Семейна федерация за мир
ООН на Мира
Ден на семействата
Среща на високо равнище
Истинската лобов
Думи на д-р Сан Мьон Мун проникващи в същността на истинската любов
Чудо: Небесна светлина
Лично преживяване с Исус ме доведе до Обединителната църква

Семейна федерация за мир: Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство

Световна семейна федерация за мир, Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство (HSA-UWC), Движение за обединение. Международна неправителствена организация, основана от Мун, със специален статут в ООН


Семейна федерация - Проекти за мир - Капитъл хил
СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР НА Д-Р МУН

Сан Мьон Мун, основател на съвременна духовна общност, е преминал през репресии и е срещал ожесточена съпротива от страна както на политически институции (особено през годините на Студената война, във връзка с борбата му срещу комунизма), така и от каноничните църкви.

Въпреки това, през годините и до днес, световната му организация продължава да е в подем. Причините явно се коренят в акцента върху общочовешките ценности, липсата на конфронтация към различните вероизповедания, както и на баланса между комерсиалност и благотворителност.

Не случайно, Института за изучаване на Американските религии определя движението на преп. Мун като „Най-успешната нова религия на миналия век.” За по малко от половин век д-р Мун създава световна мрежа от организации. Това никога не се е случвало в историята.

“Той е човек с визия, но и с желанието и способността да направи тази визия реалност", заявява Джон Уинфрей, Старши пастор в Баптистката църква. "Има и други религиозни традиции които имат средствата, но нямат волята и желанието, но д-р Мун определено е много твърд в решителността си.”

Критиците относно Империята на Мун от бизнеси често не си дават сметка, че всичките средства на организацията отиват в проекти за световен мир. Но любопитното в случая е, че д-р Мун е успешен в разрешаването на проблеми непосилни дори за правителства, че и за самите Обединени нации (ООН). Не случайно Корейското правителство разчита на неговата помощ за ре-обединението на нацията.

Прочети: Сан Мьон Мун: Принос за мирните преговори със Северна Корея

Въпреки голямия акцент върху християнството, в Семейната федерация се признават етичните принципи на всички световни религии, като се уважават техните ценности, ритуали и практики. Те съвсем реално смятат, че Бог е родител на цялото човечество и болката Му от нашите религиозни, етнически, расови и национални вражди е съкрушителна. Ние като Негови деца трябва да поемем отговорност, да спрем с тези егоистични спорове и обединим усилията си за създаването на един мирен и изпълнен с любов свят - "Едно световно семейство с център Бог".

В учението на учителя Мун съществуват редица теологични особености, които в действителност разрешават исторически теологически спорове. Вековният спор, делял християнството, относно човешкото и божественото в Исус, също е напълно разрешен. Исус не е самият Бог, а Месията (Помазан от Бог, като Негов посредник), какъвто е и Мун.

Това не намалява неговата стойност. Исус е напълно единен с Божието сърце, поради което Бог може 100% да се изявява чрез него. Само така, можем да осъзнаем още повече стойността на Христос, като първото безгрешно дете от Грехопадението на Адам. Исус е първият човек достигнал съвършенството, което Адам и Ева загубиха. Поради това Бог е способен напълно и свободно да работи чрез него. Но понеже човечеството го отхвърля, Божият идеал за Царството на мира все още не е осъществен. Вместо това, дори и днес тънем в егоизъм, аморалност, корупция и войни.

Друг пример е Триединството. Първоначално то е трябвало да бъде; Бог, Адам и Ева. Божиите деца е трябвало да достигнат съвършенство и станат напълно единни с Божията воля, мисли и чувства. Исус идва като Вторият Адам, за да възстанови това; да изгради първото истинско семейство и даде началото на Божията потомствена линия. Но когато, поради неприемането му Исус е разпънат и отива преждевременно в духовния свят, Месиянската му мисия е изпълнена само духовно. Така вместо да възстанови съпруга, като истинска дъщеря на Бог, Светият Дух застава в позицията съпруга символично, като женски аспект на Бога и те дават новорождението на християните. Но поради не съществуването на истински, безгрешни семейства, децата все още не се раждат безгрешни.

