преговори днес със Северна Корея се провеждат благодарение на него. Единствено на него Северна Корея позволи да развие производство на автомобили, постори хотел, и организира туристически екскурзии от Южна Корея. Поради разбирането си, че океанските ресурси са от огромно значение за бъдещето, д-р Муун създава стотици Японски ресторанти които тогава не са популярни. Днес благодарение на него всички ги знаят и Сушито е доста популярно. По тази нелепа логика, ако сме яли суши може би се превръщаме в сектанти. Може да звучи подигравателно, но наистина всички изкривени негативности срещу Сан Мьон Мун са наивни, глупави и невежи фабрикации.

След като Стоян Ганев стана началник на премиерския кабинет, в България се разпространи слухът, че той е лансирал идеята за някакво, макар и формално, признаване /разбирай регистриране/ на сектата у нас. Страха обаче бе, че неговото влияние ще е голяма пречка за левите интереси. Не само той, а всички десни политически елементи бяха систематично атакувани от медиите и след това заменени с изкуствената опозиция на Сидеров. Така лявото пространство в България вече има пълен медиен и политически контрол, а политическите игри са просто театър за заблуда на обществото. Ако хора като Стоян Ганев имаха влияние в политическите насоки на страната, България вече щеше да е ценна инвестиционна дестинация. Заплатите щеше да са поне 2 пъти по-голями от настоящите. Макари в полза на обществото това нямаше да е в полза на дъжащите монопола в това отношение и изкупуващи държавата ни на безценица пред очите ни. Просто когато Ганев ни говореше трябваше да чуем какво казва, а не да се подведем и заслепим от безмислените критики.

Какво всъщност представлява любимата секта на Стоян Ганев? Основател и водач на т. нар. Обединителна църква бил Сан Мюн Мун. Е кой го интересува, че църква никога не е основаване от д-р Муун. Нали е важно да се всее страх и манипулира народа. Самите думи «секта» и «култ» са фабрикувани с тази манипулативна цел. А и народа ни има дългогодишен навик да се поддава на комунистическата пропаганда.

Многократно сме чули, че Сан Мьон Мун е роден на 6 януари 1920 г. в Северна Корея. 10-годишен станал християнин, а на 16 години в молитва видял Христос. Самия Исус го уполномощява да изпълни задачата, която поради разпъването си Исус не е успял да завърши – изграждането на Божието царство на земята. Днес 70 години по-късно виждаме, че макар и 88 годишен, ентусиазма и решителността за изпълнението на това обещание дадено пред Исус не са го е напуснали. Изумителното е, че независимо от скептицизма на критиците той успява да създаде световна Империя от организации, бизнеси, медии, университети, основа способна да бъде трамплина за промяната на света дори пред лицето на безсилните да го спрат критики и лъжи. "Работата на Преподобния Муун и неговото движение могат да преместят планини и може би един ден ще служат, като опората на архимед за промяната на света", заявява проф. д-р Мортън Каплан от Чикагския университет.

Може да не съществуват човешки учения, затова че Христос ще се роди физически втори път, за да извърши "незавършеното физическо спасение", но пък самия Исус в Библията заявява, че ще даде мисията си на друг който победи да върши дела чисти като неговите. И какво зло има в това ако някой успее и изгради свят на мир, хармония и разбирателство както Бог обещава. Днес 144 Есета на политически и религиозни лидери, както ина световно известни учени свидетлстват за приноса на Д-р Сан Мьон Мун за света и за техния личен живот. "Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това", призовава Д-р Ф. Зонтаг от Колежа Романа.

За 10 години преп. Муун успешно разширява Асоциацията си за обединение на разпокъсаното християнство в Южна Корея. В тесногледото следване само на личните си интереси разбира се много християни са вбесени от бързото му развитие. През 1971 г. пристига в Америка, където дейността му бързо процъфтява и за пореден път това предизвиква паническа вълна от преследване. Всеки фалшив слух иобвинение е от полза и се раздухва усилено само и само да блокира развитието, но това не се случва. До 1985 година той вече е установил фундамент на базата на който може да има силно медиино и политическо влияние, което той активоно използва за да обърне медиината и политическата атмосфера и подкрепи резките програми на Рейган за надделяване над комунизма. В целия този процес на развитие той създава редица бизнеси с които спонсорира редица организации в каузата за Световен мир. Днес кореецът е считан за милиардер от невежите критици, без те да имат представа, че всичките бизнеси и имущества принадлежат на организациите които той е създал да работят в служба на човечеството и мира. Д-р Муун не оставя дори наследство на децата си, въпреки това всички те са много успещни бизнесмени и отдадени наследници на идеалите му за постигането на световен мир.

Д-р Муун е собственик на редица медии с голямо политическо и социално влияние, както в Америка така и по света. Сред тях е авторитетният вестник "Вашингтон таймс", също и политическото списание "Инсайд", агенцията "Юнайтед Прес Интернейшънал" и редица други. Сега последователите на учението му по света са над 10 милиона, но повече от 400 млн. са участвалите в организираните от него Международни, междурасови и междурелигиозни свадби. които са един безпрецедентен израз на желанието и решителността на участниците да изградят истински семейства изпълнени с истинска любов и да надхвърлят бариерите, които разделят света, било то расови, национални или религиозни. "Бог не стои зад бариерите на религията или културата. Те не са нищо друго освен трикове на дявола", заявява Преп. Муун, "Той ги е използвал, за да управлява над човечеството в продължение на десетки хиляди години". "Кой друг метод, ако не смесените бракове ще даде възможност на бели и черни, юдеи и мюсюлмани, ориенталци и западняци да заживеят като едно всеобщо цемейство." Децата от тези бракове не ще носят в себе си предразсъдаците от миналото.

Сан Мюн Мун е смятан от някои за секта от други за месия, и може би наистина той е изпълнението на обещаното от Исус Второ пришествие. И какво лошо има в това, ако той наистина спомогне за изграждането на мирния свят. Въпреки че доктрините му често биват неразбирани от много християни днес се наблюдава засилваща се подкрепа и одобрение на дейноста му от десетки хиляди християнски пастори. Това допълнително шокира и плаши незапознатите. Непознаването на нещо винаги води до страх и предразсъдъци. Но до голяма степен точно това е което д-р Мун прави. Дой предизвиква и разбива съществуващите исторически предразсъдаци, омраза и враждебност, било то религиозни, расови или културни.

Множество отркровения както и самия успех който той постига свидетелстват за това, че подкрепата на Иисус и Бог е винаги с него. Самия д-р Муун отдава целия си успех и дори факта, че все още е жив, изцяло на Бог. Според някои Мун директно атакува библейския догмат за Троицата, според която Бог е един в три различни Личности - Отец, Син и Святия Дух. Други теолози се възхищават на начина и яснотата с която той разрешава този исторически спорен въпрос. Ако проследим първите християнски събори, ще разберем колко жестоки спорове и конфликти, колко гонения, разцепление и разруха е донесла тази неясна и вяла концепция. Когато Китайския император приема християнството, още преди Император Константин да направи това, много скоро той се изправя пред огромен проблем. Различните секти в християнството твърдят, че те са прави обвинявайки яростно другите християни. Това заплашвало империята, така че той нямал друг разумен избор, освен да забрани тази отровна секта, християнството. Безбройни са примерите за ужаса който тези спорове са донесли на човечеството. Това което Исус е призовал Муун да направи е да спре това безумие и обедини децата на Бог. Никой преди преподобния Муун не се е дори замислил за болката в сърцето на Бог, наблюдавайки своите деца в това безумно и безмислено състояние на спорове и конфликти.

Според д-р Мун истината не е дълеч от явна, Адам и Ева са се провалили да създадът семейство-модел на любов и разбирателство. Вместо това Библията казва, че Адам и Ева са прикрили сексуалните си органи след престъплението. Не е трудно да се досетим, че Първите ни предци са прелюбовдействали. Тяхната незряла и прелюбодена любов става началото и на история от незряли семейства и незряло родителство. Резултата е липса на братска любов, и неспособност да се създадът истински семейства и от там обществото и светът на истинска любов, което е бил Божия идеал, се превръщат в една недостижима химера. Библията е ясна, «Чрез първия Адам всички умряха, чрез последния Адам всички ще живеят». Това ясно показва, че това което Адам не е успял да осъществи някой ден ще се появи друг който най-накрая ще осъществи, а това е установяването на истински семейства, а от там, истинско общество, нация и свят.Новите Адам и Ева, наречени "истинските родители", не са никой друг, а г-н и г-жа Мун. Може би наистина преп. Мун изпълнява обещанията на Библията за "Свадбата на Агнето", на която всички са поканени. Може би наистина както Библията предупреждава, "поканените" (християните които най-много са чакали) не ще пожелаят да дойдат и тогава Бог ще е принуден да събере хора от всички религии, дори невярващи които да участват. Не ще ли се повтори тогава ситуацията с Фарисеите които отгвърлят изпратения от Бог в невежествтото си и самоувереността, че точно те са спасени. Не ще ли се изпълни тогава и предупреждението на Исус, че дори на най-отдадени християни ще е принуден да заяви, "Махнете се от мене вие злодейци," ако те се провалят да подкрепят този който той е изпратил. Поне едно не можем да се съмняваме, че откакто Исус младия Мун, живота му напълно се е променил и е напълно отдаден за постигането на свят на културата на сърцето, любовта и съвестта.Обединителите не се отказват от родителите и семейството си, както невежите критици обвиняват, а обратното, винаги трябва да обичат и да обединяват. Това става най-важното в живота им, как да се обединят като съпруг и съпруга в истинска любов, как разрешат съществуващите разделения и конфликти в рода, обществото и света. От тук може да разберем, защо те, за разлика от други секти, вместо да се отделят от обществото и отдадът изцяло на движениет, напротив те отдават всичко за другите и стават много социално отворени. Не им е нужен д-р Мун или друг да им казва какво да правят, както критиците по презумция смятат. Приелите тази идея стават обединители в сърцата си, те много ясно и трезво осъзнават ценността на семейството, възпитанието на децата и нуждата от живот за другите за да преобразим света.Критиците отново грешат; Сан Мьон Мун не измества Исус като Месия, напротив, той изпълнява отдавнашния копнеж на Исус да се появят и други като него. Д-р Муун учи, че ние всички трябва да станем като Христа; месии за нашето семейство, за нашия род и нашата нация. Все повече християнски пастори започват да осъзнават тази разлика между обвиненията и действителността и откриват ново вдъхновение и мотивация, от неговия пример, да работят за преодоляването на историческите предразсъдъци и бариери и постигането на световния мир.

Фалшивата легенда твърди, че никой преди брачните церемонии провеждани от него, не знае кой ще е новият му брачен партньор. Истината е че всички знаят, и реалността е че от 400 млн. Благословени семейства, много малък процент са тези които са имали желанието и шанса да бъдат съчетани директно от него. От малък Сан Мьон е бил известен със способността си ясно да види какво ще бъде бъдещето на една семейна двойка, дали ще се разбират или ще приключи нещастно. Още в детството му от селото са идвали да се допитват до него. Това обаче, което Обединителното движение стимулира, е международните и междурелигиозни бракове, като най-ефективния начин за премахване на историческите предразсъдъци.

Друг фалшив мит е, че "Обединителната философия" отхвърля божествеността на Иисус Христос. Това е отново резултат на прибързаното в невежеството желание да се критикува непознатото. Това е същия исторически конфликт който е делял и цепил християнството през вековете, до колко Исус е Бог и доколко човек. Вялата християнска концепция просто замазва нещата и е изградена на базата на исторически спорове и борби за лично влияние и интереси. Прочетете кървавата история на християнството свързана с този проблем. Всеко следващо обявнение е целяло да отреже и обвини неудобните в ерес и сектанство. Резултатът е разкъсано християнството на хиляди деноминации. Това го прави нефункционално в борбата с аморалността и атеизма. Д-р Мун е обединител и по този въпрос. Той просто обяснява как двете крайности за които се е спорело толкова много, са и двете верни, и каква е връзката между тях. Което отново е основа за помирение и спиране на един исторически проблем.Прибързаните критици си мислят, че според Обединителното разбиране Исус се е провалил. Те пропускат подробността, която всеки знае, че не Исус, а Еврейския народ се е провалил да го приеме. Също в невежеството си обвиняват, че мунистите могат не само да достигнат Христа, но и да Го надминат. При обединителите обаче липсва такава концепция, надминаването за тях е единствено в това да обичаш другите и развиеш сърцето си да живееш за другите. Акта на Исус да даде живота си за спасението на убииците си е най-висш пример за това, че трябва да се научим да живеем за другите, нещо което самото християнство е имало най-голям проблем да практикува. Лесно е всеки да заявява, че той вярва истиски в Исус, но въпроса не е в това, важното е дали живеш според това което Исус ни учи. Да критикуваш другите е сектанско отношение, обединителите обратното на това инвестират всичко да спечелят сърцето дори на най-големия си враг. Според мен това е и една от основните причини защо те са успешни там където човечеството е било неуспешно до днес, например междурелигиозния диалог. Те са пример за това, че истинската любов има силата да премахне всички бариери.

Критиците се опитват да прокарат фантастичната идея за «промиване на мозъци», и читателите на такива негативности не се усещат как тези негативности им промиват и мозъците и сърцата, но не с любов и добри неща, а с предразсъдъци, страх, неприязън, и вражда. Ако д-р Муун е открил нещо полезно, то е, че той успява да измие сърцата на хората от точно тези неща; омразата предразсъдъците и всичко зло. Как успява ли? С личния си пример на живот за другите и здрава логика, за разлика от тази на критиците.

Негативна статия твърди, «може да се отбележи, че това, на което мунитите се надяват, спасението, за християните е извършил Иисус Христос.» Глупаво твърдение, след като не са си направили труда да разберат на какво се надяват Обединителите. Според тях идеалния Божии свят на мир, хармония и любов трябва да се изгради и то от нас - вместо безсилни да го чакаме да ни падне от облаците. Време е човечеството да се осъзнае и да спре войните, насилието и аморалността в които се самоунищожава. Време е вместо да чакаме Бог да направи всичко за нас, ние да направим нещо за себе си и за Бог; да се научим да се обичаме, да създаваме семейства изпълнени с любов, и от там естествено да се появи общество и свят на мир и хармония. Време е да разберем, че Бог е родител на цялото човечество а не само на християните. Като всеки родител, Той желае ние да се обичаме като братя и сестри, а не да спорим, кой е по-прав и по-приет от Бога. Според мен отдавна този глас на разума трябваше да се е събудил в нас, но ако д-р Мун е този който ще успее да го събуди у хората, то той наистина е месия за мен.

Статията продължава, «Когато се сблъскваме с членове на т. нар. Обединителна църква, трябва да наблегнем на това, че те очакват нещо, което ние като християни вече сме получили». Нека автора да се опита да ни покаже, къде е тогава мястото на земята без корупция, и злоупотреби? Къде е обществото където децата не преживяват болката от развода на родителите си? Къде е справедливоста в това, че едни се раждат имащи а други в непосилна бедност? Това ли е спасения свят който сте получили? Празните приказки и празните обвинения, г-н Николай Сосеров, ги пробутвайте на по-наивните.

Определено заради антикомунистическия му принос. Комунистическата машина убила 150 милиона в мирно време още диша във вратовете ни. Точно те безбожните, ни казват в какво да вярваме. Не се ли замисляме, защо всички медии в България са леви? Не е ли странно? Това никак не прилича на демокрация... а по-скоро на театрална постановка.

АТАКА е патерица на БСП
Днес четох как бившите тайни служби подкрепили “Атака” на изборите. С идеята “Атака” да бъде екстензия на БСП, която да събира разочарованите. А то така и стана. Тактиката работи и то в полза на БСП. Волен Сидеров е създаден от БСП. За целта преди 6 години той бил на специален семинар в Русия. В това е ролята му, да е контролирана, изкуствена опозиция, гарантираща победата на БСП.

Както и да го въртим това е истината. Че на кой друг биха позволили да използва СКАТ, за да критикува? Разбира се, че нация в която се играе такъв театър ще продава незаконно оръжие, както четем във вестниците.

Схемата: БСП - ДПС - АТАКА
Схемата е много елементарна. Турската партия пере далаверите и кражбите на комунистите. Всичкия грабеж БСП го осъществява под тяхно прикритие. АТАКА критикува ДПС, за да отклони погледа на обществото, и така БСП остават чисти и на власт.

В този театър на всички кукли конците се дърпат от едно място. Защо точно движението на Мун е толкова критикувано у нас? Нито има нещо лошо извършено и всеки който ги познава, признава, че са прекрасни хора, с прекрасни семейства. Тогава къде е проблема?

Тактика: Критика на неудобните чрез подставени лица
Проблемът е ключовата роля на Обединителите в падането на Комунизма. Д-р Мун идеологически разобличава машинациите на комунистите. Вашингтон Таймс, основан от Сан Мьон Мун, обръща и САЩ, и Латинска америка и целия свят с информацията, която изкарва за реалните зверства в комунистическите страни. Затова президентът Рейгън заявява, "Ние имахме желанието, но без преп. Мун никога нямаше да спрем комунизма." Също така, д-р Мун основава Организация за победа над комунизма и обучава милиони за заплахата от тази безбожна идеология - Марксизма, и тактиките на комунистите.
Днес в България, както Сидеров така и православието са просто инструменти на комунистите. А за тях, комунистическите сили, няма по-неудобен от Сан Мьон Мун.

АТАКА е създадена от БСП
АТАКА: Искуствена опозиция на БСП която подмамва опонентите й и гаратира власта й
Всеки ден - Политика: Анти Комунист

Сидеров е просто инструмент на комунистите. Русия му плаща. Той е изкуствено създадена опозиция на комунистите, за да не може да има истинска опозиция. Турската партия пък пере мръсните далавери и грабежи на комунистите, АТАКА ги критикува, а така БСП остават чисти и на власт. Всичко това е театър, и на всички кукли конците се дърпат от същото място.

Защо за всичко се критикува СДС? Защо например Д-р Мун е толкова критикуван у нас? Той е известен с ключовата си ролята за падането на Комунизма. Приноса на Д-р Муун за идеологическия срив на тази машина на смъртта е повече от решаващ. Рейган заявява, "Ние имахме желанието, но без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма." Чрез основаната от него организация за победа над Комунизма и Вашингтон Таймс той изигра най-ключовата роля в тази идеологическа война.

Защо Марксистите не бяха осъдени в България? Ние не можем да забравяме, че Комунизма бе машина за смърт и донесе 150 милиона жертви, което е много повече от предишните две стветовни войни взети заедно. Странно как такива зловещи и гигантски престъпления останаха незабелязани от съдебните ситеми и от света. Нормално е дори за едно убииство престъпника да бъде осъден, но явно да убиеш хиляди и десетки милиони не е достойно за съд престъпление.

В някои статии четем, "бившите тайни служби, които подкрепиха “Атака”". Там всичко е изчислено и предвидено, те не просто смятаха, че “Атака” ще бъде обикновена екстензия на БСП, която ще събира разочарованите, а така и става. Тактиката работи и то в служба на БСП. Волен Сидеров е създаден да остане за по-дълго време, а не да бъде за кратко време патерица на БСП. В това е ролята му, да е контролирана, изкуствена опозиция, гарантираща победата на БСП. Както и да го въртите това е истината. Че на кой друг биха позволили да използва СКАТ за да критикува? И нима не е видно, че каквото и да говорят, в крайна сметка изкарват турците виновни а БСП чисти? Благодарение на Сидеров днес БСП са без истинска опозиция и България е в напълно безисходно положение.