От тук разбираме, че семейството е основното училище на любовта във вижданията на Семейната федерация. Целта на Бог, следователно е да се възстанови стандарта на истински семейства в истинска любов, които да възпитават децата си в Културата на сърцето. Исус призовава едно Корейско дете с мисията да води човечеството към изпълнението на този идеал. Но човечеството отново се обръща срещу него и Божията воля, прегръщайки егоизма, свободния секс и материализма.

Протестантски теолог, Д-р Харви Кокс - Харвърд Дивинити Скул, обобщава впечатленията си от движението на д-р Мун:

"Това е движение, което съумява да комбинира религиозна универсалност, Петдесятна активност, любящи и подкрепящи семейства и програма възнамеряваща да изгради царството Божие на земята. Такава потентна комбинация не може да бъде отхвърлена лековерно."

В книгата «Божественият Принцип» се съдържат тезисите на учението. Изумително е, че за дни това учение успява да промени живота на хората. То събужда съвеста, доброто и идеалите в нас, както никое учение досега. "Всемирно писание" е сборник с религиозни текстове от повечето познати религии. Над 90% от финасите на Обединителите отиват за междурелигиозно сътрудничество и помирение.

Д-р Ниниян Смарт, Професор по Съвременна религия, Калифорнииски университет, отбелязва: "Забележително е колко отворени и свободни са конференциите които д-р Мун спонсорира... Той винаги се стреми пламенно да приобщи Будисти, Евреи, Хиндуисти, Мюслмани, Християни и много други на своите събирания."

Междуетническите, международни и междурелигиозни бракове, поощрявани от Федерацията, все още са арена на противоречиви тълкувания; но в изпълненото с аморалност съвремие това характерно за "мунистите" явление може да се окаже с повече позитиви, отколкото негативи. Да не говорим, че тези бракове поставят традиция за премахването на историческата междурелигиозна и между-расова неприязън.

Йосиф Фишър, Йезуитски свещенник и религиозен социолог, пише в книгата си, Святото семейство на Татко Мун:

"Докато брачните съветници и пасторите трият ръце в недоумение пред разпадането на семействата, Обединителната църква предлага разрешение. Семействата с център Бог не е просто красив лозунг или духовен идеал предложен от църковните лидери. Това е есенцията и корена на общността на вярващите в църквата."

Много от социалните инициативи на това течение сега си сътрудничат тясно със структури на ООН. Преди години може би бе трудно да си представим, но днес много правителства и религиозни лидери от световен ранг го подкрепят и оценяват усилията му за световен мир.
Движение за обединение основано от Сан Мьон Мун семейна федерация за мир
Още за Мун и неговата организция
Световна семейна федерация за мир, Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство (HSA-UWC)

РОЛЯТА НА Д-Р МУН ЗА ПАДАНЕТО НА КОМУНИЗМА

Приносът на Д-р Муун
за мирното разпадане на Комунизма


Днес няколко книги и многобройни свидетелства от политици признават следния факт, без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма..

Чрез Вашингтон Таймс д-р Муун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война. Сан Мьон Муун създава организация за "Победа над Комунизма" образова милиони обществени, политически лидери за Безбожна същност на Тоталитарната система. Чрез основаната от него "Световна медиина асоциация", д-р Муун образова дори журналистите в СССР от където вълната на осъзнаване ефектира в промяна на мисленето дори в КГБ. Горбачов лично отива да благодари на Сан Мьон Мун за напътствията при осъществяване на Перестройката. д-р Муун спря Комунизма в Никарагуа и на Съветските сили в Авганистан.

ФАКТИ: Буш на световен тур с преп. Муун Защо световни лидери и президенти подкрепят противоречивия Сан Мьон Муун? Ролята му в краха на комунизма!

Популярни статии