Разводът – това е раздялата на двама съпрузи обикновенно в следствие на дълъг период на семейна криза и конфликти в междуличностните взаимоотношения. Незрялия характер и егоизма предизвикват психическо страдание за двамата партньори, а ако има деца, те страдат още по-тежко. Развода е водеща причина за детската депресия.

Развода не е разрешение на проблем
Дори и след него, за партньорите няма никаква гаранция, че те ще могат да преодолеят слабостите на характера си и тенденцията към егоизъм, който ги прави неспособни да видят собствените си слабости. Макър и всеки да е склонен да обвинява другия във връзката, отговорността и вината най-често е и на двамата партньори. Ако единия е изневерил, то другия може би дълго и систематично е предизвиквал това с отношението и поведението си. Може би дори е лишавал партньора си в сексуално отношение.

Моделът се унаследява
Всеки брак и всеки развод имат свои психологически особености. Но може да се каже, че моделът се унаследява. Ако родителите на някой са се развели, има голяма вероятност и порастналото дете след време да се разведе, тъй като ще е склонно да реши семейните си проблеми по същия начин.

Златния период за зряла връзка
Разводът е често явление при хора, които са създали семейство преди да достигнат 20 годишна възраст, както и при тези, които произхождат от различна икономическа и социална среда. Просто психологически младия човек още не е развил необходимата зрялост, самостоятелност и стабилност на емоциите си. И обратното, след 30 за хората е трудно да се откажат от силно развитите си лични навици и да се приспособят към особеностите и стила на живот на партньора.

Можем ли да се освободим от вината
От време на време и двамата ще мислят, дали може нещата да се върнат, къде е вината, дали това е правилното решение, дали е добре за децата, какви ще са последствията от самотата. Дори и да намерят друг партньор, разрушеното и болката в сърцата и на родителите, и на децата, и на роднините ще остане завинаги.

Нуждата от подготовка за брака
Колко по-добре би било, ако обществото и родителите ни даваха по добра подготовка за тези най-важни неща от живота; семйството, взаимоотношенията и любовта? И кой всъщност трябва да виним? Семейството ли? Техните родители? Или обществото и културата на свободен секс? Със сигурност обаче, трябва да се замислим сериозно, да инвестираме всички усилия за да могат младите да създадат щастливи и изпълнени с любов семейства без нужда от развод. За да разберете визията на Семейната Федерация относно разрешаването на семейните проблеми, би било добре да прочетете прокламацията за мир на Д-р Сан Мьон Мун.

Целият свят ще е опасан от световна магистрала. Ако тръгнем в 6 сутринта ще можем да закусим в Англия, да обядваме в Ню Йорк, и да се изкъпем в Чили и приберем в София за вечеря.
Преп. Мун работи за изграждането на Световна Магистрала, която да свърже света като едно глобално семейство, да допринесе за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората. Всички столици ще бъдат свързани с високо скоростни влакове и магистрали.
Технически това е напълно възможно, а финансирането ще е много по-евтино от разходите, които в момента се правят във военната сфера. Това ще е много по-ефективен начин за прекратяване на войните от каквито и да било усилия, чрез военни и силови методи, заявяват от Надденоминационния и наднационален съвет за мир (ННСМ).
Русия съвместно с САЩ и Канада вече преговарят да подкрепят проекта за световна магистрала, който ще струва 12 милиарда... а инфраструктурата за магистралите и бързите влакове още 50 милиарда. Това ще донесе безмерна икономическа изгода, но тя ще промени коренно живота на хората и в много други аспекти.
Омразата се базира на непознаване на другите, а по международната магистрала ще може да се пътува много по-бързо и свободно, което естествено ще стопи много от предразсъдъците между различните раси, нации и култури. От друга страна въоръжаването се е използвало като средство, гарантиращо, че по-бедните няма да нападнат по-богатите. Пропастта между бедни и богати държави трябва да се премахне, така че магистралата ще спомогне да се преодолеят демографски, социални, политически и икономически ограничения по пътя към тази цел.Около магистралата, особено в райони на конфликт, ще се създадат зони на мира, където доброволци от цял свят ще живеят и работят в единство. Така светът бързо ще се превърне в едно глобално семейство на мира.
С много други проекти, приносът на преподобния Мун за човечеството и световния мир е огромен. Прочетете и за ролята на Сан Мьон Мун за падането на Комунизма! Той е известен също с Международните Свадби.

Сексуална деградация и аморалност бе причина за разпадане на могъщи цивилизации. Дали днес просто не повтаряме историята. Разводите надминават 50%, а това води до намаляване на любовта и доверието в основната клетка на обществото, където младите би трябвало да развият съвеста и характера си. От тук и социалните проблеми нарастват главозамайващо. В основата на всичко това е културата на свободен секс прокарана чрез Сексуалната революция.
Днес сексът е навсякъде и е много по-показен от когато и да е било. Със сигурност обществото ни е по-развратно от което и да е било друго в историята. Много хора приемат това за естествен еволюционен процес или за знак, че се развиваме и модернизираме. Но това не е вярно.
Сексуалната революция беше един обмислен и злобен опит да се узакони безразборния секс. Три са основните фигури, които стоят зад тази Провалена Революция: Зигмунд Фройд, Алфред Кинси и Хю Хефнер. Те искаха да променят американското отношение и закони и определено имаха лични мотиви, а не обществени правейки това. Всеки един от тях имаше изкривена и деградирала представа за сексуалността, любовта и ролята на брака и семейството. Те убеждаваха,че всякакви сексуални желания са добри, че себеконтрола е нездравословен и неестествен, и че поставянето на каквито и да е ограничения върху сексуалната изява е потискане и нарушение спрямо личната свобода.
И все пак нравствената чистота не е “старомодна” идея. Святостта на брака и семейството помогнаха на САЩ да просперира. Всъщност, моралът на хората е много по-съществен за възхода или падението на цивилизациите, отколкото тяхна военна сила, икономическа мощ или технологични достижения. Примерите са многобройни: Рим, Гърция, Могулската империя в Индия, династията Хан в Китай - всички те са били унищожени поради невероятния упадък на морала им.
Разбира се, произходът на злоупотребата с човешката сексуалност е във време далеч преди Фройд, Кинси и Хефнер. Но нека видим как тези трима умове са ръководили “Провалената Сексуална Революция”.

ЗИГМУНД ФРОЙД (1856-1939)
Д-р Зигмунд Фройд, бащата на психоанализата, е бил един от първите в своя бранш, който изучава човешката сексуалност и как тя влияе психологически. Той свежда секса до основните човешки инстинкти, непоразлични от желанията за храна и сън. Заявява, че подтискането на което и да е сексуално желание води до психологически проблеми. Твърди също, че сексуалните подтици са толкова непреодолими, че ние сме им подвластни и сме в нужда да бъдем сексуално освободени. Фройд е започнал да атакува сексуалните ни норми, наричайки сексуалното въздържание “бесилка”, причинена от социалния натиск. Той е бил пристрастен и към кокаина. Имал е сексуални и хомосексуални връзки с свои роднини. По-късно негови ученици са доказали несъстоятелността на теориите му за сексуалността.

АЛФРЕД КИНСИ (1894-1956)
Алфред Кинси е наричан “бащата на Сексуалната Революция”. Защитил е докторат по зоология, изучавайки осите. След като е приел работа в Университета на щата Индиана, той променя своето поле на работа и се заема със задачата да разруши Американските сексуални стандарти.
През 1948 г. Кинси публикува доклад, наречен “Сексуалното поведение пр мъжете”. Този доклад съдържа абсурдното твърдение, че всеки един от десет мъже е хомосексуалст. Пет години по-късно излиза неговото продължение “Сексуалното поведение при жените”. Популяризирани в медиите и оставени очевидно непроверени за десетилетия, тези доклади са приети за истина, очертаваща Американските сексуални прояви. Поради това, че той е бил първият “секс-изследовател”, неговата работа не е била оспорена, въпреки факта, че той базира своите дефрмирани схвщания върху погрешно тълкувани “научни данни”. Днес той все още е смятан от мнозина за авторитет в сексулогията.
Неговите “научни” изследвания бяха опровергани поради “несъответствия в подбора и невъзможността да се има доверие на лични разговори (І). Това поставя нещата на мястото им. Кинси е използвал добре познати педофили, съкилийници в затвора и хора със сексуални отклонения, за да представи в напречен разрез вида на “нормалния” човек. Сексът между възрастен и дете е криминален акт, наречен “педофилия”. Кинси е бил партньор в стотици злоупотреби с деца.
Най-пагубното заключене, което Кинси прави е, че ние можем да се наслаждаваме на секса от момента на раждането ни. Приемайки погрешно, че човеците са сексуално активни от ражднето си, той оправдава кръвосмешението и секса с деца. За жалост той отива дори по-далеч, като си позволява да твърди, че хората могат да имат сексуални връзки с всеки и с всичко (дори животни) по всяко време. Сескуалните норми са представени като забрана, произлизаща от културните обусловености. Той дори одобрява изнасилването “дотогава докато не е изплзвана груба сила”(ІІ). Чрез публичната си изява Кинси представя на стотици хиляди хора по света своите схващания.
Идеите му проникват във всеки аспект на съвременното общество по света, включвайки политика, законодателство, медия, развлекателен бизнес и образование. А именно:

· Сексът извън семейството е приемлив, здравословен и нормален
· Чистосърдечният, открит и неограничаван секс трябва да се окуражава
· Сексуалността е извън контрол (подразбира се, че въздържанието преди брака е биологически необусловено)
· Бракът е резултат на социални обусловености
· Семействата не са необходими (подразбирасе контрола на възпроизводството е алтернатива, която заслужава внимание)
· Децата са сексуални от раждането си
· Педофилията и кръвосмешението са нормални
След правителствено разследване на Института Кинси и поради непрекъснат отказ от тяхна страна да отворят институцията си за академична критика той е затворен.

ХЮ ХЕФНЕР (1926)
Хю Хефнер е бил студент в колеж, когато докладът на Кинси е публикуван. Приемайки лъжите на Кинси, той иска да направи извратения секс норма за Америка и света. ПЛЕЙБОЙ става щедър дарител на Института Кинси. От своя страна Хефнер заема от Кинси идеите, че сексът извън семейството не би трябвало да има социални последици. Превъзнасяйки безразборния секс, ПЛЕЙБОЙ безмилостно атакува брака и семейството. Това всъщност е бил замисълът на списанието.
Освен че се присмиват на религията (традиционен защитник на семейните ценности в САЩ,б.р.), редакторите също призовават и за легална употреба на наркотиците. Накрая то става първото официално признато порно списание в САЩ и най-широко известно по света. ПЛЕЙБОЙ империята разглежда жените, като сексуални обекти, които да бъдат купувани, продавани и захвърлени след употреба. Хефнер хипотезира, че бракът е безсмислен и че секса е просто избор между съгласни възрастни. Той става мултимилионер и поискал да сподели ботатството с родителите си. Засрамени от незаконата сексуална империя на сина си, те отказват да приемат дори цент от постъпленията на ПЛЕЙБОЙ. Хефнер се жени два пъти, но и двата брака завършват с провал.

ПРОИЗХОД НА ФИЛОСОФИЯТА НА СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Сексуалната Революция искаше да създаде бездна между двете взаимно допълващи се цели на секса - удоволствие и размножение. Това бе направено, за да се оправдае секса за лично удоволствие извън рамките на брака. Необходима беше философска база, която да раздели тези две взаимносвързани същности на сексуалността. Кинси и ПЛЕЙБОЙ я предоставиха.
Хефнер оправдава секса за лично удоволствие, подигравайки традиционните юдеохристиянски ценности, като “религиозен антисексуализъм”. На прелюбодейството и изневярата им се сменя опаковката и биват продавани на американското общество като нещо добро - една нова свобода - щом като връзката е в рамките на взаимното съгласие. В концепцията на ПЛЕЙБОЙ за секса с цел удоволствие, дори любовта е премахната от секса. Хефнер заявява:
“Ако ние признаем, че сексът не е ограничен само до възпроизводството, също трябва открито да признаем, че той не трябва да бъде ограничаванв рамките на любовна връзка.”(ІІІ)
ПЛЕЙБОЙ ръководше “новата моралност”. Други открито или мълчаливо се съгласяваха. Филосоията на ПЛЕЙБОЙ, базирана на псевдоизследванията на Кинси движеше Сексуалната Революция и подсигури основата за въвеждането на сексуалното образование в обществените училища. Това бе осъществено чрез фокусиране изключително върху правата на индивида, пренебрегвйки отговрностите към семейството, обществото и нацията. Философията, която революционизира отношението на Америка към секса се базираше на:
“… вярата във важността на индивида и неговите права, като член на свободно общество. Това е най - важната предпоставка - начална точка от която се развива всичко, в което ние вярваме.”(ІV)
Фокусиране изключително върху “правата на индивида”, отказвайки да се зачитат социалните отговорности и последствията върху другите не е свобода, това е егоизъм. Оставено без критика това отношение се възприе по целия свят.
Но Хефнер искаше нещо повече от това да се легализира порнографията и да натрупа невероятно богатство. Той искаше да разруши социалнте ценности и да промие мозъците на децата ни. Част от приходите на империята ПЛЕЙБОЙ бяха наливани в Института Кинси и използвани за основаването на Съвета по Образованието и Сексуална Информация на САЩ през 1964 г. Съвместно с Организацията по Семейно Планиране (друга организация, също спонсорирана от Хефнер), ПЛЕЙБОЙ, Кинсиановата педагогика си обезпечи изключителен авторитет по сексуалнто образование в училищата на САЩ за повче от 30 години.
Тези четири институции пропагандираха секса извън рамките на семейството и имаха толкова силно влияние върху нравственото обучение в училищата, че техния монопол “втълпи този нов различен стандарт в почти всички учебни планове по сексуално образование.”(V) Ефекта на тези програми е увеличаване на сексуалната активност, а от там и увеличаване на проблемите като ранна бременност, болести предавани по полов път, разпространяване на ХИВ вируса, нарастване на социалното безредие.

Днес в САЩ, правителството е възприело сексуалното образование да се провежда върху идеите за въздържание от секс преди и извън семейството, предложени и разработени от Обединителното движение. Тези програми се прилагат вече няколко години и дават се по-добри резултати в статистиките за ранна и нежелана бременност, заболявания предавани по полов път, психическо равновесие и характер.

Много хора не осъзнават, че способноста да даваме любов и живеем за другите се развива с много усилия. Това не става изведнъж. Всички искаме да получаваме любов, но способни ли сме да дадем такава на околните? Даването на любов винаги трябва да предхожда получаването. Вместо да седим и изчисляваме, кой колко любов ни е дал и кога е трябвало да ни даде пък не е, преп. Мун ни учи да даваме безусловно и забравим какво сме дали. Само тогава сърцето ни ще бъде свободно да дава отново и отново, както и да изпитва радост и от най-малкото което сме получили. Само такава революция на сърцето и любовт може да разреши семейните проблеми и премахне омразата в обществото и света. Но за целта тя трябва да се възпита у младите чрез образователни програми, чрез семеен и обществен пример и политически стимул. Д-р Муун е финансирал и инвестира в множество програми в тази ключова за обществото насока. Способността ни да живеем за другите всъщност определя способноста ни да изпитваме истинско и трайно щастие. Дори най-близките взаимоотношения между съпруг и съпруга, родител и дете и т.н. се превръщат в гнездо на раздори и страдание без нея. Всъщност, конфликтите между раси, религии и култури е на същата основа и изисква същото разрешение: да се научим да живеем за другите. Това означава, нашата религия да обича и живее в полза на другите религии, нашата нация да допринася на другите нации, нашата раса да обича и се жертва за другите раси. Това е същността на Революцията на Сърцето която преподобния Сан Мьонг Мун предлага. Това е единствения зрял и разумен начин за разрешаване на световните проблеми.


Обединителното Движение, представено основно от Семейната Федерация, вижда семйството, като ключ за разрешаването на социалните проблеми. Основното учение на д-р Мун е, че семейството е основното училище на любовта и основата за здравото психическо развитие на всеки индивид. "Истинското щастие се създава във връзката с другите и любовта е в основата на преживяването на истинска радост. А любовта се възпитава във семейството, чрез преживяванията ни като братя и сестри, като съпруг и съпруга, и като родител и дете. Всички тези взаимоотношения са в центъра на щастието. От семейството тези добродетели се разпространяват в обществото и са основата на мирния свят."
Публикувано от Angel Stefanov

Американския сенат връчи почетна награда Корона на Мира на Д-р Мун
Усилията на Д-р и Г-жа Мун за установяване на Световен Мир бяха официално признати от Американския сенат. На Капитолийския хълм, през 2004 г., им беше връчена почетната награда Корона на Мира. Парламента на Южна Корея не се забави и последва примера.
Лидери от над 200 нации от цял свят изпратиха истински корони с изящна и уникална изработка в признание на техните усилия за постигането на Световен мир, диалог между религиите, нациите, расите и културите. В България Короните на Мира бяха символично връчени от представител на Првославната църква.

Често наричани Истински Родители, със съпругата му, Хак Ча Хан Мун, те има 14 деца и вече над 30 внука. Всички те са посветени на същата цел и визия за установяване на Божия Идеален свят на земята. Той няма лична собственост и не е оставил наследство на децата си. Всичко което е създал чрез усилията на живота си е оставил в полза на човечеството за изграждането на бъдещия свят на мир, хармония и любов.
С работата си Д-р Мун е повлиал значително на съвременната епоха. 144 Есета на политически и религиозни лидери, както ина световно известни учени свидетлстват за приноса на Д-р Сан Мьон Мун за света и за техния личен живот. "Работата на Преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и може би един ден ще служат, като опората на архимед за промяната на света", заявява проф. д-р Мортън Каплан от Чикагския университет. "Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това", призовава Д-р Фредерик Зонтаг от Колежа Романа.
В основата на учението на Преподобния Сан Мьон Мун е разбирането за централната роля на семейството в установяването на здраво общество и разрешаването на всички социални проблеми. Той е създал и спонсорирал стотици организации и проекти посветени на Световния Мир работещи във всички свери на човешкия живот.

Културата на сърцето ще промени света
Невероятна промяна предстои в съвсем скоро време. Светът утре няма да е същия. Да, един невероятно красив свят идва с пълна сила. И икономиката и политиката и социалния живот ще претърпят огромни промени в полза на човечеството. Човечеството трябва да се осъзнае красотата на семейните взаимоотношения и да положи усилия за установяване на чистота на духа и съзнанието. Да помогне на младите да изградят характера си, да развият сърцето си и способността да живеят за другите, а и да се стремят към този идеал, за да създадат истински семейства и станат истински родители.
Сега живеем в един невероятен свят, и сме на прага да осъществим идеалът, заради който Бог го е създал. Пред очите ни това ще се осъществи... но не само по себе си... ние самите трябва да го изградим с общи усилия според най красивите идеали на сърцата ни. Ние сме създадени да живеем в свят на любов, разбирателсто и хармония. Където напълно да разгърнем уникалните си потенциали и таланти. Такъв ще бъде бъдещия свят. Корупцията и войните ще изчезнат, хората ще се осъзнаят, семейството ще се цени, любовта ще стане саможертвена и истинска а не егоистична и нетрайна. Целият свят ще се превърне в едно обединено семейство с център Бог, като наш всеобщ родител. Това ще бъде свят на Културата на Сърцето, където съвеста на хората ще се развие и никой дори няма да си представи, как е възможно да откраднеш от или нараниш другия. Хората ще са чувствителни за болките и радостите на другите.
Техниката ще се развие и освободи от тесногледия егоизъм. Така бедноста и мизерията ще изчезнат и всички хора ще имат достъп до това, което сега малцина могат да си позволят. Роботизацията ще направи физическия ни труд ненужен и хората ще имат много време за творчество, спорт, изкуство и хоби. Границите и бариерите между хората ще се премахнат и всички ще си имат доверие помежду си. Където и да отидеш ще те приемат като роднина и ще се чувстваш у дома си. Хората ще имат време да обикалят света и космоса, и да се радват на природните забележителности и на разнообразието на културите и народите, чувствайки ги като свои собствени братя и сестри. Това, че всички са готови да си помагат и да живеят, на първо място, за да носят радост на другите, ще изпълни сърцето и на последния престъпник да се промени. Никой не би предпочел да се върне в сегашния сив, еднообразен и скучен свят, изпълнен с дразги, неразбирателства, войни, бариери и стени, които ни отделят дори в сърцата ни и ни правят неспособни да общуваме радостно и свободно помежду си.
Такъв свят идва. Ти готов ли си. Ти би ли го подкрепил да разцъвти и засияе за всички хора? Ти не би ли желал да живееш в него? Но за да стане това, ние бързо трябва да разпространим тази революция на сърцето, революция на съвестта, революция на любовта. Трябва да спрем да мислим и се притесняваме само за себе си и да започнем да преживяваме радост, като живеем за благото на другите, като ги правим щастливи....


Как, кога и къде?
Библията е категорична че ще има Второ пришествие (Мат.16:27). Но какво знаем по въпросите; как, кога и къде то ще се случи?
Можем да заключим от думите на Исус “Но този ден и час никой не знае …само Отца знае“ и от пасажът в Амос 3:7 „Господ няма да направи нищо, без да разкрие на пророците”, че Бог, който знае денят и часът, със сигурност ще разкрие всичките си тайни за второто пришествие на своите пророци.
Въпреки, че Исус каза, че ще дойде като крадец, също е писано, че няма да дойде като крадец за чистите по сърце… Разглеждайки събитията при първото пришествие Исус идва като крадец за фарисеите, които живееха в тъмнина, но за семейството, което беше в светлината, Бог ясно откри бъдещото раждане на Исус. При раждането на Исус Бог разкри тази тайна на тримата мъдреци, на Симон, на Ана и на пастирите. Лука 21:34-36.
Исус много ясно отбелязва, че тайната за времето, мястото и начина, по който ще се завърне ще бъде разкрита на вярващите, които внимателно очакват и се подготвят за Второто Пришествие.
Винаги в провидението на възстановяване, Бог открива на своите пророци, какво ще направи, преди да го е сторил. Примери за това са потопът по времето на Ной, разрушаването на Содом и Гомор и раждането на Исус. По същия начин за Второто Пришествие на Господа, Бог със сигурност ще изпрати откровение на искрено вярващите, които са "светлината" и "имат уши да чуят и очи да видят". Както е писано в Деяния 2:17 „И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си... и синовете ви и дъщерите ви щепророкуват, юношите ви ще виждат видения...”

Как ще се върне Христос?
1. Изводи от Второто пришествие на Илия
За да разберем как ще стане Воторто пришествие на Христос, нека първо да разгледаме Второто пришествие на Илия. Чрез него става най-ясно, как Бог работи и как Христос ще се върне.
Тъй като второто идване на Илия е трябвало да представлява завръщане на възкачилия се на небето Илия, хората са очаквали и вярвали, че Илия несъмнено ще слезе от небето. Но Исус ясно заявява, че Йоан Кръстител, който се е родил на земята, е Илия (Мат. 11:14; 17:13). Фактът, че Второто идване на Илия се осъществява, чрез Йоан Кръстител не означава, че самия Илия се е родил отново, като Йоан Крътител. Илия е в духовния свят и е помагал на Йоан, който е имал същата мисия на земята (Лук. 1:17). Ето защо, въпреки че мисията е една и съща, личността е различна.
2. Изводи от думите на Исус
Можем да разберем, че при Второто пришествие, най-вероятно Христос ще бъде роден на земята. Както е предсказано в Отк. 12:5, „И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”
Възможно ли е Библията наистина да предсказва това? Възможно ли е Исус наистина да предаде мисията си на друг, който ще се роди за това? В Йоан 14:16 Исус загатва точно това: „И Аз ще поискам от Отца си и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.” Исус пояснява и защо трябва да дойде друг: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойе Онзи (Господаря на Второто пришествие), Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина”. Следователно, при Второто пришествие ще се роди дете със друго име на което Исус ще даде своята мисия, и което ще израсне, ще победи и разкрие пълната истина пред света, която Исус тогава не е разкрил понеже хората не са били готови за нея.
Можем ли да бъдем сигурни, че това наистина ще стане. Тези думи на Исус, дадени в откровение на пророка Йоан, са още по категорични. „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец. И ще му дам зорницата” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи друга безгрешна личност като Исус (върши дела чисти като Моите), и че самия Исус ще му даде същата мисия (както аз получих от Своя Отец), което е Месиянската мисия (да управлява всички народи с желязна тояга).
Да Исус е еднородния Син на Бог, и няма друго име, чрез което да идва спасение до идването на Второто пришествие. Ще се появи такъв човек, и че самият Исус ще го помаже за Цар на народите (на гръдски Христос, на Арамейски Месия). И в двата цитата, Отк. 2:26-28 (този на който Исус ще даде същата мисия, както Той е получил от Отца) и Отк. 12:5 (появата на момче което от раждането си има връзка с Бога), става дума за една и съща личност, (този който ще управлява всички народи в желязна тояга).
Възможно ли е тогава днешното християнство да отрече Библията, да се обърне срещу волята на Исус, като отхвърли този Помазан от Исус за Месия на Второто Пришествие? Да самия Исус предупреждава за това. Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”
Когато детето се роди на земята само избрани ще знаят, чрез откровения, докато останалите, дори и християнските лидери може да са в тъмнина. По тази причина те със сигурност могат да се обърнат срещу Него и вместо първите спасени да станат преследвачи и да критикуват Господаря на Второто Пришествие, поради невежеството си. За това Исус казва, че ще им заяви, „Махнете се от мене вие злойци...” въпреки че тяхната гордост и сигурност за спасение е в думите им, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме”. В момента в който те се обърнат срещу този, който Исус е пратил, те автоматически стават най-големите злодеици в очите на Бог.
3. Символиката в "Идване на Облаците"
Всъщност днес неизбежно, повечето християни ще отхвърлят Второто Пришествие, понеже за тях то би трябвало да се осъществи на облаците. Така че нека погледнем, какво говори самата Библия за символиката на облаците.
В Откровение 17:15 става ясно, че водата символизира множествата грешни хора, а облаците са пречистените, отделени от грешното и подготвени да приемат Второто Пришествие. Исус казва, че ще дойде отново на облаци, но както в Ефесяни става ясно, отнася се за „облаци от свидетели”. Пречистените от грешното общество, които имат чисто и искренно търсещо сърце, за да могат да разберат и приемат откровенията за Второто Пришествие.
Така че символиката е ясна; както изпаренията от мръсната вода се пречистват и образуват облаците, така и пречистените отделени от грешното общество ще са тези, които първи ще приемат Второто Пришествие. Те са тези на които Бог ще разкрие „новото име” на Месията. Те са облаците на които Второто пришествие ще се състои.
Можем само да припомним, че дори и по времето на Исус хората са очаквали да видят неествествени феномени и идване на облаци, но такива не е имало.Когато християнството се провали да изпълни копнежа за любов и справедливост, а се превърна в поддръжник на вълната от капиталистическа алчност по цяла Европа, хората бяха затънали в горчива бедност, обещанието за спасение дойде не от небето а от земята. Името му бе комунизъм.

Илюзията на Комунизма
След препятствия и борби, комунистите правеха революции в надежда да изградят рая на земята. Но това което революциите донесоха бе лидери с окървавени ръце, подтиснати общества и хора търсещи начин да избягат, както и безнадеждно блокирала икономика. Това ни най-малко не бяха райски места на земята, както проповядваха марксистите, а напротив, концентрационни лагери – ад на земята. Тази визия за рая наречена комунизъм се самодоказа като мираж, който изкушава жадните хора в пустинята. Този мираж бе умело манипулиран от Тъмните Сили водещи историята из зад кулисите.

Грешката на Маркс
Причината поради която резултатите са абсолютно различни от тези, които Маркс предричаше, лежи в погрешното му учение. Маркс мислеше че е разбрал причините за човешкото отчуждение. Но макар и неговата теория да целеше да освободи човечеството, тя в крайна сметка се превърна в теория подтискаща човешката природа, и отчуждаваща я дори повече, по единствената причина, че методите бяха напълно погрешни.
Маркс, на базата на философията на Хегел, поде идеята за „осъществяване на свободата.” Но противно на Хегеловия идеализъм, той търсеше осъществяването на свободата от материалистична позиция. След влиянието на хуманизма на Фоербах Маркс търсеше това освобождение от гледната точка на икономическата социална реформа. Той избра комунизма като път към това освобождение, с метода на социалната революция чрез насилие. На кратко казано, Маркс приема, че доброто трябва да бъде наложено чрез зло - чрез насилие.

Теоретично оправдание за масови убийства
Следващата задача за Маркс беше да даде теоретична и философска подкрепа за тази социална революция (С други думи идеологическо оправдание на масовите убийства и насилие, които последваха, довели до 150 милиона жертви на комунистическата смъртоносна машина). С тази цел той формулира материализма; съответно диалектически, исторически, и икономическия материализъм.
Измамна теория
Внимателно изследване, на тези теории показва, че те са гениално фабрикувани с единствената цел да дадат логично оправдание на вече поставената задача за социална революция. Марксистката теория дава философско оправдание за най-голямото в човешката история насилие от човек над човека. Личности като Ленин и Сталин не са извратили тази теория, напротив, те методично са използвали и следвали това оправдание, за да потушават с невиждана жестокост и нечовешко насилие всичко, което според тях е заплашвало комунистическата идея. Този модел се повтаря във всички комунистически страни. Това са милиони и милиони жертви на насилие, което никога нямаше да се оправдае без трудовете на Маркс.
Унищова съвестта и превръща хората в животни
Маркс логично е премахнал всички бариери за съвестта. Веднъж след като няма Бог, пред който да отговаряме, и християнското добродетелство и смиреност са отречени като „опиум за народа”. След като имаме философско оправдание да използваме насилие и да считаме хората за нищо повече от материални животни без дух, какво друго може да очакваме? Само благодарение на тази Безбожна идеология комунизма се превърна в най-голямата машина за смърт която историята познава.
Да теорията на Маркс е погрешна и ненаучна, а някои казват „той просто се е заблудил”, но проблема е, че той е заблудил и Ленин, и Сталин, и милиони хора, включително и нас самите. Вместо просперитет този строй ни върна икономически назад и се оказахме страшно изостанали в сравнение със страните от запада. Вместо братство той докара доносничество и страх. Трябва най-после да разберем защо?

Отдушник на неприязън и омраза

Постановките на Маркс са причината за този крах. Той не осъзна правилно корените на злото; егоизма, който е резултат от човешкото грехопадение. Той нямаше разрешение за този коренен проблем, а просто даде отдушник на неприязънта и омразата, която е в сърцата на страдащите по това време работници. Но да смениш едни управляващи егоисти с други, по-малко образовани, и то след като си ги научил да мразят и убиват?... Това е безбожна, нечовешка и анти-научна теория, каквато никога не трябваше да се случи. Гениално систематизирана от Маркс, тази теория се явява най-голямото нещастие за човечеството.

Истинския път за човешкото освобождение

Либерални атеисти, които са анти-комунисти, не могат да изкоренят комунистическата теория с войнствения атеизъм. Причината е в това, че дори и комунизма да е изключително антирелигиозна и атеистична идеология, самата тя се явява вид религия. Фалшива религия, която Николас Бергиев нарече „религията на Комунизма”. Следователно само истинска богоцентрирана идеология може да изкорени комунизма напълно, така както „само светлината може да отстрани мрака.”

Какво би станало ако вместо насилието Маркс бе оправдал философски Революция на Сърцето и Истинската Любов? Ако вместо отдушник на грешната природа Маркс бе застанал за Истински Семейства и Истински Характер? Ако вместо убийства и насилие бе оправдал философски нуждата от смирение, добродетели и живот за другите. Но всъщност Марксизма бе инструмент на Тъмните Сили. В християнството наричаме тези Тъмни Сили „Сатана”. По време на своя режим Сталин бе в постоянен страх пред заговор за убийство. Под господството на Сатана, и диктатора и народа бяха под господството на страха.

Марксизма е в основата на тероризма
Тероризма днес, е само останка от влиянието на тази терористична в основата и методите си философия. От самото си начало комунистите винаги са развивали своята дейност и установявали своето влияние чрез терористични атентати. Тяхната цел винаги бяха страните от третия свят, бедните и онеправдани които лесно можеха да бъдат подтикнати към неприязън и насилствени революционни действия.Макар и Комунистическата система да се срина поради нефункционалността си останките от нейното философско влияние са още изявени в Терористичните групировки по света.Може ли Исус да говори и днес?
Някои християни са превърнали Библията в идол пречещ им да осъществят истинска връзка с Бог. По-скоро те биха я използвали да запушат устата на Бог и Исус, отколкото като средство да се доближат до тях и разберат Тяхната воля. Да, по лесно е да я използваме за това, което на нас ни е угодно.

Библията обещава нова и пълна истина
Исус наистина може да ви отговори лично, ако се обърнете искрено към него. Както самата Библия заявява „сега знаем частично и виждаме като в мъгла.” Така че е не-библейско да се каже че Библията е пълната истина, понеже тя самата заявява, че не е. Когато дойде пълното разбиране, частичното ще отпадне обяснява апостол Павел в Коринтяни 13:8-12. „Защото сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде пълното, това, което е частично, ше се прекрати... сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познаваме отчасти, а тогава ще познаем напълно.” Проблемът е, че както винаги в историята, когато сме се хванали за частичното, не искаме да пуснем и да приемем пълното.
Ако не знаем защо Исус е призовал Сан Мьон Мун да изпълни ролята на Господар на Второто Пришествие, можем да попитаме самия Исус. В Йоана 16:12 Исус казва,

„Имам още много неща да ви кажа, но сега не можете да ги понесете. А когато дойде оня (Господаря на Второто Пришествие), тогава Духът на истината, ще ви упътва за всяка истина, защото няма да говори от себе си.”

Но дали тогава ще искаме да чуем, или както винаги е било в историята, пророците ще останат неразбрани и преследвани и ние лековерно ще отхвърлим истината.

Исус предава Месиянската си мисия на друг
Преподобния Мун е започнал да комуникира с Исус и с Бог още на 16 годишна възраст. Самия Исус го призова многократно да приеме тази мисия и доведе изпълнението на Божията воля на земята. Може ли някои да се нарече истински християнин, ако тръгне срещу волята на Исус. Лесно е да заплюваме Исус в лицето и да кажем, „аз не мога да приема че ти работиш с кореец, аз не съм очаквал второто привествие така.” Библията предупреждава, че Бог върши нещата не по начина по който ние ги очакваме, но ние винаги мислим, че знаем по добре от Бог. Трудно ни е да се смирим и да питаме искрено самия Исус, какво мисли той. Трудното е да имаме търпение и постоянство докато той ни отговори.
Един ден Бог ме грабна в духовния свят и чух Ангелите и Светиите да казват, „Ето това е Месията, и през целият ти живот те подготвяхме само за това, за да можеш да го приемеш и следваш.” Когато се възвърнах на себе си, краката ми трепереха, а на никой друг не можех да кажа. Кой щеше да ме разбере. До мен седяха хора но те не биха могли да разберат. Тогава разбрах цитата, „двама ще бъдат на едно легло, на една нива... единия ще е грабнат, а другия не.”
Какво мислите направих? Отидох в стаята си, плаках и се молех, „Небесни Татко знам че ти ми казваш това, но аз не мога да приема.” Аз си исках месия на облаците. Не ми харесваше Божия начин. Но Библията и в това ме опроверга. В Откровение 17:15 става ясно, че водата символизира множествата грешни хора, а облаците пречистените, отделени от грешното подготвени да приемат Второто Пришествие. Да Исус казва че ще доиде отново на облаци, но акакто в Ефисяни става ясно, отнася се за „облаци от свидетели”, пречистените от грешното общество, които имат чисто и искренно търсещо сърце, за да могат да разберат и приемат Второто Пришествие.

Много обаче ще отхвърлят да чуят
Да поради грешната си природа сме по-склонни и по-бързи да съдим. И на мен ми бе страшно трудно да повярвам и разбера това и други откровения, които Бог ми даде за преподобния Мун. Сега разбирам защо и на Йоан Кръстител, въпреки многото откровения му е било трудно да приеме Исус, и така и не е го е последвал. Напротив, учениците на Йоан, както на няколко места в Библията пише, са спорели с апостолите, че Йоан е по-велик. Дори след разпъването Йоанитите са основни критици и преследвачи на ранните християни.
По същата причина Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.” Но както и на Евреите по времето на Исус им е било по лесно и угодно, поради тяхната грешна природа, да чакат чудодейно идване от небето, така и днес, ние християните, предпочитаме да очакваме чудодейни явления на облаците. Както и фарисеите и ние егоистично предпочитеме да смятаме, че спасенеито е само за нас християните. Така че да не се учудваме, че както Исус порица фарисеите, и ние християните може да се окажем не спасени, а порицани. „Махнете се от мене вие злодейци...” е по-очакваното обръщение на Исус към тези, които заявяват, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме.” Да, точно така ще стане, ако не познаем Господа на Второто Пришествие, а както и Фарисеите станем негови гонители и само четем и разпространяваме фалшиви слухове за него вместо сами да отидем и да проверим.

Второто Пришествие чрез раждане
Исус предсказва недвусмислено, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите.” Че кой може да победи сатанинските сили и да е чист и безгрешен като Исус, ако не е роден безгрешен? Но в глава12 Откровение прексказва и раждането на момче, което от рождението си има връзка с Бога. „И ето жена бременна и тя ще роди мъжко дете... което от раждането си бе грабнато и занесено при Неговия престол.” Да, Откровение предсказва раждането на безгрешно дете и то „ще управлява всички народи с желязна тояга” (Отк.12:5. Това дете ще бъде Месията, Господаря на Второто Пришествие което идва да управлява всички с желязната тояга, символ на Божията правда.
Ако се върнем на цитата от Откровение 2:26-28, разбираме че се отнася за същия човек, „който победи ... за да върши дела, чисти”, като тези на Исус, и на когото Исус ще даде „власт над народите.” Той явно ще дойде не на облаци, както ние сме очаквали, а ще се роди, и когато порасне ще изпълни месиянската роля. Той ще „управлява с желязна тояга... както и Аз съм получил от Своя Отец” заявява Исус.
„И ще му дам зорницата (символ на новата истина),” завършва цитата. Явно той ще е, който ще разкрие пълната истина, така че да видим и разберем, не частично, като сега, а „лице в лице” (1Кор 13:12) Колкото и да ни е трудно да приемем, че Исус ще предаде Месиянската си мисия на друг, който победи и е чист като него, това е предсказано и ще стане. Дали ни харесва това да е Сан Мьон Мун или не, не променя нещата, след като Бог е решил така. За нас остава да се молим да разберем, и може би да си препрочетем Библията оттърсвайки се от натрупаните за 2000 години човешки разбирания за нея. Важно е не коя деноминация как го разбира, а как Бог го разбира. А Бог няма да се провали да ни отговори, ако искрено се молим и търсим. „И бдете и молете се, за да предстоите пред Него”, казва Исус за Второто Пришествие. Въпросът е искате ли да разберете кой наистина е той?


Истинското щастие се създава във връзката с другите. Това е така, защото нуждата за даване и получаване на любов е в основата на преживяването на истинска радост. А любовта също се преживява само във връзка с другите... като братя и сестри, като съпруг и съпруга, и като родител и дете. Всички тези взаимоотношения са в центъра на щастието... и в тези взаимоотношения ние прежияваме Бог субстанциално в живота си.

Най-могъщата сила: Любовта е най-голямата и могъща сила във вселената и е извор на живота и щастието. Любовта е причината защо Бог е сътворил всичко. Той е копнеел да има обект на който да дава любов и от който да получава любoв. Той е копнеел ние ,неговите деца, да създадем един свят на любов, разбирателство и харнония, където нашите творчески способности да реализират по уникален и неотразим начин красотата, доброто и любовта.

Истинската любов е дух на служене. Тя носи мир, който е коренът на щастието. Ако егоистичната любов е маска на желането партньора да живее за теб, то при истинската любов е обратното. Тя не носи такава поквара, а напротив, истинската любов дава, забравя, че е дала и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост и е саможертвена любов. Обратното, фалшивата любов използва партньора за своя изгода. Истинската любов е вечна и непроменлива, докато егоистичната любов е временна и нетрайна и носи само разочарования.

Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов. Тя има силата да премахне всички бариери създадени от егоизма на хората. Дори националните граници, както и расовите и религиозните бариери. Само тя може да създаде идеалния свят за който всички мечтаем. Истинската любов е задължително изискване за влизане в Небесното Царство.

Коренът на злото: Любовта е могъща сила, но ако се злоупотреби с акта на любовта, тя се превърща в най-разрушителната сила. При злоупотреба с нея се получава разрушителна сила, която причинява неописуеми раздразнения, разочарования и страдания. Злоупотребата със сексуалната любов разбива основите на семейството, което е основата на обществото. Разбива доверието и характера, сърцето и съвестта на младото поколение. Не е имало идеално общество, защото никой досега не е открил начин да преодолее сексуалната аморалност започната от първото човешко семейство. Да не забравяме че след зоупотреба те прикриха не ръцете или устата си, а точно сексуалните си органи. Да не забравяме, че всички могъщи цивилизации в историята са били унищожени не от външна сила а поради вътрешна сексуална аморалност. Да не забравяме, унищожителните последствия за семейството и обществото след Сексуалната Революция.

Идеалният свят на мира: Свят на мир, хармония и любов може да се изгради само когато обществото се изпълни със здрави, изпълнени с истинска любов, семейства в които децата по естествен начин ще развиват съвестта си, както и добър характер и способност да обичат и живеят за другите. Така социалните проблеми, като разводи, омраза, корупция, наркотици и т.н. естествено ще изчезнат.

Корупцията в света е просто изява на корупцията в душите. Промяната на едни корумпирани лидери с други никога в историята не е довела до разрешаване на проблема. Нужна е вътрешна революция в сърцата и съвестта на хората. Младите хора са тези които ще променят света, и ако те получат морално водене и образование спомагащо ги да изградят здрави семейства, светът на мир и хармония ще може да стане реалност.
Подкрепете усилията на Семейната Федерация за Световен Мир и Обединение в усилията за изграждане на такъв свят на мир без бариери между хората. Разпространете тази идея, станете участници в международни проекти и семинари. Свържете се с нас за повече информация:
Посолство на Мира,
Ул. Г. Бенковски 25,
София
Тел: 02/ 983 2148


Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН. Нейната дейност е свързана с образованието на характера, семейните ценности, проекти за диалог и помирение между нациите, културите, расите, и религиите.Аз Съм... Тук
Свидетелства от последователите на Исус за чудесата около него възпламеняваха вярата на християните през вековете. Днес самите християнски пастори свидетелстват за чудесата обграждащи Истинските Родители – Преподобния и г-жа Мун. Американската организация на пасторите ACLC е събрала тази колекция в книгата „Аз съм тук”, със свидетесва за Исус и Сан Мьон Мун.
Християнски пастори споделят как Бог и Небето са потвърдили за тях идентичността и значимостта на работата на Д-р Мун и семейството му за установяване на Божия свят на Мир на земята. Самата инициаторка на тази колекция споделя как Исус я е уверил за своето присъствие докато тя за първи път е изучавала Божествения Принцип – съставящ основните откровения на Сан Мьон Мун.
„Никой не може да чете тази книга без да почувства искреноста на пасторите, които чрез Небесното водене са повярвали и дошли да следват Истинските Родители. Пръсъствието на Бог и Исус е явно в техните преживявания,” заявява пастор от Петдесятната църква.

За тези, които не са получили такова потвърждение от Небето е шокиращо и трудно да повярват факта, че Исус неотменно подкрепя преподобния Мун. Сан Мьон обаче е бил призован още на 16 годишна възраст от самия Исус Христос, който му се явява в откровение да доведе изпълнението на Божията воля на земята. Този момент е точно предсказан в Библията. В Откровения 2:26 се предсказва недвузначно, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... (символ на месиянската роля) както и Аз съм получил от Своя Отец. И ще му дам зорницата (символ на новата истина).
Тези които са честни спрямо себе си ще се поинтересуват сами да разберат дали Бог работи чрез Преподобния Мун. Самия Исус ни подсказва, „по плодовете му ще го познаете.” Или както проф. д-р Мортън Каплан, от Чикагския Университет заявява, „Делата на преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и един ден ще служат като опорната точка на Архимед за промяната на света.” „Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали Божията ръка е зад всичко това.”
Целият живот и дейност на д-р Мун е отдаден за изпълнение на Божията воля, и установяване на Свят на Мир, Любов и Разбирателство между хората. Кой би могъл да критикува това. Той създава и финансира стотици организации посветени на Световния мир и създаването на истински семейства. Самата Библия заявява, „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.” А Татко Мун определено е шампион всред всички миротворци в историята. И разбира се, невежеството не е оправдание за да не признаем поне това ако погледнем делата му.

Път за разразрешаване на конфликти
Всеки от вас е използвал автомобил, но можете ли сами да го създадете? Който пръв създаде идеално семейство, общество и свят, поставя модел, който останалите следват.
Целта на основаването на Федерацията за Вселенски Мир (UPF) е именно да се осъществи първоначалният модел на Идеалния свят.

В най-развитите цивилизации управниците са имали абсолютен авторитет, но са се основавали на духовни принципи (Египет, Месопотамия, Рим, империята на Инките и т.н.). За разлика от това диктаторските и деспотични режими са базирани единствено на външна брутална сила (Хитлер, Сталин, Мао и др.). От друга страна, при демокрацията питаме хората, които не са компетентни по даден въпрос, какво да правим оттук идва и нуждата масите да бъдат манипулирани, чрез лъжи и обещания.
Така стигаме до нуждата от нов начин на управление, основаващ се на живот за общото благо. Този, който може да обича всички хора, като свои собствени деца, би се грижил те да не страдат и да бъдат добре. С други думи, лидерът трябва да притежава родителско сърце и отношение. Познанията на специалистите ще бъдат мобилизирани за най-добрите решения в полза на общото благо, а не за личното обогатяване на група избрани. Време е да осъзнаем, че да живеем за другите е и най-добрия начин да чувстваме мир в самите себе си.


Дали ще е ценна придобивка за човечеството, ако целият свят е опасан от световна магистрала със супер бързи влакове и безвизово преминаване за колите? Ако тръгнем в 6 сутринта ще можем да закусим в Англия, да обядваме в Ню Йорк, и да вечеряме в Чили. Технически това е напълно възможно, а финансирането ще е много по-евтино от разходите, които в момента се правят във военната сфера. Това ще е много по-ефективен начин за прекратяване на войните от каквито и да било усилия, чрез военни и силови методи, заявяват от Надденоминационния и наднационален съвет за мир (ННСМ).

Омразата се базира на непознаване на другите, а по международната магистрала ще може да се пътува много по-бързо и свободно, което естествено ще стопи много от предразсъдъците между различните раси, нации и култури. От друга страна въоръжаването се е използвало като средство, гарантиращо, че по-бедните няма да нападнат по-богатите. Пропастта между бедни и богати държави трябва да се премахне, така че магистралата ще спомогне да се преодолеят демографски, социални, политически и икономически ограничения по пътя към тази цел.
Около магистралата, особено в райони на конфликт, ще се създадат зони на мира, където доброволци от цял свят ще живеят и работят в единство. Така светът бързо ще се превърне в едно глобално семейство на мира.


UNITED PRESS INTERNATIONAL
Според изследване, хора заразени от ХИВ, които са вярващи, e много по-малко вероятно да заразят други със смъртоносния вирус причиняващ СПИН.
„Моралните им разбирания подтикват към алтруизъм и желание да не причинят вреда на другите,” заяви Д. Кенос, специалист по човешко поведение. Професор Франк Галван, от института по медицински науки потвърди огромната роля, която религиозните институции могат да играят в превенция на заразата. „Техните вярвания имат положителен ефект върху живота на ХИВ-позитивните,” заяви Галвин. „Религията е един неизползван ресурс в битката с ХИВ и СПИН, който трябва да се разгледа по-внимателно.”
Кампаниите за СПИН-превенция са основно водени от хора пропагандиращи свободния секс. Причината е, че не хора с морални цели, а точно най-рисковата група, хомосексуалистите, са началните инициатори на превантивната политика. Оказва се, че както метода е погрешен, така и целта и резултатите са точно обратни на желаното. Основна цел на тези програми е стимулиране на най-рисковото - свободното сексуално поведение.
Освен аморалните си разбирания, които пропагандаторите на „презервативите” целят да предадат на подрастващите, в това се включват също и огромни комерсиални интереси. Милиарди се инвестират за борбата със СПИН и разбира се, те се поглъщат от пропагандаторите на свободния секс и компаниите производители на презервативи. Статистическите изледвания обаче показват, че ефектът от тези програми е само нарастване на проблемите с ранна бременност и разпространяване на болести предавани по полов път.

Ричард Пензър, Condom Nation: Blind Faith, Bad Science
Знаете ли че има 17% шанс да се заразите от ХИВ дори при употребата на презерватив? Бихте ли се качили на самолет, ако знаете, че на всеки 5 един ще се разбие?
Да, дори най-добрите марки имат потвърден провал от 16-20%, което се равнява на един провал на всеки 5 или 6 презерватива. Но ако жената може да забременее само в накоко дена от месеца, то ХИВ вируса се предава по всяко време. А тук говорим за конкретно изследвани провали на презервативите да предпазят от зараза с ХИВ-вируса.
При изследване със семейни двойки знаещи, че партньора им е заразен с ХИВ и ползвали презерватив 17% са се заразили. Какво остава за тези които не знаят дали партньора им е заразен или не? Не е ли време да разкрием на младите истината, че няма друг безопасен метод освен въздържанието от секс с произволни партньори. Време е да се спре безотговорната за последствията сексуална комерсиализация на младежта. Но кой би могъл да направи това, ако не хора, които сами имат висок сексуален стандарт.
През 1996 Клинтън заяви в радио предаване, „Ние трябва да кажем на младите, че е погрешно да забременеят преди да са семейни и способни да поемат отговорността на родителството.” Трудно е обаче да очакваме възрастни, които сами не могат да спазват такива морални принципи да бъдат добър пример за подрастващите. И понеже кампаниите за СПИН превенция са по-скоро пропагандиращи свободния секс, ефекта не е по-различен от наливане на масло в огъня.
Епидемията само нараства със свободното сексуално поведение, а „презервативите” се оказват нищо повече от огромни финансови интереси. Презервативите са просто „Троянския кон”, чрез който програмите за сексуално развращаване на децата ни безпрепятствано проникват в училищата, болниците, и получават правителствени финанси и подкрепа.
Опита на САЩ вече потвърди неефективноста на сексуалните програми пропагандиращи употребата на презервативи. Те не отбелязват ни най-малък процентен спад на проблемите. Да не говорим, че презерватив предпазващ сърцата на младите от дълбоки емоционални разочарования не съществува.
Противоположно на тях, новата тенденция за въвеждане на програми за образование на характера, възпитаващи добродетели у младите и отговорно отношение, се оказват невероятно ефективни. Още повече, те изискват и много по малки инвестиции, а дават много скоро и то сигурни резултати. Поразително е че ефекта им е положителен дори и в други сфери; подобряване на успеха, намаляват побоищата и злоупотребите, повишава се уважението към учителите и дисциплината.

Семейната Федерация за Световен Мир и Обединение е Неправителствена организация. Основната идея е, чрез здрави семейства да се изгради единен свят на мир, хармония и любов. Човечеството е глобално семейство, с център Бог, като наш общ родител. Следователно всички хора, без значение от вяра, култура, националност, и расова принадлежност трябва да обединим усилията си. Учени, религиозни лидери, политици и медии - трябва да допринесат със знанията и уменията си. Идеалният свят не може да се изгради от частични усилия на отделна група хора.

За установяване на един Нов Свят, е необходима нова революция – Революция на Сърцето, Революция на Истинската Любов. Семейството е училището на истинската любов, където чрез преживяванията се научаваме да обичаме като деца, като братя и сестри, като съпрузи, и накрая с безкористна родителска любов. За съжаление, днешната култура на Свободен секс е причина за много проблеми в обществото, нацията и света; извънбрачните връзки, разводите, разпадането на семейството, бременността сред юношите, абортите, изнасилванията - язвите на света произтичат от злоупотребата – неправилното използване на любовта.

Любовта е най-голямата сила, тя е основата за нашето щастие и за света на мир и хармония, но ако тя е използвана в неправилна посока, егоистично и неморално, тя става най-разрушителната сила която причинява неописуеми раздори, разочарования и страдание. Себичността в сексуалната любов поражда невярност, прелюбодеяние, ревност и от там завист, омраза, насилие както в семейството така и в света.


Семейната Федерация, издига като най-висша ценност стандарта на живот за благото на другите. Основателя на СФСМО, д-р Сан Мьон Мун, в свое обръщение към световните лидери, заявява: “Аз мога да предвидя една велика промяна, една революция идва на света, не чрез огън или куршум, но чрез истината на Бог, разпалваща човешките сърца. Аз съм дошъл да възпламеня тази духовна революция, една тиха революция, която променя човека от егоизъм към алтруизъм”Три поколения в обиколка за мир:
Явлението Мун изгрява над света
Phillip Schanker WASHINGTON, Sept. 4 /U.S. Newswire
Може би не е възможно да направиш добри неща за света без да минеш през преследване и критика. Така е било с Мартин Лутер Кинг Младши, Ганди и много други.

Невежеството ни е водело да си въобразим всякакви небивалици, но е време да се запознаем отблизо, защото това не е нещо, което ще отмине, а ще бъде неизменна и ръководна част от бъдещето на света.

Навремето имаше само един Преподобен Мун, а сега изглежда са 12. Три поколения от семейството на широко известния д-р Мун обиколиха света с прокламация за мир. Те призоваваха семействата от всяка вяра към действие и възвестиха основаване на междурелигозна неправителствена организация в подкрепа на ООН.

С прокламация под надслов: „Божието идеално семейство и Царството на мирния идеален свят,” те обиколиха 40 нации и говориха в 480 града. Подчертавайки политическия и военния провал в усилията за мир, Универсалната федерация за мир набляга на ролята на религиите в миротворството. Както и Библията е категорична, не други а „миротворците... ще се нарекат Божии синове.” В това безпрецедентно историческо усилие те не само обявяваха но и демонстрираха фундаменталната роля на семейството в установяването на стабилни общности, здрави нации и мирен свят.
Д-р Мун е световно известен с възгледите си за ролята на женитбата и семейството. Милиони семейства по света са участвали в организираните от него Международни брачни церемонии, които са един безпрецедентен израз на желанието и решителността им да изградят истински семейства изпълнени с истинска любов и да надхвърлят бариерите, които разделят света, било то расови, национални или религиозни.

Шокиращ за много критици е фактът за нарастващото признание на този токова преследван и неразбран кореец. Хиляди християнски пастори, както и видни политици и учени от цял свят днес подкрепят и оценяват дейността му.
„Има много неразбиране в медиите относно работата на Преп. Мун, но той и семейството му практикуват това което проповядват; живот за благото на другите и изграждане на здрави семейства,” заяви Пастор Берет от Божията църква в Чикаго. Пионер в борбата за човешки права и десетократен конгресмен, преп. Уолтър Фаунтрой отбеляза: „Аз подкрепям напълно преподобния д-р Сан Мьон Мун, защото той влага всичките си финанси и целия потенциал на организациите му за две основни цели; мирът и семействата.” Сенатор Лари Преслър добави: „Моето възхищение от Д-р Мун и съпругата му нарасна безизмерно. Неговата енергия, визия и отдаденост на каузата на мира са несравними в историята на човечеството.

Дали историята не ще запомни критиците и преследвачите не с друго, а че са спомогнали да се изпълни пророчеството: "блаженни гонените заради правдата, защото тяхно е небесното царство"?

РОЛЯТА НА Д-Р МУН ЗА ПАДАНЕТО НА КОМУНИЗМА

Приносът на Д-р Муун
за мирното разпадане на Комунизма


Днес няколко книги и многобройни свидетелства от политици признават следния факт, без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма..

Чрез Вашингтон Таймс д-р Муун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война. Сан Мьон Муун създава организация за "Победа над Комунизма" образова милиони обществени, политически лидери за Безбожна същност на Тоталитарната система. Чрез основаната от него "Световна медиина асоциация", д-р Муун образова дори журналистите в СССР от където вълната на осъзнаване ефектира в промяна на мисленето дори в КГБ. Горбачов лично отива да благодари на Сан Мьон Мун за напътствията при осъществяване на Перестройката. д-р Муун спря Комунизма в Никарагуа и на Съветските сили в Авганистан.

ФАКТИ: Буш на световен тур с преп. Муун Защо световни лидери и президенти подкрепят противоречивия Сан Мьон Муун? Ролята му в краха на комунизма!

Популярни статии